Mikä on riittävä sorkkahoidon taso?

Sorkkien asianmukainen hoito on todella tärkeää lehmien hyvinvoinnille ja tuottavuudelle. Puutteellinen sorkkahoito aiheuttaa asentovirheitä altistaen sorkkasairauksille, jotka ovat kivuliaita ja alentavat tuotosta.

Tämän tuotosvaikutuksen ymmärtäminen tuntuu joskus hankalalta, sillä sorkistaan kipeä lehmä on usein korkeatuotoksinen, mutta terveenä se tuottaisi vieläkin enemmän. Juuri ja juuri havaittavissa oleva ontuma alentaa tuotosta noin 5 %. Jos pystyt erottamaan, mikä jalka on kipeä, tuotos on pudonnut yli 15 %.

Sorkkahoitokerroissa tulee huomioida navetan olosuhteet, karjan sorkkaterveystilanne ja yksilöiden sorkkahoidon tarve. Useimmiten hoitokertoja tarvitaan lehmää kohden 1–4 kertaa vuodessa.

Koska sorkkahoitaja pystyy hoitamaan vain rajallisen määrän lehmiä päivässä, käyntejä tarvitaan eri määrä karjakoon mukaan.

Pienissä karjoissa pärjätään yhdellä tai kahdella vuosittaisella käyntikerralla, mutta suurissa karjoissa voidaan tarvita käynti jopa kuukausittain.

Sorkkia hoitavan tulee olla perehtynyt sekä sorkkahoidon perusteisiin että oikeaan hoitotekniikkaan. Tarvitaan myös välineet hoidon kunnolliseen toteuttamiseen: muun muassa tarpeelliset suojavarusteet, turvallinen sorkkahoitoparsi, rälläkkä ja sopivia laikkoja, sorkkapuukko sekä sorkkakenkiä.

Sorkkien riittävä hoidon taso näkyy niin, että sorkat ovat kelvollisessa kunnossa valtaosalla lehmistä, eikä pitkiä tai väärin hoidettuja sorkkia ole kuin harvoilla lehmillä (korkeintaan 5–10 %). Prosenttiluvut ovat vain suuntaa antavia, koska pienessä karjassa yksikin tapaus nostaa luvun suureksi.