KRYPTO-hanke selvittää kryptosporidioosin lisääntymisen syitä

Cryptosporidium-alkueläin aiheuttaa suolistotulehdusta, kryptosporidioosia, ihmisille ja eläimille. Erityisesti lypsykarjatiloilla vasikoiden kryptosporidioosi aiheuttaa vakavia ongelmia. Myös ihmisten kryptosporidioositapaukset ovat nopeasti kymmenkertaistuneet.

Kuva: Kaisu Jouppi

Vasikoiden C. parvum -ripuli on ollut Suomessa aiemmin harvinainen, mutta viime vuosikymmenenä tapaukset ovat moninkertaistuneet. Kryptosporidioosi leviää helposti vasikoiden mukana edelleen vasikkakasvattamoihin.

Tartuntariskin hallintaan liittyy monia haasteita, joihin juuri käynnistynyt KRYPTO-hanke pyrkii vastaamaan.

Kolmivuotinen hanke alkaa sekä ihmistapausten että lypsykarjatilojen epidemiologisella tutkimuksella.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Eläinten terveys ETT ry, Helsingin yliopisto, Valio Oy ja EU:n loistautien vertailulaboratorio. Hanketta rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera.

Kryptosporidien leviäminen ja hallinta lypsykarjatiloillla

Tapausten voimakas lisääntyminen viittaa nautakarjatalouden rakennemuutoksen suosivan kryptosporidioosin esiintymistä. Siksi hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät ja olosuhteet edesauttavat tartunnan leviämistä ja taudinpurkauksen syntymistä tiloilla.

Tietoon nojaten osataan riskinhallintatoimet kohdistaa oikein ja siten parantaa eläinten hyvinvointia sekä ehkäistä ihmisten tartuntoja.

Tiloille tehtävässä kyselytutkimuksessa tarkastellaan muun muassa toimintatapoja (poikimaolosuhteet, ternimaidon saanti, vasikoiden tilat, hygieniakäytännöt ja tartunnalta suojautuminen), eläinliikennettä, taudinpurkausta edeltäviä tapahtumia tilalla, muita karjan sairauksia sekä esimerkiksi vesivälitteisten tartuntojen mahdollisuutta.

Tutkimukseen kutsutaan yli 50 lehmän lypsykarjatiloja, joilla on todettu C. parvum vasikkaripulinäytteissä. Vertailukarjoiksi kutsutaan satunnaisesti valittuja Valioryhmän lypsykarjatiloja, joilla ei ole todettu vasikkaripuliongelmaa viimeisen vuoden aikana.

Kyselytutkimukseen tila voi vastata sähköisesti, kirjallisesti tai puhelimitse. Kysely toteutetaan talvella 2019−2020. Myös vertailutiloja pyydetään lähettämään vasikoista ulostenäytteitä laboratoriotutkimukseen, jotta saadaan tietoa alkueläimen esiintymisestä piilevänä tartuntana sekä erilaisten alatyyppien esiintyvyydestä.

Ihmisten kryptosporidioositartuntojen lähteet

Ihmisten kryptosporidioositartuntojen lähteiden ja tartuntojen syiden selvittäminen on tarpeen, koska tapaukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Tartuntojen lähteitä selvitetään haastattelemalla sairastuneita. On tärkeää, että kaikki tautia epäilevät hakeutuvat terveydenhuoltoon. Ihmisten ja nautojen Cryptosporidium-kantojen tyypityksellä tutkimusryhmä pyrkii selvittämään tartuntojen alkuperää ja onko tartunnoilla yhteyksiä toisiinsa.

Käytännön ohjeita ja varautumista epidemioihin

Hankkeen tulosten perusteella laaditaan käytännön ohjeistusta kryptosporidioosin hallintaan. Nautatilat tarvitsevat ohjeistusta, jossa huomioidaan muun muassa vasikkatilat, lääkitys, desinfektio-ohjeet erilaisissa olosuhteissa, sekä eläinten siirtojen, työturvallisuuden, lannan käsittelyn ja taudinhallinnan ohjeistus. Maatalouden työterveyshuolto tarvitsee käytännönläheistä ohjeistusta tartuntojen ehkäisyyn ja diagnosointiin.

Hankkeen avulla voidaan varautua niin talousveden kuin virkistyskäytön välityksellä puhkeaviin C. parvum -vesiepidemioihin ja jopa löytää keinoja ehkäistä kryptosporidin leviäminen valumavesien mukana tiloilta vesistöön ja kasteluvesien mukana vihannesviljelmille.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja: Tiina Autio, Ruokavirasto, tiina.autio@ruokavirasto.fi , p. 044 7201 492

Vasikoiden kryptosporidioosi: Tuulia Enbom, hanketutkija, Ruokavirasto, tuu-lia.enbom@ruokavirasto.fi, p. 050 349 51 93

Ihmisten kryptosporidioosi: Ruska Rimhanen-Finne, epidemiologieläinlääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ruska.rimhanen-finne@thl.fi, p. 029 52 48 942

Vesitutkimukset: Ilkka Miettinen, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ilk-ka.miettinen@thl.fi, p. 029 524 6371

Työterveys: Sirpa Laitinen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, sirpa.laitinen@ttl.fi, p. 046 8511911

Toimithan vastuullisesti sairastumistapauksissa

Valion terveydenhuoltoeläinlääkäri ja osuuskuntien neuvojat toivovat, että maitotilayrittäjät toimivat vastuullisesti vasikoiden ripulitapauksissa. Lapsilla, nuorilla, sekä aivan terveillä aikuisillakin on todettu varsin vakavia, jopa henkeä uhkaavia sairastumisia heidän oltuaan tekemisissä vasikoiden kanssa. Toipuminen sairaalahoitoa vaativasta kryptosporidioosista voi viedä kuukausia.

Mikäli tilan vasikat sairastavat ripulia, on syytä ottaa näytteitä, jotta tiedetään mikä taudinaiheuttaja on kyseessä. Mikäli kyseessä on tauti, joka voi tarttua ihmisiin, on asiallista varoittaa vierailijoita ja huolehtia riittävästä suojautumisesta. Tautisuojauksen, ja turvallisen eläin- ja ihmisliikenteen lisäksi haittaeläinten ja navettakissojen määrä on syytä pitää hallinnassa, sillä tarttuvat taudit voivat voi levitä myös niiden mukana.

Lisää ohjeita ja tietoa voi lukea alta linkeistä:

https://ett.fi/sites/default/files/user_files/tarttuvat_taudit/Ohjeistus%20Kryptosporidioosin%20varalta.pdf

https://ett.fi/sisalto/kryptosporidioosi