Hyvinvointi

Voimavasikka
Vierihoito-juttusarja, osa 2: Hyvä alku – pikkuvasikka emänsä hoidossa
Voimavasikka
Vierihoito-juttusarja, osa 1: Vierihoidettu vasikka
Nasevasti
Tarkempaa tietoa vasikan elämästä
Eläinlääkäri vastaa
Apua! Miten toimia, jos lehmä loukkaantuu laitumella?
Voimavasikka
Vasikoiden vierihoito – juttusarja alkaa
Hyvinvointi
Helpotusta ja lisätehoja robotilla
Hyvinvointi
Vapaaehtoiset tukihenkilöt auttavat
Nasevasti
Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvinvointihistoriaa?
Nasevasti
Kerro, kerro kuvastin, voiko Mustikki hyvin?
Eläinlääkäri vastaa
Ensiavun ABC - Apua! Miten toimia, kun pihatossa on vastassa loukkaantunut lehmä?
Utaretulehdusmikrobit
Streptococcus uberis – uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Koagulaasi-negatiiviset stafylokokit (KNS) – uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Trueperella pyogenes – uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Hiiva utaretulehduksen aiheuttajana – uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Serratia marcescens – uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Streptococcus agalactiae − uutta tietoa
Utaretulehdusmikrobit
Klebsiella − uutta tietoa
Hyvinvointi
Vasikoiden vierihoito kiinnostaa − katso video
Hyvinvointi
Kolme näkökulmaa: Vastuullisuusohjelma kehittyy
Hyvinvointi
Tukihoito tulee tarpeeseen ripulista kärsivälle vasikalle
Hyvinvointi
Ripuli vahingoittaa vasikkaa
Hyvinvointi
Kuinka onnistua vieroituksessa?
Hyvinvointi
Vastasyntynyt vasikka on altis tulehdussairauksille
Nasevasti
Tähtäimessä nasevin ja nykyaikaisin nautojen arviointi
Hallittu uudistus
Hallittu uudistus
Hallittu uudistus
Hallittu uudistus osa 2: Säästä verta, hikeä ja euroja
Eläinlääkäri vastaa
Miten toimin, jos tilalla todetaan Q-kuume?
Nasevasti
Naseva kerää tietoa lääkkeiden käytöstä
Hyvinvointi
Kryptosporidioosista tullut karjaväen ammattitauti
Hyvinvointi
Kokemuksia vasikoiden vierihoidosta kartoitetaan
Hyvinvointi
Laidunnus onnistuu pienelläkin peltopinta-alalla - katso video
Eläinlääkäri vastaa
Mitä lehmien hyvään sorkkahoitoon kuuluu?
Hyvinvointi
Nasevan Terveydenhuolto­käyntikuvaaja kokoaa terveystiedot
Hallittu uudistus
Hallittu uudistus osa 1: Kaikki voittavat
Hyvinvointi
Olosuhteet paranivat, lääkkeet vähenivät
Hyvinvointi
Hyvä Lykky lehmien äkkikuolleisuuden selvittämisessä
Nasevasti
Valtuutukset kuntoon viimeistään nyt
Hyvinvointi
Tulehduskipulääkkeet lievittävät kipua ja hillitsevät tulehdusta
Eläinlääkäri vastaa
Tarvitseeko vasikka kipulääkettä vaikean syntymän jälkeen?
Hyvinvointi
Valaistus vaikuttaa tuotokseen ja kasvuun
Hyvinvointi
Ilmoittaudu mukaan Terve vasikka -tutkimukseen vasikoiden vastustuskyvyn parantamiseksi!
Nasevasti
Suojaa rehu haittaeläimiltä
Eläinlääkäri vastaa
Miten vasikka vieroitetaan juotolta mahdollisimman stressittömästi?
