Tarvitseeko vasikka kipulääkettä vaikean syntymän jälkeen?

Tulehduskipulääkitys auttaa syntymässään kovia kokenutta vasikkaa monella eri tavalla. Se lievittää synnytyskanavaan rutistumisesta ja mahdollisesta poikima-avusta aiheutuvaa kipua ja myös hillitsee vaurioituneiden kudosten tulehdusreaktiota.

Lisäksi tulehduskipulääkitys auttaa heikkoa vasikkaa nousemaan seisomaan ja liikkumaan. Näin lisääntynyt aktiivisuus tuottaa lämpöä ja auttaa eläintä säätelemään ruumiinlämpöään paremmin. Tämä on tärkeää, sillä pitkittynyt syntymä aiheuttaa elimistöön hapenpuutetta ja happamoitumista, jotka heikentävää vasikan kykyä säädellä lämpötilaansa.

On todettu, että tulehduskipulääkitys auttaa heikkoa vasikkaa makaamaan enemmän rintansa päällä kylkimakuun sijaan. Rinnan päällä maatessa hengittäminen on helpompaa. Ja mitä paremmin ja syvemmin vasikka pystyy hengittämään, sitä tehokkaammin pitkittyneen syntymän aiheuttama hapenpuute korjaantuu ja liiallinen hiilidioksidi poistuu.

Kipu, kylmettyminen, hapenpuute ja elimistön happamoituminen heikentävät vasikan imurefleksiä. Siksi heikon vasikan voi olla vaikeaa imeä ternimaitoa, jolloin kipeästi lämmöntuotantoon ja happamoitumisen korjaantumiseen tarvittava ternimaidon tarjoama lämpö, nesteet ja energia jäävät saamatta. Samoin elintärkeiden vasta-aineiden saaminen viivästyy ja niiden imeytyminen elimistöön huononee. Tulehduskipulääkitys nopeuttaakin ternimaidon saamista ja parantaa vasta-aineiden imeytymistä.

Tulehduskipulääkettä kannattaa siis antaa vaikeasta poikimisesta kärsineelle vasikalle mahdollisimman pian syntymän jälkeen lääkkeen luovuttaneen eläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Eläinlääkäri vastaa
Apua! Miten toimia, jos lehmä loukkaantuu laitumella?
Eläinlääkäri vastaa
Ensiavun ABC - Apua! Miten toimia, kun pihatossa on vastassa loukkaantunut lehmä?
Eläinlääkäri vastaa
Miten toimin, jos tilalla todetaan Q-kuume?