Valiolainen maitoketju täysin soijattomaksi

Tammikuussa tehtiin Valioryhmässä historiallinen päätös: soijan käytöstä luovutaan kokonaan 1.3.2018 alkaen.

Päätökseen liittyy vuoden siirtymäaika, jotta rehuteollisuudella on riittävä aika reseptimuutoksiin ja että vanhat rehuvarastot ja rehujen raaka-aineet voidaan käyttää pois. Päätöksen ydin on silti siinä, että laatu- ja tuotantotapaohjeissa soijan käyttö kielletään valiolaisilla tiloilla lehmien, hiehojen ja vasikoiden ruokinnassa.

Valiomaidon tuotanto on kestävällä pohjalla ruokinnassa. Se pohjautuu hyvälaatuiseen nurmirehuun sekä vuosikymmenien tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen hyödyntää nurmea tehokkaasti lehmien rehustuksessa. Nurmirehun osuus koko lehmän rehuannoksessa on noin 55–60 prosenttia. Loppuosa on viljaa, teollisuuden sivujakeita ja valkuaisrehua.

Suomalaisen maidontuotannon erityispiirteenä on, että valkuaisrehuna on käytetty pääosin kotimaassa tai EU:n alueella tuotettuja rypsi- ja rapsirehuja.

Soijaa on aiemminkin käytetty poikkeuksellisen vähän toisin kuin esimerkiksi naapurimaissamme Ruotsissa ja Tanskassa. Viime vuosina soijaa on ollut muutamia prosentteja joissakin teollisissa täysrehuissa ja tiivisteissä sekä hieman enemmän vasikoiden alkukasvatusrehuissa.

Rypsi tai rapsi täydentävät ruokintaa paremmin kuin soija.

Viime syksynä kaikki merkittävät rehualan toimijat ilmoittivat, että lehmien rehut ovat

soijattomia. Tästä on annettava iso tunnustus koko rehuteollisuudelle! Näin ollen siirtyminen kokonaan soijattomaan maitoketjuun on sekä looginen että varsin helppo päätös ja vahvistaa Valion vastuullisuusohjelmaa.

Monissa tutkimuksissa on selkeästi osoitettu rypsin tai rapsin valkuaisen täydentävän paremmin lehmien rehuannosta kuin soijan. Toki on muistettava, että nurmen ja viljan lisänä annettavan minkä tahansa valkuaisrehun hyväksikäyttö ei ole ylipäätään kovin hyvä. Annetusta lisävalkuaisesta rypsi- ja rapsirehulla menee maitoon 10–12 prosenttia ja soijalla noin 8–10 prosenttia.

Soija on vastuullisuusnäkökulmasta ongelmallinen tuotantopanos, erityisesti täällä pohjoisella nurmivyöhykkeellä, koska se voidaan hyödyntää varsin tehokkaasti suoraan

ihmisten ravinnoksi. Soijan tuotanto muun muassa Etelä-Amerikassa aiheuttaa ympäristön kannalta hyvin haitallisia maankäytön muutoksia. Lisäksi keskustellaan soijan kasvinsuojelussa käytettävän parakvatin haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja ihmisille.

Erittäin painavat syyt siis puoltavat soijasta luopumista kokonaan eläinten rehuissa valiolaisilla tiloilla. Tämä on sekä vastuullinen että kilpailuetua tuova toimenpide.

Täysin soijaton rehuketju on koko valiolaisen maitoketjun vahvuus. Määrätietoinen päätöksemme on jo otettu kiittäen vastaan ja uskon, että sekä asiakkaamme että kuluttajat tulevat arvostamaan päätöstä.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Kohti valoisampaa vuotta 2021
Katsaukset
Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä
Tavataan Valiolla
Huomio tuotantokustannuksiin