Utaretulehdusbakteereiden antibioottiherkkyyttä tutkitaan vuonna 2022

Tutkimukseen valituille tiloille lähetetään näytteenottoputket ohjeineen.

Suomessa utaretulehdusta aiheuttavien bakteereiden antibioottiherkkyyttä on tarkasteltu noin 10 vuoden välein. Tulevassa MastiittiResistenssi2022-hankkeessa selvitetään utaretulehdusta aiheuttavien bakteereiden antibioottiherkkyyttä Suomessa. Ruokavirasto tulee lähestymään maitotilayrittäjiä tutkimukseen osallistumiseen ja tutkimuksen taustaan liittyen vuonna 2022.

Tutkimus on osa FINRES-Vet ohjelmaa. FINRES-Vet on Suomessa vuodesta 2002 alkaen käynnissä ollut antibioottiresistenssin seurantaohjelma. Ohjelmassa tutkitaan eläinten ja ihmisten välillä leviävien taudinaiheuttaja- eli zoonoosibakteerien, eläimille tautia aiheuttavien bakteerien sekä indikaattoribakteerien antibioottiherkkyyttä. Tutkimus on myös osa Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallista toimintaohjelmaa (AMR-NAP). Tutkimus tehdään Ruokaviraston, Valion ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

Tutkimukseen kutsutuille tiloille lähetetään näytteenottoputket ohjeineen vuoden 2022 aikana maito-auton mukana. Tilan tulee ottaa äkillisistä ja piilevistä utaretulehduksista normaalin PCR-näytteen lisäksi neljännesmaitonäytteet bakteeriviljelyä varten. Näytteet lähetetään normaalissa näytekuljetuksessa maitoautojen ja kuriirikuljetusten mukana Valion Seinäjoen aluelaboratorion mastiittilaboratorioon, missä näytteet analysoidaan PCR-menetelmällä, kerätään rinnakkaisnäytteet, pakastetaan ne ja toimitetaan Ruokaviraston käyttöön.

Ruokavirastossa näytteet valitaan bakteeriviljelyyn PCR-tutkimustuloksen perusteella. Valituista näytteistä eristetään taudinaiheuttajabakteerit ja määritetään niiden antibioottiherkkyys. Tuloksia julkaistaan Maito ja me -lehdessä, kansallisissa ja kansainvälisissä resistenssiseurantaraporteissa sekä tieteellisinä artikkeleina kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi aiheesta järjestetään Valio Terveys -webinaari. Valitettavasti emme toimita tiloille tilakohtaisia tuloksia suuren tilamäärän vuoksi, mutta alueelliset esiintymistiedot käydään läpi webinaarissa.

  • Tutkimukseen ei tarvitse ilmoittautua ja osallistuminen on vapaaehtoista.
  • Tutkimukseen valituille tiloille lähetetään maitonäytteenottoputket sekä tarkemmat ohjeet.

Teksti on tehty yhteistyössä Ruokaviraston johtavan asiantuntijan Tiina Aution kanssa.

Laboratoriossa
Stafylokokit aiheuttavat edelleen eniten utaretulehduksia
Laboratoriossa
Hinnoittelunäytteiden määrä kasvaa vuoden 2023 alusta
Laboratoriossa
Maidon hinnoittelu perustuu analyysitulosten keskiarvoihin