Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio”) käsittelee henkilötietojasi, kun vierailet Valion verkkosivuilla. Tämä tietosuojaseloste koskee vain niitä evästetietoja ja muihin vastaaviin teknologioihin perustuvia tietoja, joiden arvioi-daan olevan henkilötietoja.

Valio voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Valio voi tiedottaa sinua tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

1. Rekisterinpitäjä

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6) Meijeritie 6 00370 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastuullinen: privacy.office@valio.fi, +358 10 381 2185, postiosoite: Valio Oy / Tietosuojavastuullinen, Meijeritie 6, 00370 Helsinki.

Voit ottaa yhteyttä Valion tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Valio käsittelee henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • maitojame.fi -verkkosivuston analysoimiseksi, kehittämiseksi ja tilastoimiseksi; sekä
  • kohdennetun mainonnan, viestinnän ja sisällön tuottamiseen sekä markkinointitoimenpiteiden optimoimiseksi.

Lisäksi Valio voi yhdistää evästetietojasi Valion muissa rekistereissä oleviin henkilötietoihisi. Tällaisia muita rekisterejä ovat mm. Valion verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjä-, kuluttaja-, asiakaspalaute-, sidosryhmä-, sekä Valio Akatemia® -rekisteri.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on suostumuksesi. Hyväksyt välttämättömien evästeiden käytön, kun selaat verkkosivujamme. Muiden evästeiden käyttö edellyttää, että hyväksyt niiden käytön erikseen evästeasetuksistamme. Voit kieltää evästeiden käytön evästekäytännössämme kuvatulla tavalla.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Valio käsittelee seuraavia henkilötietoja:

  • yksilöity anonyymi satunnainen tunniste; ja
  • vierailusi Valion verkkosivuilla sekä siihen liittyvä tieto (esim. verkkosivustolla tekemäsi kielivalinnat, vierailut Valion ulkopuolisilla verkkosivustoilla, joissa on näytetty Valion mainos).

5. Tietolähteet

Valio kerää henkilötietojasi kolmansien osapuolten eväste- ja vastaavien teknologiapalveluiden avulla. Valio kerää henkilötietojasi muun muassa analytiikkatyökalujen (kuten Google Analytics) avulla.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Valiolla on käytössään seuraavat sovellukset, joiden tarjoajille Valio voi luovuttaa evästetietoa:

DoubleClick: Mainonnan kohdentaminen ja optimointi

Facebook: Mainonnan kohdentaminen ja Facebook-kirjautuminen

Google Analytics: Verkkoanalytiikka

Google Tag Manager: Taginhallinta

Hotjar: Käyttäjäanalytiikka

Typekit: Verkkofonttikirjasto

Tämän lisäksi Valio voi luovuttaa tietojasi esimerkiksi Sanoma Media Finland Oy:lle ja mainostoimistoilleen näiden tarjoamien palveluiden suorittamiseksi.

Valio siirtää henkilötietojasi palveluntarjoajilleen vain siinä määrin kuin ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Palveluntarjoajat eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin ja Valion ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen sovellettavissa ehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin. Valio voi vaihtaa tässä yksilöityjä palveluntarjoajiaan tai lisätä niitä, jolloin Valio päivittää tätä selostetta tarvittavalla tavalla.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Edellä mainitut sovelluspalveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin siirrot toteutetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja siinä asetettuja vaatimuksia noudattaen.

8. Säilytysaika

Henkilötiedoiksi luettavia evästetietoja säilytetään seuraavasti:

  • Istuntoevästeitä pääsääntöisesti istunnon ajan (kuitenkin enintään 30 minuuttia) tai kunnes suljet selaimen.
  • Pysyviä evästeitä pääsääntöisesti niin kauan, kunnes poistat evästeen tai maksimissaan kahden vuoden ajan.

9. Henkilötietojen suojaaminen

Valio huolehtii henkilötietojesi tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Valio on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Valion käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Valio säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Valio on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

10. Oikeutesi

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

  • saada pääsy henkilötietoihisi (tarkastusoikeus);
  • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai henkilötietojesi täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojesi poistamista; ja
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun odotat vastausta henkilötietojesi oikaisemista koskevaan pyyntöön).

Sinun on tehtävä oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Valio voi pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista. Valio voi myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Valio ilmoittaa kyseisen perusteen sinulle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että Valio ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakituinen asuin- tai työpaikkasi sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

Päivitetty 30.4.2021