Vastuullisuusohjelman vapaaehtoisista toimista jokaiselle jotakin

Vastuullisuusohjelman uudet toimenpiteet otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023. Valio-ryhmän tavoitteena on ollut rakentaa malli, joka sopii mahdollisimman hyvin laajalle tilajoukolle.

Uudet toimenpiteet ovat vapaaehtoisia ja niistä tullaan maksamaan korvausta, joka vaihtelee toimenpiteiden mukaan. Vaihtoehtoja, joista voi valita omalle tilalleen parhaiten sopivat toimenpiteet, on useita.

Kolme tärkeää osa-aluetta

Kokonaisuus koostuu kolmesta osa-alueesta: eläinten hyvinvoinnin parantamisesta, luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja ilmastotoimenpiteistä. Nämä kolme osa-aluetta ovat tutkitusti tärkeitä asioita kuluttajille ja Valion asiakkaille.

1. Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi tulee tarjolle useampia toimenpidevaihtoehtoja laiduntamiseen ja ulkoiluun. Tämä tukee Valio-ryhmän tahtotilaa. Iso kuva on selkeä: laidunnukseen ja ulkoiluun kannattaa panostaa.

2. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Toinen osa-alue on luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Joku voi perustellusti pohtia, kannattaako luonnon monimuotoisuuden edistämiseen käyttää resursseja, kun maitotilat edistävät luonnon monimuotoisuutta monin eri tavoin jo tällä hetkellä. Tämä on totta, mutta kuten liiketoiminnassa yleisesti, vahvuuksia kannattaa vahvistaa. Luonnon monimuotoisuus ja sen parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tulevat nousemaan lähivuosina yhä tärkeämmiksi.

Luonnon monimuotoisuus ja sen parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tulevat nousemaan lähivuosina yhä tärkeämmiksi.

3. Ilmastotoimenpiteet

Vastuullisuusohjelman uudistuksen kolmas osa-alue koostuu ilmastotoimenpiteistä.

CARBO® ympäristölaskurin täyttäminen ja siinä olevien tietojen päivittäminen on tärkeää, jotta Valio-ryhmän hiilijalanjäljen ja -kädenjälkien määrä saadaan tarkennettua. Muut ilmastotoimenpiteet koostuvat hiiliviljelijäkoulutuksista ja pelloilla toteutettavista hiiliviljelytoimenpiteistä.

Valvonta ei ole uudistuksen keskeisin asia, mutta toimenpiteitä tullaan todentamaan, jotta osuuskuntien jäsenten tasapuolinen kohtelu toteutuu. Kuluttajat ja asiakkaat luottavat Valio-ryhmän toimintaan. On selvää, että luottamus halutaan säilyttää.

Valmasta löytyy lisätietoa uudistuksesta.

Tällä hetkellä kustannuskriisistä selviäminen on akuutti asia. Vastuullisuusohjelman uudistaminen vapaaehtoisilla toimenpiteillä on tärkeä osa tulevaisuuden menestysmahdollisuuksien parantamisessa.

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Katsaukset
Maitoa tarvitaan jatkossakin meillä ja maailmalla