Valion tulosparannusohjelma #2021 saa jatkoa

Ohjelman tavoitteet saavutettiin tehostamalla toimintaa sekä etsimällä fiksuja ja kustannustietoisia toimintatapoja.

Vuonna 2018 Valiolla käynnistettiin #2021-ohjelma, jonka tavoitteeksi asetettiin kasvattaa maitotuottoa 2,5 sentillä vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteet saavutettiin tehokkuuden lisäämisen, säästöjen, parantuneiden prosessien, uusien tulojen ja toimintamallien avulla.

”Olin juuri tullut Valiolle töihin. Ensimmäisenä työpäivänäni klo 9 meillä oli aloituspalaveri aiheesta, ja minusta tuli projektista vastaava johtoryhmän jäsen”, kertoo Valion talousjohtaja Jyri Virrantuomi ohjelman lentävästä lähdöstä. #2021-ohjelma ulottui kaikkiin Valion toimintoihin materiaalihankinnoista logistiikkaan, markkinoinnista IT-palveluihin ja kunnossapidosta tehtaiden energiatehokkuuteen. Ohjelma on osaltaan mahdollistanut sen, että maidonhankintaosuuskunnille maksettavaa maidon tilityshintaa on pystytty nostamaan kustannusten kuten energian ja pakkausmateriaalien hintojen noususta huolimatta. Huhtikuun alkuun mennessä Valion maksama perushinta oli 8,5 senttiä korkeampi litraa kohden kuin vuoden 2021 alussa.

”Aluksi tavoitteissa puhuttiin lähinnä kustannuksista ja säästöistä, mutta hyvin pian kävi selväksi, että kertaluontoisten säästöjen sijaan tavoittelemme jotakin pysyvää”, Virrantuomi kertoo.

”Kyse on ennen kaikkea toimintatapojen muutoksesta. Projektin myötä vanhoja toimintamalleja on kyseenalaistettu ja pohdittu, voidaanko asioita tehdä fiksummin – tai joissakin tapauksissa jopa jättää kokonaan tekemättä. Ollaksemme tehokkaita, meidän on arvioitava jatkuvasti, mikä on tarpeen ja välttämätöntä.”

Muutakin kuin säästettyjä euroja #2021-ohjelman tulosparannustavoitteeksi asetettiin 50 miljoonaa euroa, ja sinne päästiin sekä paljon ylikin: lopullinen summa nousi 66 miljoonaan.

”Äärimmäisen sitoutuneet ihmiset saivat tämän aikaan”, Virrantuomi kiittelee.

Työryhmän tunnuslause on ollut 'projektista prosessiksi' – niin saadaan aikaan pysyvä muutos.

Kustannusten leikkaaminen aiheuttaa yleensä henkilöstössä vastarintaa, mutta valiolaisten innovatiivisuus ja positiivinen asenne koko tulosparannusohjelmaa kohtaan yllätti Virrantuomen.

”Tällaista asennetta en ole aiemmin nähnyt missään. Haaste otettiin vastaan, ja siinä nähtiin uusia mahdollisuuksia. Varmasti Valion omistuspohjakin vaikuttaa tähän. On selvää ja hyvin konkreettista, miksi ja keitä varten täällä ollaan töissä.”

Virrantuomen mukaan valiolaisia motivoi myös lähtökohta tehdä asioita fiksummin ja keskittyä työssään olennaiseen.

”Kyseessä ei ollut pelkkä juustohöylä, vaikka toki suoria säästöjäkin haettiin. Kustannuksia Valiolla on aina seurattu tarkasti, mutta hashtag-filosofian myötä moni asia on tullut jäädäkseen, normaaliksi toimintatavaksi.”

Tärkeimmäksi Virrantuomi nostaa uudenlaisen tulosjohtamisen mallin.

