Puskaradio toimi – tila löysi jatkajat

Hukkalan maitotila Vieremällä sai uudet omistajat vuosi sitten. Sopivat tilan jatkajat tulivat perheen ulkopuolelta.

Kommentit

Yrittäjät esittäytyvät

Hukkalan tila, Vieremä

  • Yrittäjä Juho-Heikki Kauppinen (31), agrologi (AMK), Osuuskunta Maitosuomen edustajiston jäsen
  • Yrittäjä Eveliina Kokkoniemi (33), MMM, agrologi (AMK), Semexin alue-edustaja vuodesta 2015
  • Aiemmat yrittäjät Esko Luttinen (57) ja Minna Kurtelius Luttinen (57).

Nauru raikaa navetan toimistossa. Koolla on kolmen savolaisen ja yhden lappilaisen iloinen joukko. Maitotilayrittäjät Juho-Heikki Kauppinen ja Eveliina Kokkoniemi ottivat viime vuoden huhtikuussa vetovastuun 120 lehmän pihatosta. Tänä aamuna kahviporukkaan ovat liittyneet Hukkalan maitotilaa aikaisemmin 30 vuotta pyörittäneet Minna Kurtelius-Luttinen ja Esko Luttinen.

Sattuman kauppaa

Nelikko tapasi ensimmäisen kerran kolme vuotta sitten. Silloin ProAgria Itä-Suomessa työskennelleen Juho-Heikki Kauppisen korviin kantautui tieto, että Luttiset ovat luopumassa maidontuotannosta, kunhan navetalle löytyisi jatkaja.

”Oma maitotila oli ollut haaveenamme jo pitkään. Etsimme hyvässä kunnossa olevaa tilaa molempien työpaikaksi. Olimme käyneet keskusteluja kahden tilan kanssa ja jätimme toisesta tarjouksenkin. Se ei kuitenkaan johtanut kauppaan”, Juho-Heikki kertoo.

Luttiset olivat puolestaan laittaneet viestiä verkostoihinsa, että he olisivat valmiita myymään hyvässä kunnossa olevan Hukkalan tilan ja keventämään elämäänsä, vaikka eivät vielä eläkeiässä olleetkaan.

”Meillä on kaksi tytärtä, mutta kumpikaan ei ollut kiinnostunut maataloudesta työuranaan. Molemmat olivat ehtineet opiskella opettajan ammattiin. Vaihtoehtoina oli ajaa maidontuotanto vähitellen alas tai löytää kokonaisuudelle ostaja”, Esko taustoittaa.

Muutamia maitotilasta kiinnostuneita yrittäjiä kävikin maatilaa katsomassa. Heillä kaikilla tuntui olevan kova kiire kaupantekoon, kun taas Esko ja Minna halusivat tehdä päätöksensä rauhassa ja varmistaa, että oma elämäntyö jatkuu hyvissä käsissä.

Juho-Heikki soitti Eskolle heinäkuussa 2021, ja tapaaminen järjestyi nopeasti. Asiaa pohdiskeltiin molemmin puolin syksyn ajan. Ostajakandidaatit teettivät Hukkalan tilasta liiketoimintasuunnitelman ProAgrian talousasiantuntijalla. Laskelmia tehtiin useilla eri skenaarioilla.

Eveliina Kokkoniemellä ja Juho-Heikki Kauppisella oli nuoresta iästään huolimatta vahvaa osaamista maataloudesta. Molemmat olivat opiskelleet agrologeiksi. Eveliina oli jatkanut opintojaan Helsingin yliopistossa maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi. Molemmilla oli myös tausta maitotilalta, Eveliinalla Sodankylästä ja Juho-Heikillä Iisalmesta.

Miehet navettatöihin

Muutaman kuukauden pohdinnan jälkeen pariskunnat päätyivät siihen, että Juho-Heikki menee Hukkalan tilalle palkkatöihin ja näkee, kuinka navetta ja peltoviljely toimivat käytännössä. Myös Eveliina meni tilalle töihin kolmeksi kuukaudeksi. Työharjoittelun aikana luottamus ja keskinäinen yhteisymmärrys myyjien ja ostajien välillä syveni.

”Arvostan nuorten vahvaa osaamista navettatöissä, mutta vielä enemmän arvostan heitä ihmisinä”, Minna kuvailee. Reilun vuoden harjoittelu- ja perehdytysjakson aikana oli aikaa järjestellä asioita rahoittajan ja viranomaisten kanssa.

Hukkalan tila

Lähes koko sata hehtaaria vuokrapeltoja näkyy vuonna 2008 valmistuneen pihaton pihalta. Rehunteko ja lietteenlevitys on ulkoistettu.

Palkkatöissä näki, miten navetta ja peltoviljely toimivat käytännössä.

Pankki suhtautui kauppaan myönteisesti, sillä jatkajat olivat ammattitaitoisia ja maatilan hyvistä tuotantotuloksista oli konkreettista näyttöä. Kauppa lyötiin lukkoon viime vuoden huhtikuussa, aprillipäivänä.

”Meidät vakuutti se, että tilaa oli kehitetty koko ajan. Mitään jäähdyttelyvaihetta ei ollut. Pihatto oli 13-vuotiaaksi rakennukseksi erittäin siistissä ja hyvässä kunnossa”, Eveliina sanoo.

