Saako yhden neljänneksen solumaidon erotella?

Onko laissa pykälä, joka kieltää yhden neljänneksen erilleenlypsyt? Pitääkö soluttavan lehmän kaikkien neljännesten maito erotella, jos vain yksi neljännes soluttaa ja muiden neljännesten maito on normaalia?

Solupitoisen maidon saa lypsää erilleen ja normaalin maidon voi käyttää elintarvikkeeksi edellyttäen, että eläin on terve.

EU-asetuksen 853/2004 eläin-peräisiä elintarvikkeita koskevissa erityisissä hygieniasäännöissä (sivu 64, kohta B Hygienia lypsyn aikana, alakohdassa b) todetaan, että ”jokaisen eläimen maito ja ternimaito tarkastetaan lypsäjän toimesta aistinvaraisten tai fysikaalisten ja kemiallisten poikkeavuuksien varalta tai muulla vastaavan tuloksen antavalla menetelmällä, eikä maitoa ja terni-maitoa, jossa on poikkeavuuksia, käytetä ihmisravinnoksi”.

Erotteluvaatimus kohdistuu siis poikkeavaan maitoon eikä maitoa tuottavan eläimen kaikkeen maitoon, joten jos yksi neljännes soluttaa ja muut neljännekset tuottavat normaalia maitoa, voi normaalin maidon käyttää elintarvikkeeksi.

Perinteisessä lypsyssä neljänneksen solupitoisen maidon erotteluun on käytetty nännikupin ja yhdyskappaleen väliin liitettävää alipaineista kattilaa. Tällainen kattila saattaa kuitenkin häiritä lypsy-yksikön toimintaa, jolloin esimerkiksi automaattiset lypsimen irrottimet eivät välttämättä toimi kunnolla. Lypsyä on valvottava tarkemmin. Antibioottituubilla hoidetun neljänneksen maidon erotteluun tällainen kattila ei ole riittävä.

Automaattisissa lypsyjärjestelmissä mahdollisuudet ja keinot lypsää yhden neljänneksen solumaito erilleen vaihtelevat.

Katso lisää artikkeleita

Asiantuntija vastaa
Miten tilan valkuais­omavaraisuutta voi parantaa?
Asiantuntija vastaa
Milloin työ on tehokasta?
Asiantuntija vastaa
Miten säilörehulla voidaan vaikuttaa maidon pitoisuuksiin?