Ykkössadon säilörehut huippulaatuisia

Ensimmäisen sadon säilörehujen sulavuus oli ennätyksellisen korkea, mutta sato jäi määrältään kohtalaiseksi. Toisen sadon rehuissa on ollut ykkössatoa enemmän haasteita säilönnän onnistumisessa.

Ykkössadon määrää kurittivat talvituhot ja kuiva alkukesä. Kuivuuden lisäksi myös kylmyys hidasti ykkössadon nurmien kehitystä osassa maata. Etelä-Suomessa kuivuus rajoitti nurmien kasvua ja määrältään ensimmäinen sato jäi etelässä melko pieneksi. Muualla maassa ykkössato oli määrältään normaali tai hieman normaalia pienempi.

Nurmisäilörehujen ensimmäisen sadon D-arvo tähän mennessä analysoitujen Valio Artturi® -säilörehunäytteiden perusteella on keskimäärin 700 g/kg ka. Tämä on korkeampi sulavuus kuin kertaakaan aiemmin tällä vuosituhannella ykkössadon nurmisäilörehuissa. Jopa 72 prosenttia tämän kauden ykkössadon säilörehuista yltää D-arvotavoitteeseen, yli 680 g/kg ka.

Jos alkukesällä tavoitteli ykkössadon rehuille tiettyä D-arvoa, oli korjuuaikanäytteiden analysoinnista iso apu verrattuna kasvustojen silmämääräiseen seurantaan, joka saattoi viileissä oloissa hidastuneen sulavuuden laskun seurauksena johtaa harhaan. Säännöllisillä korjuuaikanäytteillä omilta pelloilta sekä Valio Artturi -korjuuaikapalvelun avulla pysyi perillä D-arvon kehityksessä.

Kun eri satojen ja rehuerien säilörehuista on rehuanalyysit, on helpompi suunnitella ja optimoida ruokintaa ja eri rehuerien sekoittamista.

Hyvän sulavuuden lisäksi ensimmäisen sadon säilörehunäytteiden suhteellisen korkea kuiva-ainepitoisuus ja hyvä säilönnällinen laatu huomioiden, on näissä rehuissa todella potentiaalia ruokintaan, kun myös riittävä kuidunsaanti dieetissä varmistetaan. Syönti-indeksi ykkössadon säilörehuille onkin suurimmassa osassa maata oikein hyvällä tasolla ja keskimäärin koko maassa 113. Säilönnällinen laatukin on tähän mennessä analysoitujen säilörehujen perusteella hyvä, etenkin ensimmäisen sadon rehuissa. Säilönnältään epäonnistuneiden säilörehujen osuus on pienempi kuin edellisvuosina. Kauden 2022 ensimmäisen sadon säilörehunäytteistä 12 prosenttia oli säilönnältään epäonnistuneita ja tällä kaudella vain 6 prosenttia.

Toisen sadon säilörehut ovat Valio Artturi -rehunäytteiden perusteella sulavuudeltaan ja kuiva-ainepitoisuudeltaan selvästi ykkössatoa matalampia. D-arvo kakkossadon nurmisäilörehunäytteissä on keskimäärin 664 g/kg ka ja kuiva-aine 330 tuntumassa. Säilönnän onnistumisessa on toisen sadon rehuissa ollut ykkössatoa enemmän haasteita varsinkin märissä olosuhteissa tehdyillä rehuilla. Syönti-indeksi kakkossadon nurmisäilörehuissa jää alle 100 pisteeseen.

Valio Artturi -rehuanalyysillä on tällä kaudella tähän mennessä analysoitu reilu 5 000 säilörehunäytettä, mikä on noin viidennes koko kauden rehuanalyyseistä. Omista rehuista kannattaa teettää säilörehuanalyysit vähintään jokaisesta rehuerästä. Säilörehuanalyysi kertoo säilörehujen koostumuksen, sulavuuden ja säilöntälaadun sekä rehuarvot. Kun eri satojen ja rehuerien säilörehuista on rehuanalyysit teetettynä, on helpompi suunnitella ja optimoida ruokintaa ja eri rehuerien sekoittamista.

Säilörehujen syönti-indeksi

Kauden 2023 keskimääräinen syönti-indeksi sadoittain ja maakunnittain lokakuun alkuun mennessä analysoitujen Valio Artturi® -säilörehunäytteiden perusteella. Syönti-indeksi kokoaa rehuanalyysituloksen syöntiin vaikuttavat tärkeimmät tekijät yhdeksi luvuksi. Tummanvihreät palkit merkitsevät 1. satoa, keskivihreät 2. ja vaaleimmat 3. satoa.
Ruokinta
Numerot kehittämisen kivijalkana
Ruokinta
Rehunäytteet kertovat säilörehujen onnistumisesta
Ruokinta
Omalla viljalla ja herneellä säästöä rehukuluihin