Musteen kuivuttua sopimuspapereista navettaherrojen roolit vaihtuivat: Eskosta tuli työntekijä ja Juho-Heikistä työnantaja. Esko osallistuu nyt ruokintaan ja peltotöihin ja työskentelee tilalla noin 20 tuntia viikossa.

”Eskon ja Minnan antama perehdytys on ollut meille korvaamattoman tärkeää. On helpompi ottaa vastaan tietoa perheen ulkopuoliselta henkilöltä. Silloin tunteet eivätkä perhesiteet ole sekoittamassa asioita”, Juho-Heikki näkee.

Hyvinvointiin panostetaan

Tilakaupassa myytiin navetta, eläimet ja navettaan liittyvä kalusto. Jatkajat vuokrasivat myyjiltä sata hehtaaria peltoa, jossa viljellään nurmea ja ohraa. Esko Luttinen ja Minna Kurtelius-Luttinen ovat 57-vuotiaita. He jatkavat maatalousyrittäjinä viljelemällä 90 hehtaarin kasvinviljelytilaa.

Juho-Heikin 35 kilometrin päässä Iisalmessa sijaitsevalla kotitilalla tehtiin sukupolvenvaihdos navettakaupan kanssa samaan aikaan. Iisalmen tilan lehmät siirrettiin Vieremälle, ja Hukkalan tila toimii Iisalmen tilan tilatunnuksen alla. Kotitilan 40 hehtaarilla viljellään rehuviljaa ja nurmea Hukkalan navetan tarpeisiin.

Nuori yrittäjäpari asuu tällä hetkellä omakotitalossa kahden kilometrin päässä Hukkalan tilalta. Kun navetan tuotanto ja talous ovat vakaalla pohjalla, on yrittäjillä aikaa miettiä seuraavia askeleita.

”Haluamme panostaa sekä eläinten että ihmisten hyvinvointiin. Suunnittelemme lypsyrobottien hankintaa, ja tuulettimia asennamme jo tänä vuonna. Laidunnukseen ja jaloitteluun on tarkoitus panostaa entistä enemmän tulevaisuudessa”, Eveliina kertoo.

Ruokintasuunnitelmat tehdään tilalla pääosin itse. Tarpeen vaatiessa hyödynnetään ProAgrian ja rehufirmojen suunnitelmia.

Eskon ja Minnan antama perehdytys on ollut meille korvaamattoman tärkeää.

Minna on muistuttanut heitä monta kertaa, että nuorten ja innokkaiden yrittäjien pitää muistaa varata itselleen myös vapaa-aikaa. Neuvo ei ole kaikunut kuuroille korville.

”Rock- ja metallimusiikki on yhteinen harrastuksemme. Vuoden kohokohta on John Smith -festari Laukaassa. Tarinamme alkoi oikeastaan siitä, kun rohkenin pyytää Eveliinan kaveriksi Guns N’Roses -konserttiin Hämeenlinnaan”, Juho-Heikki muistelee.

Top 3 menestystekijät

  1. Hyvässä kunnossa ostettu tila: Edelliset omistajat kehittivät tilaa ilman jäähdyttelyvaihetta. Hyvät tuo- tantotulokset. Ostajien tarkat kannat- tavuuslaskelmat tilakauppaa suunni- teltaessa.

  2. Verkostot: Erinomaiset yhteistyökumppanit, laajat ammattilaisverkostot ja hyvät työntekijät. Pitkä perehdytysjakso edellisten omistajien johdolla.

  3. Yrittäjien osaaminen: Yrittäjillä vahva maatalousalan koulutus ja työkokemus, jonka kautta he ovat nähneet, miten muilla tiloilla toimitaan. Karjan jalostus- ja ruokinta- osaaminen. Halu kehittää – ja kehittyä.

Hukkalan tila

Palosenmäki, Vieremä

Eläimet

120 lehmää ja 80 nuorta eläintä. 60 % holstein, 40 % ayrshire. Keskituotos 11 500 kg EKM (12 kk), valkuainen 3,9 %, rasva 5,0 %, urea 26. Poikimakertoja 3,0.

Pellot

100 ha vuokrapeltoa, jossa viljellään säilörehua ja ohraa. Iisalmessa 20 ha omaa ja 20 ha vuokrapeltoa, jossa viljellään nurmea ja viljaa, jatkossa myös valkuaiskasveja. Nurmiseokset varmistavat rehusatoja. Rehunkorjuu ja lietelannan levitys ulkoistettu.

Navetta

Vuonna 2008 valmistunut lypsyasemapihatto. Navetassa työskentelee kaksi marokko- laista työntekijää. Seosrehu- ruokinta. Hiehot vanhassa parsinavetassa. Umpilehmät ja nuorkarja laiduntavat.

Talous

Kirjanpito ja talous- neuvonta ulkois- tettu ProAgrialle. Ensimmäisen vuoden tilin- päätös toteutui suunnitellusti.

Hiilijalanjälki

0,86 kg CO2e /kg maitoa (EKM).

Teksti ja kuvat: Markku Pulkkinen

Minä maitotilayrittäjä
Uusi pihatto vapauttaa aikaa perheelle
Minä maitotilayrittäjä
Laskin on tärkeä työväline
Minä maitotilayrittäjä
Ennakoiden laatu hallinnassa