Suojaa rehu haittaeläimiltä

Rehujen suojaus haittaeläimiltä on olennainen osa tilan tautisuojausta.

Huomattavaan osaan tuotantoeläinten salmonellatartunnoista on viime vuosina yhdistetty haittaeläinongelma tilalla. Tuontirehut ja -aineet on hankittava ETT:n positiivilistalla olevilta rehualan yrityksiltä tai muutoin tutkittava salmonellan varalta ennen käyttöönottoa.

Tilalla säilörehu ja pyöröpaalit pidetään kovapohjaisella alustalla eli asfaltti- tai betonilaatalla. Muut kosteat rehukomponentit säilytetään katetussa tilassa, jonne linnut ja jyrsijät eivät pääse. Kuivat rehukomponentit säilytetään mieluiten metallista tai lasikuidusta tehdyissä pystysiiloissa.

Rehuvarastot tulee pitää selkeästi erillään lantalasta ja lannan kuljetusreiteistä. Rehuvaraston lattia pidetään siistinä. Myös apevaunun säilytyspaikka tulee suunnitella niin, etteivät linnut pääse ulostamaan rehuihin. Lintupiikit, tiheäsilmäiset verkot ja lintukarkottimet tai -pelottimet auttavat linnuilta suojautumisessa.

Tiiviit rehuvarastot ja läpiviennit, hyvin pohjustetut piha-alueet, kasvillisuuden ja ylimääräisen tavaran poistaminen ja suunnitelmallinen jyrsijätorjunta pitävät jyrsijät kurissa.

Lue lisää ETT:n oppaasta Haittaeläimiltä suojautuminen nautatiloilla. Samasta paikasta ETT:n verkkosivuilta on ladattavissa myös lyhyt tautisuojausesite sekä Ota koppi nautaterveydestä -luentosarjan koulutusmateriaali, joka sisältää koottua tietoa nautojen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä terveydenhuollon keinoin.

Teksti: Hertta Pirkkalainen, Asiantuntijaeläinlääkäri, Eläinten terveys ETT ry

Nasevasti
Tarkempaa tietoa vasikan elämästä
Nasevasti
Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvinvointihistoriaa?
Nasevasti
Kerro, kerro kuvastin, voiko Mustikki hyvin?