Vaara vaanii tilasäiliössä

Tanskalaisella maitotilalla tapahtui traaginen työtapaturma, jossa maitotilayrittäjä menehtyi tilasäiliöön. Tapaturma olisi voitu välttää.

Maitoauto kävi aamulla tilalla ja säiliön tyhjennyksen jälkeen maitoauton kuljettaja käynnisti tilasäiliön pesun sovitun toimintatavan mukaisesti. Tyhjennyksen jälkeen maitotilayrittäjä oli mennyt tilasäiliön

sisälle tarkoituksena ilmeisesti tarkistaa säiliö sisältä, koska tilalla bakteeriluvut olivat kohonneet.

Yrittäjän ollessa säiliön sisällä pesuohjelma käynnistyi. Pesun oletetaan johtaneen siihen, että maitotilayrittäjä ei päässyt ulos. Myöhemmin hänet löydettiin menehtyneenä tilasäiliön sisältä.

Tilasäiliön huolto- ja tarkastustöissä on useita vaaran paikkoja varsinkin, jos mennään säiliön sisälle. Pesun jälkeen säiliössä voi olla myrkyllisiä kaasuja eikä happi välttämättä riitä. Sisäpinnat voivat olla hyvin liukkaita.

Säiliöstä pois pääseminen voi olla vaikeaa, jollei siihen ole varauduttu sopivin apuvälinein. Putoamis- ja kaatumisriski on aina olemassa.

Lisäksi sekoittimen tai pesun käynnistyminen voi aiheuttaa vaara-tilanteita – säiliön sisälle ei tietenkään saa mennä, ennen kuin pesu-ohjelma on päättynyt ja säiliön virransyöttö on katkaistu.

Tapaturmariskien minimoimiseksi tilasäiliö on aina ennen huolto- ja tarkastustoimenpiteitä tehtävä varmalla tavalla virrattomaksi: sähköjohto on irrotettava seinästä ja luotettavalla tavalla varmistettava ettei kukaan voi kytkeä sitä takaisin sähköverkkoon kesken huoltotoimenpiteitä. Mahdollinen pääkatkaisija on hyvä lukita ja säilyttää avain turvallisesti omassa taskussa.

Turvallisinta on pysyä tilasäiliön ulkopuolella. Tilasäiliöhuollolta ja osuuskunnan neuvonnalta voi tiedustella mahdollisia apuvälineitä, joiden avulla huoltoa ja tarkastuksia voi tehdä turvallisesti säiliön ulkopuolelta. Tarkastuksessa hyvä taskulamppu auttaa jo paljon.

Jos säiliön sisälle syystä tai toisesta on pakko mennä, paikalla pitää koko ajan olla toinen perehdytetty henkilö, joka tarvittaessa pystyy hälyttämään apua ja avustamaan ulos säiliöstä. Avustava henkilö ei saa mennä tilasäiliöön.

Säiliöstä pois pääseminen on varmistettava esimerkiksi sopivilla tikkailla. Turvavaljaat voivat myös joissain tilanteissa olla tarpeen.

Esimerkiksi varoituskyltein on varmistettava, että kaikki maitohuoneessa tai tilasäiliön lähettyvillä liikkuvat henkilöt ovat tietoisia, että tilasäiliön sisällä on ihminen.

Säiliö pitää tuulettaa hyvin ennen säiliöön menoa, eikä pelkkä luukun avaus riitä. Säiliössä olevan ilman happipitoisuus pitää varmistaa mittaamalla ja säiliöön sisälle menevän henkilön tulee pitää happimittaria mukanaan.

Jos happipitoisuus on liian matala tai säiliössä epäillään olevan myrkyllisiä kaasuja, on käytettävä hengityslaitetta, sillä jos klooripitoinen emäspesuaine ja hapan pesuaine pääsevät sekoittumaan, ne tuottavat myrkyllistä kloorikaasua.

Kuva: Esa Manninen

Katso lisää artikkeleita

Koneklinikka
EU:n kylmäainelainsäädäntö kiristyy
Koneklinikka
Varaudu talven sähkökatkoihin
Koneklinikka
Yli puolet maidosta lypsetään automaattilypsyllä