Vaikuttaako säilörehun laatu utareterveyteen?

Kyllä, säilörehun laatu vaikuttaa utareterveyteen. Vaikutus voi syntyä virhekäymisen, vääränlaisen koostumuksen tai liiallisen voihappopitoisuuden takia. Vaikutusmekanismi on epäsuora ja tapahtuu elimistön yleisen tai vedinten paikallisen vastustuskyvyn heikkenemisen kautta. Tällöin alttius bakteerien aiheuttamille tulehdussairauksille lisääntyy.

Säilörehun huono säilönnällinen laatu ja virhekäyminen vähentävät syöntiä. Runsas voihappopitoisuus voi aiheuttaa myös sen, että osa voihaposta imeytyy suoraan pötsistä verenkiertoon ja muuttuu ketoaineiksi. Heikentynyt säilörehun syönti voi johtaa siihen, että lehmän energian saanti on riittämätöntä ja keto-aineiden määrä lisääntyy veressä, jolloin lehmälle syntyy piilevä ketoosi tai väkirehuprosentti kasvaa, jos ruokintasuunnitelmassa oletetaan todellista korkeampi karkearehun syönti. Turhan suuri väki-rehuprosentti johtaa pötsin happamoitumiseen.

Säilörehun tuotosvaiheeseen nähden vääränlainen koostumus altistaa energian tai ravintoaineiden (esimerkiksi Mg, Ca, Na, K, Se) puutoksille tai liika-saannille. Seurauksena voi olla umpikaudella lihomista ja rasvakudosten liiallista purkua poikimisen jälkeen, maksan rasvoittumista, piilevää tai oireellista ketoosia, poikimahalvausta tai seleenin puutosta.

Liiallinen rasvakudosten käyttö ja maksan rasvoittuminen ylläpitää lievää tulehdustilaa elimistössä ja heikentää vastustuskykyä. Ketoaineet häiritsevät veren valkosolujen toimintaa, jolloin ne eivät pysty tappamaan utareeseen päässeitä bakteereja normaalilla tavalla. Ketoottiset lehmät eivät ole kiinnostuneita robotilla olevasta houkutusrehusta ja kulkevat laiskemmin itsenäisesti lypsylle, jolloin lypsyvälit saattavat venyä pitkiksi ja bakteerien huuhtoutuminen utareesta maidon virtauksen avulla vähenee.

Pötsin happamoituminen voi johtaa rehun hyväksikäytön heikkenemiseen ja ravintoaineiden imeytymishäiriöihin.

Piilevä poikimahalvaus lisää maidon valutustaipumusta ja hidastunutta vetimen päiden sulkeutumista lypsyn jälkeen. Se hidastaa myös mahojen toimintaa ja syöntiä altistaen ketoosille.

Seleenin puute vähentää vasta-aineiden muodostumista elimistössä ja veren valkosolujen kykyä tappaa bakteereja.

Katso lisää artikkeleita

Eläinlääkäri vastaa
Apua! Miten toimia, jos lehmä loukkaantuu laitumella?
Eläinlääkäri vastaa
Ensiavun ABC - Apua! Miten toimia, kun pihatossa on vastassa loukkaantunut lehmä?
Eläinlääkäri vastaa
Miten toimin, jos tilalla todetaan Q-kuume?