”Vaikka ohjelman ensisijainen tavoite olikin saada aikaan tulosparannusta, syntyi sen myötä myös mahdollisuus entistä joustavampaan johtamiseen, nopeampaan reagointiin sekä proaktiiviseen otteeseen muuttuvassa maailmassa. Aluksi määriteltiin tulosvastuulliset yksiköt ja hankittiin paremmat työkalut kustannusten seurantaan. Kustannusten kehitystä alettiin seurata systemaattisesti, ja siirryttiin niin sanottuun 0-pohjabudjetointiin, joka mahdollistaa entistä joustavamman reagoinnin esimerkiksi toimintaympäristön tai kilpailutilanteen muuttuessa”, Virrantuomi listaa. Talousjohtajan näkökulmasta hyödyt ovat kiistattomat.

”Nyt entistä laajempi joukko keskustelee samalla kielellä ja ymmärtää mittasuhteet: missä on mahdollista saada tehokkuutta ja isoja säästöjä aikaiseksi. Tämä on nostanut tuloksentekokykyämme merkittävästi.”

Hankkeessa on tehty satoja eri toimenpiteitä. Projektin myötä käytiin läpi myös Valion tuoteportfolio.

”Mietimme, miten voisimme saada olemassa olevasta tuotteistostamme enemmän irti uutuuksien lanseeraamisen ohella.”

Silti aina pitää kuitenkin tehdä tuotekehitystä, myydä ja markkinoida”, hän muistuttaa.

”Markkinoinnin ja myynnin toimenpiteillä saatiin merkittävää lisämaitokatetta esimerkiksi priorisoimalla ja tekemällä joitakin materiaaleja talon omin voimin.”

Myös tiedolla johtaminen on kehittynyt projektin myötä merkittävästi.

”Valion tehtaissa on valtava määrä antureita, jotka seuraavat tuotantoprosessin eri vaiheita. Toimintaa haluttiin tehostaa tälläkin osa-alueella, ja data valjastettiin käyttöön. Vaikka moni suhtautui aluksi epäilevästi asiaan, ovat hyödyt käyneet selväksi, kun nyt muutamalla klikkauksella päästään hävikin alkulähteille. Tuloksena maitoraaka-ainehävikki on pienentynyt, toimitusvarmuus parantunut ja varaston kierto nopeutunut. Nyt kysyntä ja tarjonta kohtaavat entistä paremmin. Sen lisäksi, että olemme onnistuneet tuottamaan laadukkaampaa ja helpommin lähestyttävää dataa, olemme onnistuneet muuttamaan myös ihmisten asenteita. Korona-ajasta huolimatta Valion toimitusvarmuus, eli kykymme toimittaa asiakkaille heidän tilaamansa tuotteet oikea-aikaisesti, on pysynyt huippulukemissa. Tässä on tärkeässä osassa ollut kysynnän ja tarjonnan suunnittelu yleisesti sekä Valion ja sen tytäryhtiöiden välillä.”

Vielä yhtenä esimerkkinä Virrantuomi nostaa hankinnat.

”Hankinnoissa pienetkin hinnanalennukset sekä erityisesti pysyvät säästöt ovat tärkeitä, koska summat kertautuvat. Valio tekee monenlaisia hankintoja raaka-aineista pakkausmateriaaleihin ja palveluihin. Esimerkiksi Valion toimitiloihin ja niihin liittyvien palveluiden hankintoja on keskitetty, kilpailutettu ja näin saavutettu merkittäviä säästöjä.”

Tulosten ja muutoksen takana ovat ihmiset, Virrantuomi korostaa.

”Projektilla on alku ja loppu. Jos muutos ei ole muuttunut prosessiksi, kustannukset tuppaavat palaamaan takaisin. Tunnuslauseemme onkin ollut 'projektista prosessiksi'. Parasta on kuitenkin se, että hashtag-filosofiasta on pidetty ja sen hyödyt tunnistetaan. En ollut ensimmäinen, joka ehdotti, että ohjelmaa jatketaan. Tulevalla #2025-kaudella jatkamme edelleen projektien päivitettyjä ohjelmia ja priorisointia sekä keskitymme resurssien kehittämiseen ja aikahävikkiin. Tämä koskee yhtä lailla tehdastyön organisointia kuin palaverikäytäntöjä toimistotyössä.”

