Raakamaidon laatu pysyi erinomaisena

Yksittäiset poikkeavat maitoerät aiheuttavat edelleen turhaa hävikkiä ja tappioita sekä maitotilayrittäjille, osuuskunnille että Valiolle.

Vuonna 2021 valiolaisten maitotilojen tuottamasta raakamaidosta 97,1 prosenttia oli parasta E-luokkaa. Luku on täsmälleen sama kuin vuonna 2020. I-luokan osuus oli 2,93 prosenttia eli 5 051 9031 litraa. II-luokkaisen maidon määrä pieneni edelleen ja oli nyt vain 0,003 prosenttia eli 48 776 litraa.

Vaikka maidon laatu on pääsääntöisesti erinomaista, aiheuttavat yksittäiset poikkeavat maitoerät turhaa työtä, raakamaitohävikkiä ja siten merkittäviä tappioita sekä maitotilayrittäjille, osuuskunnille että Valiolle. Viime vuonna poikkeavia maitoeriä oli yhteensä 65, ja hävikkiä syntyi noin 1,2 miljoonaa litraa. Antibioottimaitojen osuus oli noin 800 000 litraa ja loput, vajaat 400 000 litraa, olivat pääosin pesuvesitapauksia.

Maidon laatu on ollut viimeiset vuodet varsin tasaista. E-luokan osuus on pysytellyt viiden vuoden ajan yli 96 prosentissa, ja II-luokan osuus on laskenut alle 0,01 prosentin. Maidon laatu parani 1990-luvulla merkittävästi, kun E-luokan osuus nousi 55 prosentista 92 prosenttiin.

Bakteerien määrä ja soluluvut noudattavat selkeää vuodenaikavaihtelua. Laatu on parhainta talvella, ja kesällä tapahtuu pieni notkahdus. Laatu pysyy kuitenkin erinomaisena koko vuoden. Solulukujen geometrinen keskiarvo vuonna 2021 oli 129 744 kpl/ml eli samaa tasoa kuin se on ollut viime vuodet. Alin kuukausikeskiarvo vuonna 2021 oli maaliskuussa (120 627 kpl/ml) ja korkein heinäkuussa (151 720 kpl/ml). Solukäyrä oli lähes samanlainen kuin edellisvuonna: nousu alkoi toukokuussa ja tasoittui syys-lokakuussa. Bakteerikeskiarvo oli vastaavasti 5 546 pmy/ml, kun se vuonna 2020 oli hieman korkeampi, 5 820 pmy/ml. Bakteereissa matalimmat luvut löytyvät maaliskuulta (4 784 pmy/ml) ja korkeimmat vastaavasti kesäkuulta (6 334 pmy/ml). Maitokuormien bakteriologinen laatu parani edellisvuodesta. Tulosten keskiarvo oli 11 757 pmy/ml ja poikkeamia – tulos yli 100 000 – oli 0,39 prosenttia tutkituista eristä. Antibioottimaitokuormien ja -litrojen määrä väheni hieman edellisvuodesta. Muita poikkeavia maitoeriä oli myös edellisvuotta vähemmän, mutta hävitettäväksi meni lähes 400 000 litraa maitoa, kun useampi poikkeava maitoerä päätyi siiloon saakka.

Oikein toteutettuna tilasäiliömaidon antibioottijäämätestaus ehkäisee 100 % kuorma- ja siilovahingoista.

Eniten hävikkiä aiheuttivat antibioottijäämät. Antibioottimaidon alkuperä ilmenee yleensä tilakohtaisista näytteistä, jotka tutkitaan, kun maitokuormasta on saatu positiivinen antibioottijäämätestin tulos. Vuonna 2021 tiloille jäljitetyistä tapauksista 51 prosenttia todettiin automaattilypsyssä ja 23 prosenttia asemalypsyssä. Tiloilla tehdään aina jatkoselvitys vahingon syyn selvittämiseksi. Vuonna 2021 yleisimmät syyt olivat inhimilliset erheet ja lypsylaitteiston tekniset viat. Myös imijälehmät ja antibiootin odotettua hitaampi poistuminen lehmästä aiheuttivat poikkeamia vuonna 2021. Robottilypsyssä epäiltiin usein antibiootin riittämätöntä huuhtoutumista lypsylaitteistosta. Muiden kuin antibioottivahingoista johtuvien laatupoikkeamien vuoksi meijeriin toimitettua maitoa hylättiin vuonna 2021 380 000 litraa. Tapauksia oli yhteensä 9 kpl: 5 pesuvesivahinkoa, 2 haju- ja makuvirhettä, 1 lämpötilapoikkeama ja 1 verinen maito. Näistä kolme pesuvesitapausta ja yksi haju-/makuvirhe johti myös siilovahinkoon. Tieto tapauksista tulee tilalta, maitoauton kuljettajalta tai näkyy poikkeavana analyysituloksena (pesuvesitapauksissa jäätymispisteen alenema) tai havaintona maidon vastaanotossa (haju/makuvirhe, maidon verisyys).

