Yli puolet maidosta lypsetään automaattilypsyllä

Suomessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 1 330 automaattilypsytilaa, mikä on 26,8 % kaikista maitotiloista.

Automaattilypsypaikkoja oli vuodenvaihteessa erillisrobotit ja automaattilypsykarusellit huomioiden yhteensä 2 157 kpl. Robottitiloilla oli vuodenvaihteessa keskimäärin 1,6 lypsypaikkaa/tila. Tilastoinnissa on tälle vuodelle tehty muutos, nyt erillisrobotit ja automaattilypsykarusellit tilastoidaan erikseen.

Vuoden 2021 aikana automaattilypsyyn siirtyi 52 tilaa, mikä on runsaat 20 tilaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun erillisrobotit ja automaattilypsykarusellien lypsypaikat lasketaan yhteen, uusia automaattilypsypaikkoja otettiin käyttöön 138 kpl, eli saman verran kuin edeltävinä neljänä vuonna.

Vuosittain päivitettävä automaattilypsytiloja ja -lypsypaikkoja koskeva tilasto perustuu lypsyrobotteja maahantuovilta yrityksiltä kerättyihin tietoihin. Kyseessä on vuoden lopun tilanne, ja mukaan on laskettu vain aktiiviset automaattilypsytilat ja käytössä olevat lypsyrobotit/lypsypaikat.

Vuosien 2000–2011 luvut kokosi yhteen MTT:ssä (nyk. Luke) toiminut Maitokoneet-yksikkö. Tämän jälkeen tietojen kokoamisesta on vastannut Valio alkutuotanto. Vastaava kartoitus tehdään kaikissa Pohjoismaissa, ja pohjoismaisten meijerijärjestöjen maidon laatutyöryhmä (NMSM) kokoaa niistä vuosittain oman tilaston.

Koneklinikka
EU:n kylmäainelainsäädäntö kiristyy
Koneklinikka
Varaudu talven sähkökatkoihin
Koneklinikka
Maidon esijäähdytyksestä apua kustannusjahtiin