Mitä rahoilla tehdään? ”Lyhyellä aikavälillä tavoitteenamme on jatkaa hyvää kehitystä, parantaa Valio Oy:n tulosta ja tilityskykyä, jotta voimme maksaa osuuskuntien kautta mahdollisimman hyvää hintaa omistajayrittäjille heidän toimittamastaan maidosta”, Jyri Virrantuomi sanoo.

Samaan aikaan on varmistettava pitkän tähtäimen strateginen kehitys ja sen vaatimat satsaukset.

”Jokaisen yrityksen on löydettävä sille sopiva tasapaino omistajien nykyhetken ja pitkän tähtäimen menestyksen välillä. Esimerkiksi tuotantolaitostemme koneita täytyy huoltaa ja uusia säännöllisesti. Lisäarvojauheet painottuvat strategiassamme, ja jossain vaiheessa tähän täytyy investoida isommin, jotta voimme vastata viennin kasvavaan kysyntään.”

Saavutettujen tulosparannusten ansiosta Valio on pystynyt vaikeinakin aikoina nostamaan tilityshintaa, parantamaan taseasemaansa ja mahdollisuuksiaan satsata tulevaisuuteen. Vahva tase onkin Virrantuomen mukaan kaiken A ja O.

Tulosten ja muutoksen takana ovat sitoutuneet ja motivoituneet ihmiset.

”Energian ja polttoaineen hintojen hurja nousu näkyy niin omistajilla kuin Valiolla yrityksenä. Mitä vaikeammat ajat, sitä tärkeämpi on vahva tase. Se on paras tae omistajille, että toimintamme jatkuu ja menee eteenpäin. Tilanne ei ole mukava, mutta selviämme tästä kyllä. Tämän eteen minä ja tiimini tulemme jatkossakin tekemään töitä. Seuraamme tarkasti tulosennusteita ja kustannustilannetta. Pysymme hereillä ja olemme valmiina toimimaan.”

Toiseksi näkökulmaksi Virrantuomi nostaa vastuullisuuden ja Valion tulevaisuudennäkymät.

”Vastuullisuuden ja kustannustehokkuuden yhdistäminen on mahdollista, mutta se edellyttää resursseja, sitoutumista ja yhteistyötä monelta taholta. Esimerkiksi maitoraaka-ainehävikkiin liittyy myös ekologinen ja eettinen näkökulma. Hävikkiä vähentämällä olemme tehokkaampia mutta pystymme myös vaikuttamaan brändimielikuvaan ja satsaamaan Valion arvojen mukaisiin asioihin.”

Valion ilmastotyön ja ympäristöponnistukset hän mainitsee asioina, joista joiltakin osin ei saada heti ulosmitattavaa hyötyä, mutta työ on välttämätöntä tulevaisuuden kannalta.

”On selvää, että esimerkiksi hiilineutraali maitoketju ei tule ilmaiseksi. Mutta mitä parempi tase Valiolla on, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on pitää huolta myös ympäristöstä. On esimerkiksi hyvä, että ihmiset ovat jo nähneet biokaasujakeluautoja katukuvassa, kun St1-yhtiön kanssa perustamamme Suomen Lantakaasu Oy ottaa ensiaskeleitaan. Tämä on myös esimerkki siitä, miten ympäristön huomioon ottavilla panostuksilla luodaan liiketoimintaa. Kiitos kuuluu myös maitotilayrittäjille, jotka ovat lähteneet ilmastotyöhömme mukaan laskemalla tuottamansa raakamaidon hiilijalanjäljen sekä käyttämällä uudistavan viljelyn menetelmiä.”

Näkökulmat
Ilmastopuntari: Hiiliviljelyn välitilinpäätös
Näkökulmat
Tukea nuorille yrittäjille
Näkökulmat
Uudet yrittäjät Valiolla