Vuonna 2021 maitotiloilla hylättiin 745 maitoerää ennen maidon keräilyä. Poikkeaman havaitsi joko maitoauton kuljettaja tai tila. Jos tila ilmoittaa poikkeamasta ennen keräilyä, osuuskunta korvaa kerran vuodessa puolet hylätystä maitoerästä. Korvattuja litroja oli yli yhteensä 320 000. Yleisimpiä syitä maitoerien hylkäämiselle olivat antibioottivahingot ja lämpötilapoikkeamat. On tärkeää, että tilasäiliömaito testataan antibioottijäämien varalta ennen maidon keräilyä aina, kun lehmiä on hoidettu antibiooteilla. Oikein toteutettuna tilasäiliömaidon antibioottijäämätestaus ehkäisee 100 % kuorma- ja siilovahingoista. Pilottikäytössä olevan pikatestin myötä tilasäiliömaidon antibioottitestaus tulee helpottumaan.

Yhteenveto kuormapoikkeamista

Poikkeaman syy 2021 2020
Bakteeritulos korkea, tulos > 100 000 pmy/ml 0,39 % analyyseistä 0,43 % analyyseistä
Antibioottijäämätestin tulos positiivinen 56 kpl 65 kpl
Hävitetyn maidon määrä 807 300 litraa 1 130 000 litraa
Muu poikkeama: esimerkiksi pesuainetta tai verta maidossa 9 kpl 14 kpl
Hävitetyn maidon määrä 380 000 litraa 128 465 litraa

Teksti:

Hanna Castro
Kehityspäällikkö
Valio Laatu-, Lypsy- ja Terveys -palvelut

Hanna Laitinen
Kehityspäällikkö
Valio Laatu -palvelut

Laatu
Laboratorio-videot Valmassa
Laatu
Laatu ylsi huipputuloksiin
Laatu
Robotti helpottaa laadun seurantaa

Solulukujen kk- keskiarvot v. 2018-2021, Valioryhmä

2018 2019 2020 2021
Tammikuu 124 120 122 124
Helmikuu 125 121 121 121
Maaliskuu 123 121 119 122
Huhtikuu 123 122 121 126
Toukokuu 124 126 125 130
Kesäkuu 130 141 150 143
Heinäkuu 138 138 152 152
Elokuu 148 141 144 144
Syyskuu 148 132 133 129
Lokakuu 137 119 128 123
Marraskuu 124 122 126 123
Joulukuu 119 124 126 123
YHTEENSÄ 129 127 130 130

Bakteerilukujen kk-keskiarvot v. 2018-2021, Valioryhmä

2018 2019 2020 2021
Tammikuu 5,669 4,900 5,730 5,044
Helmikuu 5,577 5,380 5,460 4,856
Maaliskuu 5,604 5,410 5,350 4,784
Huhtikuu 5,953 6,040 5,640 4,959
Toukokuu 6,099 6,010 5,660 5,741
Kesäkuu 6,004 6,720 6,410 6,334
Heinäkuu 6,503 6,210 6,240 6,313
Elokuu 6,732 6,300 6,700 6,057
Syyskuu 6,371 6,390 6,300 5,876
Lokakuu 6,062 6,150 6,020 5,915
Marraskuu 5,977 5,730 5,610 5,548
Joulukuu 5,968 5,470 5,010 5,498
YHTEENSÄ 6,048 5,860 5,820 5,546