Laskurilla käsitys rehun tarpeesta

Paljonko tarvitaan säilörehua? Entä rehusiilotilavuutta? Näihin kysymyksiin vastaa Valio Artturi® Säilörehun tuotantolaskuri.

Säilörehun tuotantolaskurilla voi helposti laskea koko karjan karkearehun tarpeen tai eri eläinryhmien rehuntarpeen. Sillä on helppo arvioida esimerkiksi miten paljon umpilehmät tarvitsevat rehua.

Rehuntarpeen laskennassa on tärkeää huomioida karjan tunnusluvut. Suurin vaikutus on lehmien maitotuotoksella: mitä suurempi keskituotos, sen enemmän tarvitaan myös rehuja. Nuorkarjan määrään vaikuttaa hiehojen poikimaikä ja lehmien poistoprosentti.

Nurmen satotaso vaikuttaa suoraan tarvittavaan rehuntuotantopinta-alaan. Laskurilla voi tarkastella, miten nurmen satotason nostaminen vähentää nurmipinta-alan tarvetta, ja näin peltoa voidaan mahdollisesti vapauttaa muiden kasvien viljelyyn.

Laskurilla voi simuloida eri tilanteita, kuten maitotuotoksen nousun vaikutusta karkearehumäärän tarpeeseen. Laskurin avulla käyttäjä pystyy hahmottamaan, miten nuorkarjan määrä muuttuu, kun saadaan esimerkiksi poistoprosenttia laskettua tai hiehojen poikimaikä alenee. Luvuista on apua, kun ollaan tekemässä muutoksia esimerkiksi eläinten olosuhteisiin ja olisi odotettavissa, että muutosten avulla saataisiin eläinten kestävyyttä parannettua ja nuorkarjan kasvua tehostettua.

Kaikki keinot hävikin pienentämiseksi on hyvä selvittää.

Kalleinta on tietenkin syömättä jäänyt rehu, ja laskurilla onkin helppo hahmottaa hävikkirehun merkitys. Esimerkiksi 60 lehmän karjassa 10 000 kg ka/ha satotasolla ja 5 prosentin hävikillä kokonaishävikin määrä on 20 000 kg ka. Toisin sanoen kahden hehtaarin korjattu sato jää kokonaan hyödyntämättä. Kaikki keinot hävikin pienentämiseksi kannattaa selvittää ja tehdä tarpeen mukaan muutoksia omassa tuotantotavassa.

Omien rehukustannusten ja säilörehun kustannusvaikutusten seuranta on myös mahdollista. Jos edellä mainitussa esimerkissä säilörehun tuotantokustannus on 12 cnt/kg ka, tulee hävikin hinnaksi 2 400 euroa.

Karkearehusiilojen mitoitusta pohdittaessa kannattaa myös ottaa laskuri avuksi. Näin tulee huomioitua, että rehunkulutus on riittävä suhteessa tilan eläinmäärään. Laskurista selviää myös, kuinka paljon eri eläinryhmät tarvitsevat rehua vuorokaudessa, jolloin sitä voi hyödyntää apevaunun, välivaraston tai täyttöpöydän mitoittamisessa.

Valio Artturi® Säilörehun tuotantolaskuria voi hyödyntää muun muassa

  • karkearehun tarpeen arviointiin
  • karkearehusiilojen mitoitukseen ja rehunkulutuksen etenemiseen siilossa
  • rehupinta-alan tarpeen laskemiseen.

Laskurin löydät Valmasta.

Kuva: Janne Viinanen

Johtaminen
Alkutuotannon vastuullisuusohjelma kehittyy ajassa
Johtaminen
Kustannusten hallinta avain maitotilayrityksen menestykseen
Johtaminen
Siisteyden ylläpito tilalla – viisi vinkkiä