Hyvinvointi
Laitumen monet mahdollisuudet
Voimavasikka
Lainsäädäntö ja hyvien toimintatapojen oppaat
Voimavasikka
Podcastit, videot, ja webinaaritallenteet
Voimavasikka
Emän hoito
Voimavasikka
Vierotuksen jälkeen
Voimavasikka
Vierotus
Voimavasikka
Ennen vierotusta
Voimavasikka
Ensimmäiset 24 tuntia
Voimavasikka
Voimavasikka
Voimavasikka
Kylmässä tarvitaan paljon ruokaa ja kuiviketta
Hyvinvointi
Lypsylehmien sorkka-alueen ihotulehdus – tietoa DD:stä Suomessa
Eläinlääkäri vastaa
Tuoko separoidun lantakuivikkeen käyttö lehmille terveyshaasteita tai -hyötyjä?
Nasevasti
Katso tautisuojausluennot tallenteena
Hyvinvointi
Tule mukaan Terve vasikka -tutkimukseen vasikoiden vastustuskyvyn parantamiseksi!
Hyvinvointi
Stressi kuormittaa vasikan elimistöä ja altistaa sairastumiselle
Hyvinvointi
Vastapoikineille vain parasta!
Hyvinvointi
Vasikkaketjun yhteispeli kehittyy
Eläinlääkäri vastaa
Voiko kryptosporidioosi levitä tilalta toiselle vasikoita nupouttavan eläinlääkärin välityksellä?
Voimavasikka
Voimavasikkala kevytrakenteisilla halleilla
Voimavasikka
Vasikoiden olosuhteisiin kannattaa panostaa
Voimavasikka
Voimavasikkala
Nasevasti
Huolehdi hoidon tallentumisesta
Eläinlääkäri vastaa
Mistä utareen välin hautuma johtuu ja miten sitä hoidetaan?
Nasevasti
Nautarekisteri uudistuu - huolehdi valtuudet kuntoon
Hyvinvointi
Oppaasta apua laiduntamisen ja ulkoilun toteutukseen
Hyvinvointi
Suojaudu kryptosporidilta, sulje suu navetassa
Hyvinvointi
Umpihanke tutkii ummessaolokautta ja utareterveyttä
Hyvinvointi
Syksy vie lehmiltä litroja
Hyvinvointi
Talviulkoilu tuo iloa ja terveyshyötyjä
Eläinlääkäri vastaa
Onko jollain lehmillä luontaisesti korkeampi vastustuskyky?
Nasevasti
Nasevassa tietoa lehmien kytkennästä, laiduntamisesta ja jaloittelusta
Eläinlääkäri vastaa
Puhdas ja terve iho hoitaa tehtäviään parhaalla mahdollisella tavalla
Hyvinvointi
Nupoutuskivun tehokkaalle hoitamiselle on monta hyvää syytä
Nasevasti
Tavoitteena toimiva terveydenhuolto ja nupoutuskäytännöt
Hyvinvointi
Tule mukaan laidunnus­tutkimukseen!
Nasevasti
Nupoutusohjeen päivityksiä Nasevan terveydenhuolto­käynnin ohjeissa
Hyvinvointi
Hiihtosuunnistuksessa edetään omalla uralla
Nasevasti
Tilastotietoa helposti saatavilla
Eläinlääkäri vastaa
Miten pian tuubilääkityksen jälkeen lehmän voi lypsää?
Hyvinvointi
Miksi vastasyntynyt vasikka tarvitsee ternimaitoa nopeasti?
Eläinlääkäri vastaa
Eläinlääkäri vastaa
Nasevasti
Nasevasti
Hyvinvointi
Laidunnus tuo iloa yrittäjillekin
Hyvinvointi
Luonnon monimuotoisuus tarvitsee karjataloutta
Hyvinvointi
Tehdään lumo näkyväksi
Eläinlääkäri vastaa
Mikä lehmää sylettää − miksi märepaloja tippuu?
