Utareterveys hallintaan!

Valio Terveys -pienryhmässä keskusteltiin utaretulehdusten kustannuksista.

Utareterveys hallintaan on Valio Terveys -pienryhmien nimi ja tavoite.

Ryhmät kokoontuvat aluksi viisi kertaa, kerran jokaisen osallistujan tilalla. Jokaisella vierailuilla on oma teemansa. Kaikki Utareterveys hallintaan -pienryhmät kokoontuvat maaliskuussa kaksipäiväiseen seminaariin Valiolla.

Pienryhmien ensimmäisen tapaamisen teemana olivat utareterveyden tunnusluvut ja kustannukset. Muita läpikäytäviä aiheita olivat muun muassa näytetulokset, utaretulehdusbakteerit ja hoidot, utareterveyteen vaikuttavat olosuhteet, terveyttä tukeva ruokinta, umpeutuskäytännöt ja lypsy. Navetassa tehtiin havaintoja eläimistä ja oloista etsien tilan tärkeimmät kehityskohteet ja vahvuudet. Huomioista ja toimenpide-ehdotuksista keskusteltiin yhdessä.

Kaikki utaretulehdusten kustannukset eivät ole helposti huomattavia. Ne koostuvat äkillisten tulehdusten, poistojen ja solutuksen aiheuttamista kuluista. Yksittäisen utaretulehdustapauksen aiheuttamat kustannukset vaihtelevat noin 2 00–2 000 euron välillä. Kokonaiskustannukset ovat noin sadan lehmän karjassa usein 20 000–40 000 euron luokkaa vuodessa. Oikeat toimenpiteet valitsemalla kuluja voidaan vähentää, jopa alle puoleen aiemmista.

Oman karjansa utaretulehdusten kustannuksia voi arvioida itse tai oman eläinlääkärin kanssa, helppokäyttöisiä laskureita hyödyntämällä. Ne löytyvät Valmasta Valio Terveys- ja Valio Lypsy -palveluiden alta, kohdasta ”Laskurit/Työkirjat/Linkit”.

Lue lisää Utareterveys hallintaan -pienryhmistä ja utaretulehdusten kustannuksista Maito ja me lehden numerosta 2/17, joka ilmestyy 26.4.2017.

Utareterveys hallintaan -pineryhmät kokoontuvat maaliskuussa Valiolle kaksipäiväiseen seminaariin. Kuvat: Markku Pulkkinen