Tilaluokitus tautiriskien perusteella

Naseva luokittelee tiloja tiettyjen kriteerien mukaan. Luokituskriteerit on sovittu Nasevan jäsenyritysten kanssa tarttuvien tautien leviämisriskin perusteella.

Ruokaketjun kannalta on oleellista, ettei eläinaineista siirtyisi alemmalta tautisuojaus- ja tartuntatautitasolta ylemmälle, eikä varsinkaan eläinliikenteen riskitiloilta kansallisen tason tiloille.

Tällä hetkellä tilaluokitus ei ota huomioon eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, vaan ne on tarkoitus toteuttaa järjestelmään myöhemmin erillisenä hankkeena.

Nasevan tilaluokitusta on suunniteltu ETT:n hallinnoiman ”Alku-tuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihan- ja kananmunantuotantoketjuille” -hankkeen yhteydessä. Järjestelmä tarkastelee kunkin päivän päätteeksi pitopaikkojen tietoja, muun muassa vuosikatsauksia, tilannekatsauksia ja erityistilanteita. Lisäksi tuotantosuunta määrittää sen, mitkä tasot ovat ylipäätään mahdollisia tilalle.

Tilaluokitus muodostuu portaista.

Päätasot luokituksessa ovat Premium (sininen), Naseva kansallinen (vihreä), Perustaso (oranssi) ja Riskitaso (punainen). Päätasojen sisällä on vielä hienojakoisempaa jaottelua. Luokittelu esitetään tekstin lisäksi ikonein Naseva-järjestelmässä. Pienestä ikonista tilan nimen vieressä avautuu luokitustaulukko, josta näkee, millä perusteella luokitus on määräytynyt.

Jos tila esimerkiksi on maidontuotantotila, se voi korkeimmillaan nousta luokituksessa ”Premium”-tasolle. Jos tämän tason kriteereistä ei jokin täyty, tila putoaa alemmalle ”Kansalliselle tasoille N1 tai N2”, eli pitoeläinkaupan kansallisen tason tilaksi tai soveliaaksi harjoittamaan välityseläinkauppaa. Jos senkään tason kriteerit eivät täyty, tila putoaa alimmalle ”Riskitasolle”.

Teksti: Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, Naseva

Katso lisää artikkeleita

Nasevasti
Tarkempaa tietoa vasikan elämästä
Nasevasti
Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvinvointihistoriaa?
Nasevasti
Kerro, kerro kuvastin, voiko Mustikki hyvin?