Hyvinvointi
Toimiva tautisulku – osa tilan ulkoista tautisuojausta
Hyvinvointi
Maitotilojen terästettävä bioturvaansa
Hyvinvointi
Lypsylehmien kuolinsyitä selvitetään raadonavauksilla
Nasevasti
Ihmisten koronavirus ei tartu nautoihin
Hyvinvointi
Kryptosporidioosin riskit tietoon
Hyvinvointi
NIITYN LUMO - Vuoden 2020 maisemateko -kilpailu
Hyvinvointi
ETT ry ohjeisti koronavirustartunnan varalta tuotantoeläintilat
Hyvinvointi
Estä tautien leviäminen kaluston mukana
Eläinlääkäri vastaa
Mikä on taloudellisesti järkevä lehmien poistoprosentti?
Hyvinvointi
Laiduntajat edistävät luonnon monimuotoisuutta
Hyvinvointi
Vasikoille elinvoimaa pienryhmästä
Hyvinvointi
Työsuhde-etuna vapaa ulkoilu
Hyvinvointi
Tautipaine kuriin vasikoiden ympäristössä
Hyvinvointi
Tiineysmääritys & maidontuotannon kannattavuus
Hyvinvointi
Luuserilehmät - kestämätöntä tuottamattomuutta
Hyvinvointi
Hukkalan hiehot hakamaalla
Eläinlääkäri vastaa
Miten vältät tautiriskit uuden navetan suunnittelussa ja käyttöönotossa karjakoon kasvaessa?
Nasevasti
Tilaluokitus tautiriskien perusteella
Hyvinvointi
Vierihoidolla vahvat vasikat
Eläinlääkäri vastaa
Mikä on riittävä kuivitus?
Hyvinvointi
Terveet eläimet tuovat tuloksen ja hyvän mielen
Nasevasti
Erityistilanne rohkeasti käyttöön
Hyvinvointi
KRYPTO-hanke selvittää kryptosporidioosin lisääntymisen syitä
Hyvinvointi
Voimavasikka-pilottipienryhmät käynnistyvät
Hyvinvointi
Lehmien kevätriemu yhdistää
Hyvinvointi
Mitä tautiriskejä sorkkahoidossa?
Hyvinvointi
Tilojen yhteistyöeläinlääkärit pääsevät Valman käyttäjiksi
Eläinlääkäri vastaa
Mikä on riittävä sorkkahoidon taso?
Nasevasti
Varoajat kuntoon
Hyvinvointi
Vasikoiden pidempi vierihoito
Hyvinvointi
Pitoisuudet ylös luomussa
Hyvinvointi
Tule mukaan Valion luontoprojektiin!
Hyvinvointi
Hiilipolut tutuiksi
Nasevasti
Saitko tekstiviestin terveydenhuoltokäynnin puuttumisesta?
Eläinlääkäri vastaa
Miten tautisulku toteutetaan helposti?
Hyvinvointi
Vastuullisuuslisän ajankohtaiset
Hyvinvointi
Nautojen lastaus navetan ovelta riski tautisuojalle
Hyvinvointi
Villikkalassa jalostetaan vastuullisuutta
Hyvinvointi
Hiekka hellii sorkkia
Hyvinvointi
6 x näin pilaat lehmän
Hyvinvointi
Lehmän energiapulan vaikutukset ja korjaaminen
Hyvinvointi
Sorkka-alueen ihotulehdus uhkaa
Eläinlääkäri vastaa
Missä eläimiä kannattaa lääkitä?
Hyvinvointi
Hyöty irti vapaan kaupan valmisteista – tutkitusti
Nasevasti
Sähköinen terveydenhuoltosopimus toimii
Hyvinvointi
Navetan käyttöönotto toi yllätyksiä
Hyvinvointi
Päivitä Nasevan terveydenhuoltosopimus sähköisesti
Hyvinvointi
Eläinten terveys kannustaa laiduntamiseen
Nasevasti
Lääkityksestä Nasevaan mobiilisti
Eläinlääkäri vastaa
Kannattaako ternimaidon lypsy ja vasikan juotto erottaa toisistaan?
