Laiduntaminen ja vapaa jaloittelu kiinnostaa kuluttajia

Kuluttajia kiinnostavat eläinten hyvinvoinnissa samat asiat Suomessa ja Pohjois-Amerikassa, oli vahva viesti Valion pihattoseminaarissa.

Valion pihattoseminaari on vakiinnutanut paikkansa tilaansa kehittävien maitotilayrittäjien kohtaamispaikkana.

Kaksipäiväiseen seminaariin osallistui helmikuussa poikkeuksellisen paljon nuoria, investointeja harkitsevia yrittäjiä.

Eläinten hyvinvointia lähestyttiin seminaarissa erityisesti kuluttajan näkökulmasta. Professori Marina von Keyserlingk Kanadasta kertoi muutoksista, joita tutkijat ovat havainneet kuluttajien suhtautumisessa kotieläintuotantoon Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

”Kuluttajat ovat alkaneet pohtia erityisesti maidontuotannon vastuullisuutta. Eläinten hyvinvointi on keskeisin tekijä – kuluttajat haluavat, että eläimillä on hyvä elämä alusta loppuun. Maidontuotantoa seurataan nykyään yhtä tarkasti kuin vaikkapa sian- tai siipikarjanlihantuotantoa. Tähän muutokseen meidän on reagoitava”, Keyserlingk sanoo.

Professori näkee ruokakaupan asiakkaiden jakautuneen kahteen ryhmään: kuluttajiin ja kansalaisiin.

Kannattaa kertoa avoimesti oman tilan kuulumisista ja tarjota ihmisille mahdollisuuksia vierailla tilalla.

Kuluttajaryhmän asiakaskäyttäytyminen on suoraviivaista. Heillä on kaupassa vain vähän aikaa tehdä valintoja, ja he kiinnittävät siksi paljon huomiota hintaan. Kuluttajat ovat usein lapsiperheiden vanhempia.

Kuluttaja muuttuu kaupassa kansalaiseksi, kun hän haluaa omilla valinnoillaan muuttaa ruokaketjua ja yhteiskuntaa. Kansalainen on tavallista kuluttajaa varakkaampi, ja hänellä on enemmän aikaa tehdä valintoja ruokakaupassa.

Vierailijana professori Marina von Keyserlingk

Marina von Keyserlingk nostaa laidunnuksen hyvänä puolena esiin myös sorkkavaivojen ennaltaehkäisyn: ”Kannustan laiduntamaan, sillä jaloittelulla ehkäistään sorkkaongelmia ja samalla täytetään kuluttajien odotukset lehmien hyvästä elämästä.”

Laidunnusta halutaan

Nurmimaito (grass-fed milk) on noussut Pohjois-Amerikassa erikoistuotteeksi. Kansalaiset ovat alkaneet tarkkailla, pääsevätkö lehmät ulos navetoista. Laiduntaminen ja ulkoilutus on Pohjois-Amerikassa harvinaista, mutta se yleistyy, koska kuluttajat niin haluavat.

”Kannustan teitä kaikkia laiduntamaan karjaanne. Se on tutkimustemme mukaan kuluttajille eläinten hyvinvoinnin kovaa ydintä. Älkää jättääkö mahdollisuutta käyttämättä. Se voi olla Suomessakin maidontuotannon jatkuvuuden edellytys”, Keyserlingk herättelee.

Maidontuottajien on joskus hankala asettua kuluttajien asemaan. Keyserlingk kertoo esimerkin liittyen erääseen yliopistotutkimukseen:

”Eräs opiskelijamme teki tutkimusta siitä, kuinka paljon vaivaa lehmät ovat valmiita näkemään, jotta ne pääsevät karjaharjalle. Hän latasi nettiin videon, jossa lehmät kävivät harjalla nauttimassa sen rapsuttelusta. Videosta tuli huippusuosittu, ja se levisi sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin. Media ja yleisö rakastivat harjausvideota. Kanadalainen maitoketju sai videosta valtavasti hyvää mainetta ja paransi samalla mielikuvaa vastuullisuudestaan.”

”Parhaat onnistumiset maitoketjun viestinnässä voivatkin faktatiedon jakamisen sijaan syntyä sattumalta. Teidän kannattaakin olla aktiivisia ja kertoa avoimesti tilanne kuulumisista ja tarjota ihmisille mahdollisuuksia vierailla tilallanne”, Keyserlingk kannustaa.

Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamies ja terveydenhuoltoeläinlääkäri Kristiina Sarjokari kommentoivat Keyserlingkin esitystä kertomalla, että heillä on hyvin samanlaisia kokemuksia suomalaisten kuluttajien ja ruokakauppiaiden palautteista.

”Laiduntamista ja vapaata jaloittelua halutaan selvästi. Myös keskustelu vasikan varhaisesta vieroittamisesta kiihtyy. Tähänkin asiaan pitää kiinnittää jatkossa enemmän huomiota”, Hiekkamies sanoo.

Sarjokari kannustaa pitämään tilan ovia avoinna ja käymään keskustelua ihmisten kanssa. Kuluttajille ei pidä lähteä tarjoamaan oppejaan, vaan kuunnella ja vastata kysymyksiin avoimesti.

Teksti ja kuvat Markku Pulkkinen

Näkökulmat
Ilmastopuntari: Hiiliviljelyn välitilinpäätös
Näkökulmat
Tukea nuorille yrittäjille
Näkökulmat
Uudet yrittäjät Valiolla