Voiko kryptosporidioosi levitä tilalta toiselle vasikoita nupouttavan eläinlääkärin välityksellä?

Kryptosporidioosi leviää tilalta toiselle, jos sairastuneen tilan pikkuvasikoiden ulostetta päätyy toisen tilan vasikoiden suuhun. Tartuntaan voi riittää kärpäsenkakkaa pienempi ulostemäärä. Periaatteessa eläinlääkäri voi levittää tartuntaa, mutta nykyaikaiset tarttuvilta taudeilta suojautumisen käytännöt minimoivat riskin.

Ensimmäinen vaaranpaikka on, jos eläinlääkäri käyttää samaa suojavaatetusta kahdella eri tilalla. Vasikat voivat nuolla lannan likaamaa vaatetusta. Tällainen käytäntö ei kuitenkaan vastaa nykypäivän hygieniavaatimuksia.

Tilanteelta on helppo suojautua, kun tarjoaa tilan suojavarusteet kävijöille.

Myös vasikkaa hoitavan kädet voivat tartuttaa, jos vasikka nuolee tai ottaa niitä suuhunsa. Myös hiukset on hyvä suojata.

Käsien uurteisin ja kynsien alle voi piiloutua riittävä määrä taudinaiheuttajaa. Teoreettisemmaksi jää tilanne, jossa ensin käsin koskettaisiin vasikkaan tai rakenteisiin ja vasikka sitten nuolisi tätä kohtaa. Käsien välityksellä leviäminen voidaan tehokkaasti estää käyttämällä suojahansikkaita.

Kolmas eläinlääkärin toimintaan liittyvä tartuntamahdollisuusepäily on liitetty välineistöön. Nupoutuskolvi voi likaantua, mutta sen nuoleminen on epätodennäköistä. Tilan oma kolvi poistaa tämän epäilyn. Lääkelaukkua on turha viedä tiloihin, joissa on tarjolla vasikoiden ulostetta.

Tilalla voi olla esimerkiksi muovikori lääkepulloille, ruiskuille ja neuloille.

Lääkepullot saattavat kulkea tilalta toiselle. Likaantuneet pullot tulee pestä ja antaa pinnan kuivua. Tavallisesti lääkepullot eivät kuitenkaan tahriinnu ulosteeseen, eivätkä toisen tilan vasikat muutenkaan saa päästä niitä nuolemaan.

Teksti: Helena Rautala, kliininen opettaja, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta