WQ osa 2: Hyvät olosuhteet

Hyvät olosuhteet ovat tärkeitä työn sujuvuuden, eläinten hyvinvoinnin ja taloudellisen tuloksen kannalta. Erinomaisten rehujen ja vuosien jalostustyön tulokset voidaan hukata kehnoilla olosuhteilla. ”Huono” eläin, joka ”alisuoriutuu”, voi olla geneettiseltä tuotospotentiaaliltaan karjan parhaimmistoa.

Erään tutkimuksen mukaan jopa 50 prosenttia tilojen välisistä tuotoseroista johtuu muista asioista kuin ruokinnasta. Brittikollega sanoi osuvasti: ”on turhaa jalostaa kymppitonnin karja kuuden tonnin olosuhteisiin”.

Hyvinvointia määrittelevän Welfare Quality® -järjestelmän mukaan olosuhteiden tärkeimpiä kohtia ovat mukava lepopaikka, sopiva lämpötila ja liikkumisen helppous. Haluaisin lisätä edellä mainittuihin navettatöiden hoitamisen helppouden. Kun työ sujuu, jää aikaa ja voimia eläinten seuraamiselle.

Olen koonnut oheen listan, joka auttaa havaitsemaan kehitysmahdollisuuksia. Listan asiat ovat nykynäkemys siitä, kun asiat ovat erinomaisesti. Liiallista ”itseruoskintaa” ei kannata tehdä vaikka kaikki ei olisikaan huipusti. Elämä ei ole täydellistä. Pienikin parannus on hyvästä.

Ilmaa, ruokaa, makuumukavuutta ja kosketusta!

Huono ilmanvaihto ei ole hyväksi eläimille eikä ihmisille. Se altistaa hengitystietulehduksille, esimerkiksi astmalle, ja väsymisen ja kosteilla pinnoilla tapahtuvien liukastumisten kautta työtapaturmille. Yskät heikentävät eläinten kasvua ja lisäävät kuolleisuutta. Huono ilma vähentää syöntiä ja lisää utaretulehdusten sekä sorkkasairauksien esiintyvyyttä.

Ravinnon hankkiminen on luonnossa henkiin jäämisen edellytys. Riittämätön juotto, juomisen keskeytyminen ja tutista taistelu aiheuttavat vasikoille stressiä. Stressi saa aikaan esimerkiksi vatsahaavoja. Suurin osa lehmien välisistä nahisteluista tapahtuu ruokintatilanteissa aiheuttaen muun muassa sorkille vahingollisia ”äkkilähtöjä”. Lehmä pystyy nopeuttamaan syömistään tarpeen vaatiessa, mutta hotkimisen seurauksena pötsin happamuuden vaihtelut kasvavat.

Lepääminen on todella tärkeää. Jos lehmän makuuaikaa rajoitetaan kokeellisesti, se vähentää muuta tekemistään maatakseen tarpeeksi. Myös tuotokseen vaikuttavaa kasvuhormonia erittyy makuulla. Lehmän makuupaikan mukavuutta voi havainnoida eläinten makuulle menoa ja ylös nousemista seuraamalla.

Hyvässä parressa lehmä käy maaten reiluissa viidessä (5!) sekunnissa, ei osu parren rakenteisiin eikä saa pahoja kinner-, selkä- ja niskavaurioita.

”Kun nuorena nukkuu, on kuin laittaisi rahaa pankkiin”. Tämä pitää paikkaansa. Vasikan levätessä muodostuu kasvulle välttämätöntä hormonia. Vasikan makuualue on mukava, kun sillä on suoraa vetoa estävä seinä ja paksu kuivikekerros, ja kun vasikan karva pysyy kauttaaltaan puhtaana.

Yhdessä tekeminen, liikunta, leikki ja kosketus vapauttavat elimistöön mielihyvähormoneja ja vähentävät stressiä. Ihmisellä kunnon halaus vastaa terveysvaikutuksiltaan kymmenen kilometrin lenkkiä. On siis tärkeää, että emä saa nuolla vasikkansa ja nuoriso leikkiä.

Hyvää edullisesti

Kanadalaisen karjanomistajan sanoin ”kuivike on halvinta lääkettä”. Vain mielikuvitus ja lainsäädäntö ovat rajana. Tarkastele toimintarutiineja hyödynnä olemassa olevia tai edullisia rakennuksia.

Parsinavetassakin kumimatot voi vaihtaa peteihin, kytkyeksi kanadalaistyyppinen niskapuomi tai paksu metalliketju. Ikkunoiden tilalle voi asentaa verhot tai kennolevyt. Umpilehmät ja nuorkarjan voi laittaa siiloon tai konehalliin kylmäpihattoon. Iglut ovat mahdollinen vaihtoehto huolelliselle ja taitavalle hoitajalle.

Paranna sitä, mihin osaaminen, voimat ja varat riittävät. Valitse tärkeimmät. Jututa yhteistyökumppaneita, jotka osaavat kertoa erilaisista vaihtoehdoista – osuuskunnan tuotantoneuvojaa, terveydenhuoltoeläinlääkäriä ja rakennussuunnittelijaa.

Lisätietoa

Oppaat ”Lehmän mittainen pihatto” ja ”Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely” löytyvät Valmasta tai netistä nimellä googlaamalla. Erinomaisia, paljon kuvia sisältäviä englanninkielisiä lähteitä ovat kirja ”Building for the cow” ja

Ontarion ministeriön nettisivut

Kuva: Janne Viinanen

Katso lisää artikkeleita

Hyvinvointi
WQ osa 1: Hyvä ruokinta
Hyvinvointi
WQ osa 3: Hyvä terveys
Hyvinvointi
WQ osa 4: Hyvä käyttäytyminen