Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä

Maidontuotannon lisääntyminen maailmalla, EU:n kiintiöiden poistuminen, kauppasodat, länsimaiden kulutustottumusten  muutos sekä lisääntyvä vastuullisuuskeskustelu ovat muuttaneet maidontuotannon pelikenttää huomattavasti. Siihen on jouduttu reagoimaan sekä tiloilla että jalostavassa teollisuudessa. Parantamalla koko ketjun toimintaa kykenemme säilyttämään kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. 

Valion omistajastrategiassa yrityksen toiminnan tarkoitukseksi on määritelty maitotilayrittäjien tuottaman maidon jalostaminen ja elinkeinon tukeminen maksamalla maidosta mahdollisimman korkeaa, parhaiden eurooppalaisten osuustoiminnallisten meijereiden tasoista tilityshintaa osuuskunnille.

Suomessa harjoitetaan maataloutta laajassa mittakaavassa pohjoisempana kuin missään muualla maailmassa. Kannattavaa maataloussektoria ei olisi ilman maidontuotantoa sekä maidon jalostusta, ja maidolla kyetään saavuttamaan suhteessa korkeampi tuottajahinta kuin muissa tuotantosuunnissa. Tämä on otettava huomioon myös Valion strategiassa. Omistajayrittäjämme eivät selviä taloudellisesti, ellemme kykene maksamaan maidosta eurooppalaiseen parhaimmistoon kuuluvaa tuottajahintaa. Tosiasiat on syytä kuitenkin tunnustaa: EU:n kiintiöiden poistuttua ja Venäjän rajan sulkeuduttua lähes 50 sentin litrahinnat ovat erittäin vaikeita saavuttaa − ainakaan pysyvästi.

Valion maitotuotto muodostuu vähittäiskaupan, hotelli- ja ravintola-alan, julkisen sektorin, teollisuuden sekä ruoka-ratkaisuiden myynnistä kotimaassa ja ulkomailla. Toisessa vaakakupissa painavat Valion toimintojen tehokkuus. Korkeallakaan liikevaihdolla emme saavuta hyvää maitotuottoa, ellemme ole yrityksenä tehokas, ja toisaalta  suurellakaan tehokkuudella emme saavuta hyvää maitotuottoa ilman korkeita myyntihintoja.

Hyvällä tuotannon suunnittelulla kykenemme saavuttamaan tehokkaan tuotantoketjun ja saamaan kannattavan tuotteiston myyntiin. Sopimustuotanto mahdollistaa suunnittelun ja tuotteiston optimoinnin niin, että se antaa parhaan taloudellisen tuloksen. Kausivaihtelua on edelleen syytä vähentää, jotta tuotanto on tehokasta läpi vuoden.  Pitoisuushinnoittelun muutoksella on parannettu kustannustehokkuutta ja saatu aikaiseksi lisäkapasiteettia jalostukseen. Näillä toimilla on usean sentin positiivinen vaikutus maidon tuottajahintaan.

Toinen puoli maidontuotannon kannattavuuden parantamiseksi tehdään maitotilayrityksissä. Maitotilan taloudellisia toimintaedellytyksiä mitataan kannattavuudella, vakavaraisuudella ja maksuvalmiudella, joista kannattavuus on tärkein. Maitotilayrittäjä ei pysty juurikaan vaikuttamaan itse maidon tuottajahintaan, se työ tehdään Valiolla. Sen sijaan oman tilan kannattavuuteen yrittäjä pystyy vaikuttamaan huomattavasti.

Valion alkutuotannossa on etsitty apuvälineitä maitotilan kustannusten hallintaan.

Säästökohteita löytämällä voidaan saavuttaa lyhytaikaisia tai pieniä parannuksia taloudelliseen tilanteeseen. Kun haetaan kestävää parannusta, se tehdään strategisesti oikeita valintoja tekemällä − voidaan puhua jopa rakenteellisista uudistuksista.

Tilan strategiassa määritellään, kuinka asetetut tavoitteet saavutetaan.

Etenkin nyt, kun toimintaympäristö on muuttunut sopimustuotannon myötä, tilan strategia kannattaa päivittää nykytilannetta vastaavaksi. Strategisia valintoja ovat esimerkiksi peltotöiden ulkoistaminen tai yhteistyön aloittaminen toisen yrittäjän kanssa. Tähän työhön kannattaa käyttää aikaa ja ottaa siihen kumppani, sparraaja, joka tukee työtä. Huhti-toukokuussa Seinäjoen AMK:n julkaisema sähköinen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja on oiva väline tulevaisuuden suunnitteluun.