Hyvinvointi

Nasevasti
Huolehdi hoidon tallentumisesta
Eläinlääkäri vastaa
Mistä utareen välin hautuma johtuu ja miten sitä hoidetaan?
Nasevasti
Nautalista Nasevaan ainoastaan eläintenpitäjän valtuutuksella
Hyvinvointi
Oppaasta apua laiduntamisen ja ulkoilun toteutukseen
Hyvinvointi
Suojaudu kryptosporidilta, sulje suu navetassa
Hyvinvointi
Umpihanke tutkii ummessaolokautta ja utareterveyttä
Hyvinvointi
Syksy vie lehmiltä litroja
Hyvinvointi
Talviulkoilu tuo iloa ja terveyshyötyjä
Eläinlääkäri vastaa
Onko jollain lehmillä luontaisesti korkeampi vastustuskyky?
Nasevasti
Nasevassa tietoa lehmien kytkennästä, laiduntamisesta ja jaloittelusta
Eläinlääkäri vastaa
Puhdas ja terve iho hoitaa tehtäviään parhaalla mahdollisella tavalla
Hyvinvointi
Nupoutuskivun tehokkaalle hoitamiselle on monta hyvää syytä
Nasevasti
Tavoitteena toimiva terveydenhuolto ja nupoutuskäytännöt
Hyvinvointi
Tule mukaan laidunnus­tutkimukseen!
Nasevasti
Nupoutusohjeen päivityksiä Nasevan terveydenhuolto­käynnin ohjeissa
Hyvinvointi
Hiihtosuunnistuksessa edetään omalla uralla
Nasevasti
Tilastotietoa helposti saatavilla
Eläinlääkäri vastaa
Miten pian tuubilääkityksen jälkeen lehmän voi lypsää?
Hyvinvointi
Miksi vastasyntynyt vasikka tarvitsee ternimaitoa nopeasti?
Eläinlääkäri vastaa
Eläinlääkäri vastaa
Nasevasti
Nasevasti
Hyvinvointi
Laidunnus tuo iloa yrittäjillekin
Hyvinvointi
Luonnon monimuotoisuus tarvitsee karjataloutta
Hyvinvointi
Tehdään lumo näkyväksi
Eläinlääkäri vastaa
Mikä lehmää sylettää − miksi märepaloja tippuu?
Hyvinvointi
Toimiva tautisulku – osa tilan ulkoista tautisuojausta
Hyvinvointi
Maitotilojen terästettävä bioturvaansa
Hyvinvointi
Lypsylehmien kuolinsyitä selvitetään raadonavauksilla
Nasevasti
Ihmisten koronavirus ei tartu nautoihin
Hyvinvointi
Kryptosporidioosin riskit tietoon
Hyvinvointi
NIITYN LUMO - Vuoden 2020 maisemateko -kilpailu
Hyvinvointi
ETT ry ohjeisti koronavirustartunnan varalta tuotantoeläintilat
Hyvinvointi
Estä tautien leviäminen kaluston mukana
Eläinlääkäri vastaa
Mikä on taloudellisesti järkevä lehmien poistoprosentti?
Hyvinvointi
Laiduntajat edistävät luonnon monimuotoisuutta
Hyvinvointi
Vasikoille elinvoimaa pienryhmästä
Hyvinvointi
Työsuhde-etuna vapaa ulkoilu
Hyvinvointi
Tautipaine kuriin vasikoiden ympäristössä
Hyvinvointi
Tiineysmääritys & maidontuotannon kannattavuus
Hyvinvointi
Luuserilehmät - kestämätöntä tuottamattomuutta
Hyvinvointi
Hukkalan hiehot hakamaalla
Eläinlääkäri vastaa
Miten vältät tautiriskit uuden navetan suunnittelussa ja käyttöönotossa karjakoon kasvaessa?
