Luuserilehmät - kestämätöntä tuottamattomuutta

Mitä maksaa, kun Mansikin maksa piiputtaa? Maksaa minkä maksaa – olennaisempaa on kysyä, että paljonko tuotti, Jäikö euroja saamatta ja syntyikö hävikkiä.

Valiolle räätälöity laskuri on kehitetty yhteistyössä Valio Terveys -palveluiden ja tanskalaisen SimHerd-yrityksen kanssa. Kuva: Kristiina Sarjokari

Mitä on saatu kulutetuilla panoksilla työtä, kiinteitä ja vaihtuvia kuluja siinä vaiheessa, kun lehmä on uransa huipun jälkeen muuttanut muotoaan päätyen teurastamon omistukseen tai raatokeräilyn asiakkaaksi?

Sairauksien aiheuttamien kustannusten supervoima on näkymättömyys. Näkyvää niissä on vain jäävuoren huippu, jota edustavat eläinlääkärikustannukset. Näiden osuus kokonaiskustannuksesta on noin 10 prosenttia.

Kustannusten suuruusluokka jää helposti havaitsematta, ellei kustannuksia tarkastella erikseen, laskureiden ja mallinnuksen avulla.

Tarttuvat taudit ja poikimahalvaus, ketoosi, utaretulehdus ja sorkkasairaudet ovat kalliita sairauksia. Niiden hallinta kannattaa huomioida jokaisessa navetassa ja investoinnissa, sillä vuosien mittaan niiden kokonaiskustannukset saattavat muodostua uuden pihaton hintaisiksi.

Valmaan on tulossa lähiaikoina laskuri, jolla voi testata oman karjan sairastavuuden muutosten vaikutusta tilan katettuottoon ja maitolitraa kohti syntyvän metaanin määrään.

Suurin osa sairastavuuden kustannuksista syntyy lehmien lyhyeksi jäävästä tuotantoiästä.

Karjan uudistusta ei voi mitenkään optimoida, jos suuri osa poistoista joudutaan tekemään sairastavuuden takia. Silloin joudutaan aina kasvattamaan hiehoja vähän yli tarpeen, varmuuden vuoksi.

Suuri osa lehmien sairastumisista tapahtuu pian poikimisen jälkeen. Osa johtaa siihen, että Mansikki kuolee tai lopetetaan tilalla tai lähtee ennenaikaisesti teuraaksi.

Tanskalaiset ovat keksineet ilmiölle osuvan nimenkin, ”looser cows”, ja tehneet tutkimusta taustalla vaikuttavista riskitekijöistä, sillä luuserius on kestämätöntä tilan talouden, lehmien hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta.

Hiehomaatti on ikiliikkujan tavoin toimiva hukkaputki. Toisesta päästä tuubia navettaan siirtyy vasikkansa ulos pullauttanut hieho. Tämä työntää teurastamolle lehmän, jonka lypsäminen olisi ollut kannattavampaa. Venyttely on hyvä liikuntaharrastus, mutta poikimavälin venytys käy kalliiksi.

Riittävän varhain tehdyt siemennykset, umpilehmien ja vastapoikineiden ruokinnan ja olosuhteiden optimointi, liharotusiemennysten osuuden lisääminen ja hiehokasvatuksen tehostaminen ovat keinoja, joilla on huomattava potentiaali lisätä karjan tuottavuutta.