Hyvinvointi
Robottilypsyssä laidunnuksen järjestäminen vaatii suunnitelmallisuutta
Hyvinvointi
Vuoden eläinlääkäri - ontuva lehmä on hälytysmerkki
Hyvinvointi
Kohti parempaa utareterveyttä
Nasevasti
Onko terveydenhuoltosopimuksesi vielä voimassa?
Eläinlääkäri vastaa
Milloin eläin tarvitsee kipulääkettä?
Hyvinvointi
Utaretulehduksen antibioottihoito järkipohjalle
Hyvinvointi
Paratuberkuloositilanne tutkitaan
Hyvinvointi
Pälvisilsaa tavataan etenkin vasikoilla
Hyvinvointi
Tue vasikoiden kasvua ja terveyttä
Hyvinvointi
Vastuullinen mikrobilääkkeiden käyttö suojelee myös ihmisiä
Hyvinvointi
Hyvät olot ehkäisevät vasikoiden tartuntoja
Eläinlääkäri vastaa
Onko fosforin vähentäminen ongelma nautojen ruokinnassa?
Hyvinvointi
Vasikoiden kryptosporiditartunnat hallintaan
Hyvinvointi
Tautisulku vastuullisesti
Eläinlääkäri vastaa
Miten sorkkasairauskipua hoidetaan?
Hyvinvointi
"Terveys on ykkösasia!"
Hyvinvointi
Piinavan utaretulehduskierteen salaisuus
Hyvinvointi
Nupoutuskipu pois
Utaretulehdusmikrobit
Staphylococcus aureus
Hyvinvointi
Utaretulehduksen aiheuttamaa kipua kannattaa hoitaa
Hyvinvointi
Utareterveys umpeenlaitossa
Utaretulehdusmikrobit
Escherichia coli
Nasevasti
Antibiootit hallintaan
Eläinlääkäri vastaa
Miksi antibiootilla hoidetun lehmän maito tulee testata vasta varoajan jälkeen?
Hyvinvointi
Yhteisvoimin utaretulehdusten ehkäisyyn
Hyvinvointi
Utareterveys hallintaan!
Eläinlääkäri vastaa
Vaikuttaako säilörehun laatu utareterveyteen?
Hyvinvointi
Tarttuvat taudit uhka vasikoiden hyvinvoinnille
Hyvinvointi
Suojaa maitotila tarttuvilta taudeilta
Hyvinvointi
Hoida vasikat valiolaisittain
Hyvinvointi
Ketoosia vai ei? - Määrästä riippuen normaalia tai haitallista
Nasevasti
Kohti nautaketjun turvallista toimintatapaa
Utaretulehdusmikrobit
Streptococcus dysgalactiae
Eläinlääkäri vastaa
Parantaako laiduntaminen lehmien hyvinvointia?
Hyvinvointi
Lisää litroja makuuparresta
Hyvinvointi
Seleenin saanti kuntoon
Hyvinvointi
Hyvä alku elämälle
Eläinlääkäri vastaa
Onko maidon seleenitulos 70 liikaa?
Hyvinvointi
WQ osa 4: Hyvä käyttäytyminen
Eläinlääkäri vastaa
Subakuutti pötsiasidoosi
Hyvinvointi
Vasikoiden nupoutuskipua syytä hoitaa
Hyvinvointi
WQ osa 3: Hyvä terveys
Hyvinvointi
WQ osa 1: Hyvä ruokinta
Utaretulehdusmikrobit
Prototheca sp.*
Hyvinvointi
Hyvinvointi – mitä se on?
Eläinlääkäri vastaa
Miten hoitaa ennenaikaisesti syntynyttä vasikkaa?
Hyvinvointi
WQ osa 2: Hyvät olosuhteet