Mitä lehmien hyvään sorkkahoitoon kuuluu?

Sorkkahoidon tavoite on palauttaa sorkan oikea muoto ja ehkäistä sorkkasairauksien syntyä. Kun sorkkapuoliskot ovat saman malliset ja kokoiset, paino jakautuu sorkkiin tasaisesti. Holvaus ottaa painorasitetta pois anturan alueelta. Lehmän kannalta otollisimmat sorkkahoidon ajat ovat umpeutuksen yhteydessä, noin 60 päivää poikimisesta ja 180 päivää poikimisesta. Isommissa karjoissa sorkkahoitaja voi käydä useita kertoja vuodessa ja hoitaa listatut eläimet. Pienemmissä karjoissa voidaan hoitaa kaikkien sorkat 2–3 kertaa vuodessa.

Rutiinisorkkahoidon lisäksi tehdään lista tiheämpää sorkkahoitoa tarvitsevista eläimistä. Esimerkiksi anturahaavaumalehmillä on isompi riski saada vaiva uudestaan, ja tihennetyllä sorkkahoidolla (esimerkiksi neljä kertaa vuodessa) ongelmaa pyritään estämään. Sorkkahoitoa ei olisi suotavaa tehdä 2 viikkoa ennen tai jälkeen poikimisen. Silloin lehmä saattaa liukastuessaan revähdyttää jalkansa tai sorkan sisärakenteet, sillä ligamentit ovat löystyneet poikimista varten.

Sairassorkkahoitoja varten tulee tilalla olla oma sorkkahoitoteline. Näin ontuva eläin saadaan nopeasti hoidettua. Sorkkaa hoitamaan kutsutun henkilön ei tarvitse kuluttaa aikaa sorkkatelineen siirtelyyn ja pesuun. Myös tarttuvien tautien leviämisriski on pienempi.

Parhaiten veri kiertää sorkissa, kun lehmä lepää. Lehmillä tulee olla riittävästi makuupaikkoja ja parren rakenteet asennettu niin, että lehmät pääsevät helposti makuulle ja ylös. Joutava jonottaminen rasittaa sorkkia ja altistaa anturahaavaumille. Levon lisäksi jaloittelu, laidunnus ja terapialaidunnus tukevat sorkkaterveyttä. Laidun on sorkille pehmeä, ja sorkat saavat sopivan tuen lehmän noustessa ylös.

Osallistu webinaareihin, lisätietoa Valmassa!

Hertta Pirkkalainen
Asiantuntijaeläinlääkäri
Eläinten terveys ETT ry

Eläinlääkäri vastaa
Apua! Miten toimia, jos lehmä loukkaantuu laitumella?
Eläinlääkäri vastaa
Ensiavun ABC - Apua! Miten toimia, kun pihatossa on vastassa loukkaantunut lehmä?
Eläinlääkäri vastaa
Miten toimin, jos tilalla todetaan Q-kuume?