Suojaa silmät!

Maataloustöissä on runsaasti silmiä uhkaavia riskejä. Silmätapaturmat ovat usein vakavia ja saattavat vaurioittaa näköaistia pysyvästi. Ne vaativat yleensä lääkärin hoitoa. Silmävammoja voi välttää suojautumalla tarpeenmukaisesti, oikeilla työtavoilla sekä asianmukaisilla koneilla, työvälineillä ja laitteilla.

Maatalousyrittäjille sattuu noin 350 silmätapaturmaa vuosittain. Tapaturmia sattuu koneiden huolto- ja korjaustöissä sekä karjanhoitotöitä tehdessä mutta myös säilörehun teossa, rakennus-, puu- ja metsätöissä. Yleisiä aiheuttajia ovat ulkoinen työympäristö, kuten roskat ja pöly, käsikäyttöiset pora- ja hiomakoneet sekä lehmät. Myös painepesurin voimakas suihku voi aiheuttaa silmävaurion. Kipinät, roiskeet, sirpaleet tai lentävät kappaleet voivat aiheuttaa vakavan silmätapaturman tai pysyvän silmävamman.

Koneiden korjaustöissä, metallin työstössä sekä säilöntä- ja torjunta-aineiden käsittelyssä silmien suojaus on välttämätöntä. Silmät on suojattava myös höyryiltä, liuottimilta, lentäviltä kappaleilta, kaasuilta, kipinöiltä, metalli- ja puupölyltä sekä nesteroiskeilta. Erikseen on suojaimia, jotka suojaavat ultraviolettivalolta, infra-puna- ja lasersäteilyltä sekä valokaarelta. Metsätöissä ja hitsauksessa tarvitaan näihin töihin tarkoitetut suojaimet.

Silmiensuojaimia ovat sangalliset tai naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimia visiirit, hitsausmaskit sekä huppusuojaimet. Suojaimet valitaan aina riskin mukaan. Valinnassa on otettava huomioon työn edellyttämä näöntarkkuus sekä omat henkilökohtaiset ominaisuudet. Silmiensuojainten on sovittava kasvojen muotoon, ne eivät saa rajoittaa näkökenttää ja niiden on suojattava myös sivulta.

Anna-Riikka Pukari
Asiantuntija
Melan työkykypalvelut
mela.fi/tyokykypalvelut

Työ ja terveys
Uudistavaa viljelyä verkossa – oletko valmis?
Työ kevyeksi
Nostaminen on riski!
Työ ja terveys
Apua jaksamiseen ja oman tilan kehittämiseen