Tärkeät kaksi minuuttia

Lehmän lypsyn kahden ensimmäisen minuutin tapahtumat vaikuttavat oleellisesti siihen, miten hyvin lehmän lypsy sujuu ja miten paljon se rasittaa lehmän utareterveyttä.

Lypsyn tärkeimmät kaksi minuuttia alkavat esikäsittelystä. Esikäsittely käynnistää lehmän maidonantirefleksin ja esikäsittelyn työtavat vaikuttavat hygieniaan ja siten utareterveyteen sekä maidon laatuun.

Maidonantirefleksi ohjaa lehmän maidonantia ja mahdollistaa utareen hellävaraisen mutta tehokkaan lypsyn: Utareen ja vetimien mielihyvää tuottava kosketus saa aikaan hermosignaalin aivoihin. Tämän seurauksena aivolisäke erittää oksitosiinihormonia, joka kulkeutuu verenkierron mukana utareeseen. Utareessa oksitosiinihormoni kulkeutuu maitorakkuloita ja maitotiehyitä ympäröiviin lihassoluihin saaden aikaan maitorakkuloiden supistumisen ja maitotiehyiden laajentumisen. Maito pusertuu ulos supistuvista maitorakkuloista ja kulkeutuu eteenpäin kohti vedintä laajentuneita maitotiehyitä pitkin. Samaan aikaan hermoston toiminta rentouttaa vedinkanavan lihaksia ja maito pääsee virtaamaan ulos vetimestä.

Tähän tapahtumaketjuun kuluu aikaa noin yksi–kaksi minuuttia muun muassa sen mukaan, mikä lypsykauden vaihe on meneillään ja mikä on utareen täyttöaste. Lypsyrutiinin työtavat ja ajoitukset tulee siis tehdä sellaisiksi, että lypsäjän esikäsittelytoimet käynnistävät maidonantirefleksin mahdollisimman hyvin ja lypsykone kiinnitetään sellaisella hetkellä, että maksimaalinen maidonvirtaus saadaan hyödynnettyä. Tämä antaa mahdollisuuden nopeaan ja hellävaraiseen lypsyyn.

Esikäsittelyssä yhdistyy maidonanti-refleksin käynnistävän hermoärsytyksen tuottaminen ja vetimen puhdistaminen lypsyä varten.

Vetimen päässä ja vedinkanavan ympärillä on paljon hermopäitä, joten vedinkanavan läpi virtaavalla esisuihkemaidolla on vahva stimuloiva vaikutus. Esisuihkeiden otolla on siis myös tässä mielessä tärkeä merkitys esikäsittelyrutiinissa.

Maidonantirefleksin käynnistämiseen riittää noin 20 sekunnin esikäsittely sisältäen esisuihkeet. Lypsin tulee kiinnittää yksi–kaksi minuuttia esikäsittelyn alusta.

Lehmä rakastaa rutiinia ja säikkyy poikkeavia asioita. Kerrasta toiseen samanlaisena toistuva lypsyrutiini edistää selvästi onnistunutta lypsyä.

Lähes tuhat automaattilypsytilaa

Vuoden vaihteessa Suomessa oli 997 maitotilalla käytössä automaattilypsy eli 13,6 prosentissa kaikista suomalaista maitotiloista. Näillä tiloilla on käytössä yhteensä 1 462 lypsypaikkaa. Vuoden 2016 aikana automaattilypsytiloja tuli lisää 47 ja lypsypaikkoja 101. Investointi-tahti on siis ollut lähes tarkalleen sama kuin vuonna 2015.

Luvut ovat maahantuojien ilmoittamia ja kertovat käytössä olevat määrät 31.12.2016.

Katso lisää artikkeleita

Koneklinikka
EU:n kylmäainelainsäädäntö kiristyy
Koneklinikka
Varaudu talven sähkökatkoihin
Koneklinikka
Yli puolet maidosta lypsetään automaattilypsyllä