Stafylokokit aiheuttavat edelleen eniten utaretulehduksia

Kun näyte on saapunut Valion aluelaboratorioon Seinäjoelle, PCR-menetelmällä on mahdollista saada tulos jo saman päivän aikana.

PCR-menetelmät tulivat kaikille tutuiksi COVID-19 -pandemian aikana. PCR-tekniikkaa hyödynnetään myös utaretulehdusdiagnostiikassa, mikä on nopeuttanut utaretulehdusmäärityksiä huomattavasti. Kun näyte on saapunut laboratorioon, PCR-menetelmällä on mahdollista saada tulos jo saman päivän aikana. PCR-mene- telmällä voidaan myös analysoida näytteitä, joihin on lisätty säilöntäainetta, mikä helpottaa näytteiden kuljetusta.

Valion Seinäjoen aluelaboratoriossa on käytetty jo vuodesta 2010 lähtien Suomessa kehitettyä PathoProof™ Mastitis Complete-16 PCR-menetelmää, jolla voidaan todeta yleisimmät utaretulehduksen aiheuttajat ja stafylokokkien b-laktamaasi penisilliiniresistenssigeeni.

Vuonna 2022 yleisimpiä löydöksiä olivat koagulaasinegatiiviset stafylokokit, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ja Corynebacterium bovis, mikä on linjassa aiempien seurantojen kanssa. Harvinaisia löydöksiä ovat edelleen Mycoplasma bovis, Mycoplasma spp., Prototheca spp., Serratia marcescens ja Streptococcus agalactiae.

Laboratoriomenetelmien toimivuutta ja oikeellisuutta seurataan laboratoriossa säännöllisesti. PathoProof™-menetelmässä käytettävien PCR-reagenssien ja laitteiden toimivuus varmistetaan päivittäin sisäisten kontrollien kautta. Utaretulehdusmenetelmän tulosten oikeellisuuden toteamiseksi laboratorio osallistuu ulkopuolisen tahon järjestämään pätevyyskokeeseen. Pätevyyskokeen järjestäjä lähettää useille laboratorioille samoja näytteitä, ja kukin osallistuva laboratorio analysoi näytteet käyttämällään menetelmällä. Vuonna 2022 Seinäjoen aluelaboratorio osallistui kahteen pätevyyskokeeseen (yhteensä 10 näytettä), joissa käyttämämme menetelmä löysi kaikki sokkonäytteissä olleet utaretulehduksia aiheuttavat bakteerit.

Vaikka PathoProof™ PCR-menetelmä löytää 15 yleistä utaretulehduksen aiheuttajaa, se ei valitettavasti löydä harvinaisempia utaretulehduksen aiheuttajia. Vuoden 2022 aikana kaikista Seinäjoen aluelaboratoriossa analysoiduista utaretulehdusnäytteistä ei löydöstä -tuloksia oli 16,8 prosenttia, mikä on normaalia tasoa, sillä osa näytteenlähettäjistä lähettää näytteet aina kaikista vetimistä, ja osa lähettää näytteitä myös oireettomista lehmistä umpeenpanon yhteydessä. Jos ei löydöstä -vastauksia alkaa tulla normaalia enemmän oireisista vetimistä otetuista näytteistä, kannattaa lähettää näytteet perinteisiin viljelyihin. Näytteiden lähettämiseen löydät vinkkejä Valio Laboratorio- osiosta Valmasta.

Utaretulehdusten aiheuttajat vuonna 2022

PathoProof™ Mastitis Complete-16 PCR-menetelmällä löydettävät utaretulehduksen aiheuttajat

 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus suku (sis. kaikki tärkeimmät koagulaasinegatiiviset stafylokokit)
 • Streptococcus agalactiae
 • Streptococcus dysgalactiae
 • Streptococcus uberis
 • Escherichia coli
 • Enterococcus suku (sis. E. faecalis ja E. faecium)
 • Klebsiella sp (K. oxytoca ja K. pneumoniae)
 • Serratia marcescens
 • Corynebacterium bovis
 • Trueperella (Arcanobacter) pyogenes ja Peptoniphilus (Peptostreptococcus) indolicus
 • Mycoplasma bovis
 • Mycoplasma suku
 • Prototheca suku
 • Hiiva

Lisäksi testillä voidaan tunnistaa myös stafylokokkien b-laktamaasi penisilliiniresistenssigeeni.

Laboratoriossa
Hinnoittelunäytteiden määrä kasvaa vuoden 2023 alusta
Laboratoriossa
Maidon hinnoittelu perustuu analyysitulosten keskiarvoihin
Laboratoriossa
Utaretulehdusbakteereiden antibioottiherkkyyttä tutkitaan vuonna 2022

Kuva: Nico Backström