Varaudu talven sähkökatkoihin

Tulevan talven aikana sähkön riittävyyteen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on kehottanut suomalaisia varautumaan mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Osana varautumista maitotilayrittäjän kannattaa huolehtia, että tilalla on toimiva ja tilan tarpeisiin soveltuva varavoimalähde. Maitotilat ovat perinteisesti hyvin varustautuneita varavoiman suhteen, ja Valman varavoimakyselystä selviääkin, että vajaalla 90 prosentilla kyselyyn vastanneista tiloista ja noin 95 prosenttiin maidosta on käytettävissä tilan oma varavoimalaitteisto.

Viimeistään nyt on syytä varmistaa, että varavoimalaite on käyttövalmis ja helposti käyttöön otettavissa, kun tarvetta varavoiman käyttöön tulee. Varavoiman testaaminen ja hyvien käyttöönotto-ohjeiden tekeminen vähentävät laiterikkojen ja muiden ongelmien riskiä. Kaikkien tilalla työskentelevien on syytä tietää, miten varavoima otetaan käyttöön ja miten siirrytään takaisin verkkovirran käyttöön. Erityisen tärkeää tämä on, jos varavoiman käyttöönottoon liittyy jotain rajoitteita tai ”niksejä”, jotka pitää tietää.

Rajoittaako varavoimalla toimiminen joidenkin laitteiden käyttöä joko varavoiman tehon tai sähkön laadun suhteen? Pitääkö esimerkiksi sähköä käyttävät laitteet käynnistää jossain erityisessä järjestyksessä tai muuta vastaavaa? Nämä ovat kysymyksiä, joihin pitäisi olla selkeät ohjeet turhien ongelmien ja laiterikkojen välttämiseksi. Piirikortit ja muu elektroniikka ovat erityisen haavoittuvaisia, jos varavoimalaitteiston tuottaman sähkön laatu ei ole tarpeeksi hyvä.

Kaikkien tilalla työskentelevien on syytä tietää, miten varavoima otetaan käyttöön ja miten siirrytään takaisin verkkovirran käyttöön.

Kovat pakkasjaksot ovat mahdollisen sähköpulan aiheuttamien sähkökatkojen todennäköisimpiä ajankohtia. Vesiputkien ja vettä sisältävien laitteiden jäätymisriski on kovilla pakkasjaksoilla jo muutenkin suuri, ja mahdollinen pidempi sähkökatko lisää entisestään jäätymisriskiä. Kokemuksen kautta jäätymisellearat kohdat ovat tiloilla yleensä hyvin tiedossa. Tässä tilanteessa nämä kohdat kannattaa käydä läpi ja miettiä, mitä lisätoimenpiteitä esimerkiksi lisäeristämisellä voidaan tehdä jäätymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Vesiputkistojen ja vesilaitteiden lisäksi myös tilasäiliössä voi olla jäätymiselle arkoja kohtia. Jos tilasäiliö on varustettu lämmöntalteenotolla, ovat sen levylämmönvaihdin ja vesipumppu jäätymiselle alttiita kohtia. Jos lämmöntalteenottolaitteiston levylämmönvaihdin pääsee jäätymään, vesi voi päästä tilasäiliön kylmäainepuolelle. Tämä johtaa useimmiten isoon remonttiin ja jopa tilasäiliön vaihtoon. Nämä ovat aikaa vieviä ja vaivalloisia tehtäviä varsinkin kovilla pakkasilla.

Lämmöntalteenottojärjestelmän levylämmönvaihdin on yleensä asennettu tilasäiliön koneikon yhteyteen ja sijaitsee usein lähellä maitohuoneen ilmanottoaukkoa. Kylmän pääseminen sisälle ilmanottoaukon kautta on siis syytä estää kunnollisilla eristeillä, kun tilanne sitä vaatii. Tilasäiliön tyhjennyksen aikana ulko-oven lähettyvillä olevat vesikohteet kuten tilasäiliön pesupumppu ovat myös jäätymisherkkiä kohtia.

Lisätietoa tilasäiliöiden ja muun maidonjäähdytyslaitteiston huollosta ja talvivarautumisesta saat omalta tilasäiliöhuolloltasi tai neuvonnalta.

Koneklinikka
Yli puolet maidosta lypsetään automaattilypsyllä
Koneklinikka
Maidon esijäähdytyksestä apua kustannusjahtiin
Koneklinikka
Pesuvahti vahtii