Kustannusten hallinta avain maitotilayrityksen menestykseen

Maitotilayrittäjä ei voi erilaistaa tuotettaan, joten kustannusten hallinta on merkittävin keino vaikuttaa maitotilayrityksen kannattavuuteen. Sopimustuotannossa keskeistä on kustannusten minimointi sopimusmäärän puitteissa. Kustannusjohtaminen auttaa maitotilayrittäjää hallitsemaan kustannuksia tavoitteellisesti.

1. Hanki ja hyödynnä tietoa

Maitotilayrittäjä tarvitsee suunnittelu- ja johtamistyöhön systemaattisesti ja määrätietoisesti kerättyjä hinta-, määrä- ja arvolukuja. Strategisen päätöksenteon tueksi tarvitaan ennakointitietoa toimintaympäristön muutoksista. Valmius hankkia tietoa ja kyky hyödyntää sitä ovat taitoja, joiden avulla voit parantaa maitotilayrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Käytä luotettavia lähteitä, kerää tietoja kattavasti, ja käsittele niitä oikein. Näin toimien varmistat tietojen nopean hyödyntämisen, mahdollistat monipuoliset analyysit ja ajantasaisen seurannan. Järjestelmällinen tietojen hankkiminen mahdollistaa maitotilayrityksen johtamisen ja kehittämisen luotettavan tiedon pohjalta.

2. Kokonaisnäkemystä kustannuksiin

Hallitse pitkän ja lyhyen aikavälin kustannuksia yhtenä kokonaisuutena. Suurin mahdollisuus vaikuttaa maitolitran tuotantokustannukseen on tuotannon suunnitteluvaiheessa. Kun investoinnit on tehty, maitolitran tuotantokustannukseen voi vaikuttaa vain rajallisesti. Investointivalinnat vaikuttavat myös muista tuotantopanoksista aiheutuviin kustannuksiin. Ne määrittävät esimerkiksi sen, minkä verran ja minkä tyyppistä työtä navetassa tehdään.

3. Johda kokonaisuutena

Maitotilayrityksessä tulee olla määriteltynä strategia, ja sitä tulee johtaa kokonaisuutena eikä osiensa kautta, kuten perinteisesti on tehty. Kokonaisvaltainen johtaminen on pitkän ja lyhyen aikavälin johtamista yhtenä kokonaisuutena: pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Kaikki toiminta tähtää strategian toteuttamiseen.

4. Tuota maitoa kannattavasti

Yritystaloudessa kannattavuus on keskeisin tavoite. Tuotantopanosten käyttö ratkaistaan maitotilayrityksessä yritystalouden lähtökohdista yhteiskunnan asettamien reunaehtojen puitteissa. Kun yritystoiminta on kannattavaa, maitotilayrittäjä kykenee kehittämään yritystään. Osaava ja laadukkaasti toimiva maitotilayrittäjä hyödyntää tuotantopanoksia ja tuotantoteknologiaa kustannustehokkaasti, mikä on hyväksi myös ympäristölle ja ilmastolle.

Teksti: Matti Ryhänen, Yliopettaja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Johtaminen
Kiertotaloudessa ei mitään mene hukkaan
Johtaminen
Alkutuotannon vastuullisuusohjelma kehittyy ajassa
Johtaminen
Siisteyden ylläpito tilalla – viisi vinkkiä