Miten pian tuubilääkityksen jälkeen lehmän voi lypsää?

Miten pian tuubilääkityksen jälkeen lehmän voi lypsää? Auttaako tiheä lypsy utaretulehdukseen?

Tuubilääkityksen jälkeen lehmä kannattaa päästää lypsylle aikaisintaan 6 tunnin kuluttua. Vaikka teoriassa lääke imeytyykin utareesta varsin nopeasti, voi käytännössä imeytymistä hidastavia seikkoja kuitenkin esiintyä. Mikäli on työteknisesti mahdollista, tuubilääkitys kannattaa toteuttaa heti lehmän lypsyn jälkeen. Näin maksimoidaan lääkkeestä saatava hyöty ja vähennetään antibioottivahingon riskiä.

Automaattilypsyssä olevaa lehmää ei kannata päästää lypsylle heti tuubin laiton jälkeen, ja lääkitystä ei suositella tehtäväksi lypsyrobotissa. Lisäksi tulee noudattaa robottikohtaisia toimintaohjeita lypsyn jälkeen tehtävälle huuhtelulle/pesulle, jotta lypsylaitteiston pinnoilta ei siirtyisi lääkeainejäämiä seuraavan lehmän maitoon.

Tiheää lypsyä on aiemmin pidetty hyvänä utaretulehduksen hoitokeinona. Koneellisesti toteutetusta tiheästä lypsystä voi kuitenkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Suosittelemme, että lehmä lypsetään robotilla maksimissaan 4 kertaa päivässä.

Tulehduksen aiheuttajissa on myös eroa. Vaikka tiheää lypsyä on suositeltu pitkään, ei sille ole tieteellisiä perusteita muiden kuin toksiineja aiheuttavien bakteerien (esim. E. coli) aiheuttamissa vakavissa tulehduksissa. Hellävaraisesta käsin toteutetusta tiheästä lypsystä voi olla tällöin hyötyä.