Muutos on mahdollisuus

Maailma ympärillämme muuttuu. Maitotilayrittäjät kohtaavat paljon asioita, joihin he eivät voi itse vaikuttaa. Niiden asioiden muuttamiseen ei kannata uhrata resursseja. Sen sijaan kannattaa keskittyä muutoksiin, joihin voi vaikuttaa.

Muutos on toisille helpompaa kuin toisille, ja me kaikki suhtaudumme muutoksiin eri tavoin.

Pelko on yleensä suurin este muutoksille. Pelkäämme epävarmuutta tulevaisuudesta. Muutoksessa yksi perustarpeistamme eli turvallisuuden ja hallinnan tunne elämästä horjuu. Siksi mielemme ryhtyy vastustamaan muutosta ja haluamme mieluummin pysyä kiinni vanhassa. Näin estämme myös itseämme näkemästä uusia mahdollisuuksia.

Muutoksen toteuttamista estää myös se, ettemme ole aidosti valmiita tekemään muutosta. Emme halua nähdä sitä vaivaa, jota oikea muutos edellyttää. Jatkamme siksi samoin kuin ennen ja toivomme, että asiat muuttuvat itsestään.

Yksi este muutoksille on myös se, ettemme oikeasti tiedä, mitä muutokselta haluamme.

Muutoksesta selviäminen vaatii oikeaa asennetta ja sitoutumista. On oltava aito halu muuttua tai muuttaa toimintaa. Lyhyen ja pitkän ajan tavoitteet auttavat viemään muutosta läpi. Kun onnistuu, motivaatio kasvaa.

Muutoksessa on oltava myös kyky sietää epävarmuutta, kaaosta ja väliaikaisuutta, sillä kaikki ei mene aina kerralla putkeen.

Muutokselle on varattava aikaa ja se vaatii toistoja. On opittava uutta. Asioita ei voi enää tehdä samalla tavalla kuin aina ennen.

Teksti: Pirjo Ristola, projektinvetäjä, Välitä viljelijästä -projekti, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela

Katso lisää artikkeleita

Työ kevyeksi
Nostaminen on riski!
Työ kevyeksi
Tunnista, estä ja eristä melu
Työ kevyeksi
Parempi katsoa kuin kaatua