Nasevasti
Tilaluokitus tautiriskien perusteella
Hyvinvointi
Vierihoidolla vahvat vasikat
Eläinlääkäri vastaa
Mikä on riittävä kuivitus?
Hyvinvointi
Terveet eläimet tuovat tuloksen ja hyvän mielen
Nasevasti
Erityistilanne rohkeasti käyttöön
Hyvinvointi
KRYPTO-hanke selvittää kryptosporidioosin lisääntymisen syitä
Hyvinvointi
Voimavasikka-pilottipienryhmät käynnistyvät
Hyvinvointi
Lehmien kevätriemu yhdistää
Hyvinvointi
Mitä tautiriskejä sorkkahoidossa?
Hyvinvointi
Tilojen yhteistyöeläinlääkärit pääsevät Valman käyttäjiksi
Eläinlääkäri vastaa
Mikä on riittävä sorkkahoidon taso?
Nasevasti
Varoajat kuntoon
Hyvinvointi
Vasikoiden pidempi vierihoito
Hyvinvointi
Pitoisuudet ylös luomussa
Hyvinvointi
Tule mukaan Valion luontoprojektiin!
Hyvinvointi
Hiilipolut tutuiksi
Nasevasti
Saitko tekstiviestin terveydenhuoltokäynnin puuttumisesta?
Eläinlääkäri vastaa
Miten tautisulku toteutetaan helposti?
Hyvinvointi
Vastuullisuuslisän ajankohtaiset
Hyvinvointi
Nautojen lastaus navetan ovelta riski tautisuojalle
Hyvinvointi
Villikkalassa jalostetaan vastuullisuutta
Hyvinvointi
Hiekka hellii sorkkia
Hyvinvointi
6 x näin pilaat lehmän
Hyvinvointi
Lehmän energiapulan vaikutukset ja korjaaminen
Hyvinvointi
Sorkka-alueen ihotulehdus uhkaa
Eläinlääkäri vastaa
Missä eläimiä kannattaa lääkitä?
Hyvinvointi
Hyöty irti vapaan kaupan valmisteista – tutkitusti
Nasevasti
Sähköinen terveydenhuoltosopimus toimii
Hyvinvointi
Navetan käyttöönotto toi yllätyksiä
Hyvinvointi
Päivitä Nasevan terveydenhuoltosopimus sähköisesti
Hyvinvointi
Eläinten terveys kannustaa laiduntamiseen
Nasevasti
Lääkityksestä Nasevaan mobiilisti
Eläinlääkäri vastaa
Kannattaako ternimaidon lypsy ja vasikan juotto erottaa toisistaan?
Hyvinvointi
Robottilypsyssä laidunnuksen järjestäminen vaatii suunnitelmallisuutta
Hyvinvointi
Vuoden eläinlääkäri - ontuva lehmä on hälytysmerkki
Hyvinvointi
Kohti parempaa utareterveyttä
Nasevasti
Onko terveydenhuoltosopimuksesi vielä voimassa?
Eläinlääkäri vastaa
Milloin eläin tarvitsee kipulääkettä?
Hyvinvointi
Utaretulehduksen antibioottihoito järkipohjalle
Hyvinvointi
Paratuberkuloositilanne tutkitaan
Hyvinvointi
Pälvisilsaa tavataan etenkin vasikoilla
Hyvinvointi
Tue vasikoiden kasvua ja terveyttä
Hyvinvointi
Vastuullinen mikrobilääkkeiden käyttö suojelee myös ihmisiä
Hyvinvointi
Hyvät olot ehkäisevät vasikoiden tartuntoja
Eläinlääkäri vastaa
Onko fosforin vähentäminen ongelma nautojen ruokinnassa?
Hyvinvointi
Vasikoiden kryptosporiditartunnat hallintaan
Hyvinvointi
Tautisulku vastuullisesti
Utaretulehdusmikrobit
Hiivojen aiheuttama utaretulehdus
Eläinlääkäri vastaa
Miten sorkkasairauskipua hoidetaan?