Tunnista, estä ja eristä melu

Melu on epämiellyttävää tai kuulolle haitallista ääntä. Meluvamma voi tulla hitaasti hiipien vuosien altistuksen seurauksena tai vamman voi saada myös hetkessä äkillisestä ja kovasta iskumelusta. Melun aiheuttamaa kuulonalenemaa ei voi parantaa, mutta sitä on mahdollista ehkäistä!

1. Mitä melu aiheuttaa?

Melu aiheuttaa kuulon aleneman lisäksi korvien soimista, lihasjännitystä, ärtyisyyttä, päänsärkyä sekä heikentää tasapainoaistia. Jatkuva melu aiheuttaa stressiä ja unihäiriöitä. Melu myös häiritsee ja haittaa työntekoa keskittymistä vaativissa töissä, vaikka kuulovauriovaaraa ei vielä olisikaan. Melu lisää tapaturmariskiä.

2. Poista tai eristä melunlähde.

Ensisijainen keino meluntorjunnassa on estää melun syntyminen esimerkiksi valitsemalla ja käyttämällä hiljaisia koneita ja laitteita. Jos tämä ei ole mahdollista, estetään melun kulku, eristetään ja koteloidaan melu. Melua voi myös vaimentaa esimerkiksi kaikua vähentävillä ja ääntä imevillä akustiikkalevyillä.

3. Kuulonsuojaimet käyttöön.

Jos tekniset ratkaisut eivät ole mahdollisia, on käytettävä kuulonsuojaimia koko melulle altistumisen ajan. Hyvät kuulonsuojaimet vaimentavat kovan melun, mutta eivät eristä ympäristöstä täysin, vaan päästävät läpi kuultavaksi tarkoitetut äänet. Käytä kuulonsuojaimia, jos et pysty keskustelemaan metrin etäisyydeltä huutamatta!

Hyvinvointi
Helpotusta ja lisätehoja robotilla
Hyvinvointi
Vapaaehtoiset tukihenkilöt auttavat
Hyvinvointi
Vasikoiden vierihoito kiinnostaa − katso video