EU:n kylmäainelainsäädäntö kiristyy

Kylmäaineissa ollaan asteittain siirtymässä luonnollisten kylmäaineiden eli hiilidioksidin, propaanin, isobutaanin ja ammoniakin käyttöön.

Euroopan neuvosto ja parlamentti pääsivät lokakuussa 2023 sopuun kylmäaineita koskevan F-kaasuasetuksen sisällöstä. Asetus astuu voimaan huhtikuussa 2024. Uusi asetus asettaa aiempaa tiukempia rajoituksia kylmäaineille entistä tiiviimmässä aikataulussa.

F-kaasuasetuksen lisäksi EU:n kemikaaliasetukseen, niin kutsuttuun REACH-asetukseen kaavaillaan PFAS -aineita koskevia rajoituksia. Nykyään käytetyt fluoratut kylmäaineet kuuluvat PFAS -aineiden ryhmään.

F-kaasuasetus rajoittaa HFC-yhdisteiden valmistusta ja maahantuontia kiintiöitä asteittain vähentämällä. Uusille kylmälaitteille se asettaa laite- ja sovelluskohtaisia rajoituksia kylmäaineen GWP-rajoina. F-kaasuasetus rajoittaa huollossa käytettäviä kylmäaineita niin sanotun huoltokiellon kautta. Se myös asettaa pätevyysvaatimuksia yrityksille ja henkilöille, jotka käsittelevät kylmäaineita.

Uusien tilasäiliöiden osalta kiinteällä kylmäkoneella ja irtokoneikolla olevilla tilasäiliöillä tulee olemaan jonkin verran erilaiset rajoitukset markkinoille saattamisen suhteen. 1.1.2025 alkaen uutta, kiinteällä kylmäkoneella olevaa tilasäiliötä ei saa saattaa markkinoille GWP-arvoltaan 150 tai yli olevalla kylmäaineella. Uudella irtokoneellisella tilasäiliöllä kylmäaine ei saa tämän jälkeen olla GWP-arvoltaan 2500 tai suurempi. Vuodesta 2030 alkaen GWP-raja laskee myös näillä säiliöillä 150:een.

Käytännössä uudet rajoitukset tarkoittavat sitä, että vuodesta 2025 alkaen uusien kiinteällä kylmäkoneella olevien tilasäiliöiden kylmäainevaihtoehdoksi jäävät luonnolliset kylmäaineet eli hiilidioksidi, propaani, isobutaani ja ammoniakki.

Näistä hiilidioksidi ja propaani ovat tällä hetkellä tilasäiliökäytössä. Molemmissa on omat haasteensa: hiilidioksidilla korkea käyttöpaine ja propaanilla paloturvallisuus.

Uusissa tilasäiliöissä kannattaa valita luonnollinen kylmäaine, sillä kylmäainerajoitukset tiukkenevat suhteellisen nopeasti.

Uusien, irtokoneikolla olevien tilasäiliöiden osalta F-kaasuasetusmahdollistaa esimerkiksi R134a (GWP 1430) -kylmäaineella toimivien laitteiden saattamisen markkinoille vuoden 2029 loppuun asti, mutta pääsääntöisesti näissäkin kannattaa uusissa tilasäiliöissä valita luonnollinen kylmäaine. Tilasäiliön käyttöikä on kuitenkin kymmeniä vuosia, ja kylmäainerajoitukset tiukkenevat suhteellisen nopeasti.

Käytössä olevien tilasäiliöiden osalta F-kaasuasetus rajoittaa ajan myötä kylmäaineiden käyttöä laitteiden huollossa. Vuoden 2025 alusta alkaen uutta ja neitseellistä, GWP-arvoltaan 2500 tai yli olevaa kylmäainetta (esimerkiksi R404A) ei saa huollossa käyttää. Kierrätettynä ja regeneroituna käyttö on kuitenkin sallittua 2029 vuoden loppuun asti. Nyt käytössä olevien tilasäiliöiden huolto hoidetaan siis tulevina vuosina pitkälti kierrätetyillä ja regeneroiduilla kylmäaineilla.

Tekninen kehitys on nopeaa.

Summa summarum: Tiukkenevan kylmäainelainsäädännön myötä kylmäaineissa ollaan siirtymässä luonnollisten kylmäaineiden eli hiilidioksidin, propaanin, isobutaanin ja ammoniakin käyttöön. Uusien tilasäiliöiden osalta tämä tarkoittaa, että sellainen kannattaa hankkia luonnollisella kylmäaineella. Nyt käytössä olevien tilasäiliöiden huolto hoituu kierrätetyillä ja regeneroidulla kylmäaineilla, eli niiden osalta ei ole tarvetta tehdä hätiköityjä päätöksiä.

Tekninen kehitys on nopeaa. Valio ja osuuskuntien tilasäiliöhuollot ovat mukana kehittämässä suomalaisille maitotiloille sopivia, teknisesti ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja, joilla turvaamme maidon jäähdytyslaitteistojen toiminnan jatkossakin. Lisätietoa maidonjäähdytykseen liittyvistä asioista saat omasta osuuskunnastasi.

Jo käytössä olevien tilasäiliöiden osalta ei tarvitse tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Niiden huolto hoituu kierrätetyillä kylmäaineilla.
Koneklinikka
Varaudu talven sähkökatkoihin
Koneklinikka
Yli puolet maidosta lypsetään automaattilypsyllä
Koneklinikka
Maidon esijäähdytyksestä apua kustannusjahtiin