Maitoala kaipaa nuoria yrittäjiä ja datalla johtamista

Nuorilla maitotilayrittäjillä tulee olla riittävät edellytykset yrittämiseen sekä uskoa tulevaan.

Nuorissa on tulevaisuus

Ilman nuoria yrittäjiä suomalaisella maitoalalla ei ole pitkällä tähtäimellä jatkuvuutta eikä investointeja. Maitotilayrittäjän työn on oltava kannattavaa, maatalouspolitiikan riittävän ennustettavaa, ja yhteiskunnan ilmapiirin yrittäjiä arvostavaa. Nuorten tulee kokea työ mielekkäänä, ja myös vapaa-ajalle ja perheen yhdessäololle on riitettävä aikaa. Alasta kiinnostunut puoliso voi tuoda tärkeän voimavaran yritykseen.

Kun saamme yhdessä turvattua edellä mainittujen asioiden toteutumisen, jatkossakin alalle saadaan uusia investointeja sekä mukaan innostuneita ja osaavia nuoria maitotilayrittäjiä.

Datalla johtaminen osaksi tilan arkea

Tekoäly (AI) ja sen hyödyntäminen eri tavoin maitotilan liiketoiminnan apuna on osa tulevaisuuttamme. Tiedolla johtaminen ja tekoäly avaavat alkutuotannossa runsaasti kehitysmahdollisuuksia esimerkiksi tilan kannattavuuden parantamiseen. Tiedolla johtaminen tarkoittaa yksinkertaisesti oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa, jossa tarvittava tieto saadaan dataa analysoimalla.

Numerot harvemmin valehtelevat, mutta niiden taustat on ymmärrettävä. Lähtökohtaisesti tiedolla johtamisen avulla tiedät, mitä tilalla tapahtuu, miksi tapahtuu, ja mitä tulee tapahtumaan.

Maaston ja kartan tulee täsmätä toisiinsa, eikä viherpesulla pitkälle pötkitä.

Jatkossa tekoälyä voidaan käyttää tiedolla johtamisen apuna, ja se tuo uusia ulottuvuuksia datan tehokkaaseen analysointiin. Tekoäly voisi esimerkiksi jatkossa ehdottaa maitotilalle sopivia vastuullisuustoimenpiteitä, joilla tilan kannattavuutta on mahdollista parantaa. Valio-ryhmässä kartoitamme paraikaa tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, joilla voimme tulevaisuudessa tukea tilan kannattavuuden hallintaa ja tehostaa toiminnan ohjausta.

Vastuullisuus toiminnan edellytys

Valio on ollut – ja tulee olemaan – suunnannäyttäjä ja edelläkävijä niin koko elintarviketoimialan kuin alkutuotannonkin vastuullisuudessa. Vaikuttavuuteemme alkutuotannon vastuullisuustoimissa on laaja, koska Valio-ryhmässä maitoa tuottavien yrittäjien tilamäärä on suuri, ja Suomen mittakaavassa olemme kattava alkutuotannon toimija.

Vastuullisuus on yhä vahvemmin jatkossa edellytys liiketoiminnallemme. Maaston ja kartan tulee täsmätä toisiinsa, eikä viherpesulla pitkälle pötkitä.

Arvoketjumme jokaisessa lenkissä voimme olla ylpeitä tehdystä työstä. Jatkamme tätä työtä määrätietoisesti eteenpäin kohti hiilineutraalia maitoketjua 2035. Te maitotilayrittäjät teette pääosan vastuullisuuteen liittyvistä käytännön toimenpiteistä tiloillanne, oli kyseessä sitten ilmastonmuutoksen hidastaminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen tai eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Valion teollisissa toiminnoissa työskentelemme kiivaasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti niiden toimenpiteiden parissa, joilla voimme vaikuttaa omalta osaltamme ketjun vastuullisuuteen.

Näkökulmat
Ilmastopuntari: Hiiliviljelyn välitilinpäätös
Näkökulmat
Tukea nuorille yrittäjille
Katsaukset
Sanoilla on väliä