Mikä lehmää sylettää − miksi märepaloja tippuu?

Perinteisesti märepalojen pudottelun syynä on pidetty pötsin happamoitumista tai hammasongelmia. Lisäksi oire liitetään sairauksiin, joissa nieleminen on vaikeutunut, tai kipuun.

Märepalat putoavat yleensä makuupaikalle. Kun niitä löytyy toistuvasti, kannattaa seurata, mikä eläimistä pudottaa niitä. Jos kyseessä on yksittäinen lehmä, seurataan sen terveyttä. Jos pudottelijoita on enemmän, on syytä selvittää myös ruokintaa, eli onko karjassa ongelmana pötsien happamoituminen.

Pudottelijaa voi ensin seurata omin keinoin: märehtiikö se, onko tuotoksessa tai käytöksessä muutoksia, onko ketoosia, miten lehmä syö ja ovatko sen mahat täynnä? Tarvittaessa kannattaa teettää eläinlääkäritutkimus.

Jos eläin märehtii, syö ja tuottaa, voidaan seurata rauhassa, onko pudottelu ohimenevää.

Lyhytaikaisen pudottelun taustalla voi olla hampaiden vaihtuminen. Se ajoittuu lehmillä 1. ja 2. poikimisen aikaan ja voi vaikeuttaa väliaikaisesti pureskelua. Muutkin hammasongelmat voivat johtaa märepalojen putoamiseen. Myös hapanpötsi on todennäköistä alkulypsykaudella, jolloin väkirehumäärä on juuri lisääntynyt.

Karjan terveyden selvittämisessä hyvää tietoa saa aktiivisuusmittareiden märelaitteista ja muista seurantalaitteista, joita on jo paljon muuallakin kuin robottitiloilla.

Maidon rasvan ja valkuaisen suhde niin yksilöillä kuin tankissakin sekä BHB-verinäytteet auttavat selvittämään ruokinnan tasapainoa perinteisten eläinlääkärin tutkimusten ohella. Rehuanalyysit ja ruokinnan suunnittelijan apu ovat tärkeitä, kun etsitään syytä pötsien happamoitumiselle ja erityisesti, kun korjataan ruokintaa.

Teksti: Mervi Yli-Hynnilä, terveydenhuoltoeläinlääkäri, Lehmälääkärit.com

Katso lisää Eläinlääkäri -artikkeleja

Eläinlääkäri vastaa
Onko jollain lehmillä luontaisesti korkeampi vastustuskyky?
Eläinlääkäri vastaa
Puhdas ja terve iho hoitaa tehtäviään parhaalla mahdollisella tavalla
Eläinlääkäri vastaa
Miten pian tuubilääkityksen jälkeen lehmän voi lypsää?