Miten varmistan rehujen soijattomuuden?

Soijan käyttökielto valiolaisten lehmien ja nuorkarjan rehuissa alkoi 1. maaliskuuta. Jos soijapitoisia rehuja on vielä tilan varastossa, ne voi käyttää loppuun ennen 28. helmikuuta 2019.

Soijattoman rehuketjun vaatimus koskee Valioryhmään kuuluvan maitotilan lypsyrotuisia lehmävasikoita, hiehoja ja lypsylehmiä. Myös maito-tilojen ulkopuolella, esimerkiksi hiehohotellissa, kasvatettavat valiolaiseen maidontuotantoketjuun kuuluvat eläimet tulee ruokkia soijattomilla rehuilla.

Rehun mahdollisen soijapitoisuuden saa selville kysymällä rehutoimittajalta ja tarkastamalla rehupakkausten vakuustodistukset tai kuormakirjat.

Ruokintasuunnittelijan kanssa on hyvä käydä läpi sisäruokintakauden rehutilanne ja rehuanalyysit, jotta mahdollinen valkuaistäydennys voidaan optimoida tilan säilörehulle sopivaksi.

Soijan käytöstä luovuttiin, koska soijasta vapaa maidontuotantoketju on Valiolle erinomainen lisäarvo-tekijä kansainvälisillä maitomarkkinoilla. Varsinkin ulkomaiset asiakkaat velvoittavat meijeriyrityksiä vähentämään maitotuotteiden ympäristövaikutuksia ja soijasta luopuminen on konkreettinen teko ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Soijan käytön vähentäminen on myös huomioitu Suomen julkisten hankintojen maitotuotteiden kriteereissä. Suomalaisella nurmisäilörehuruokinnalla rypsi ja rapsi sopivat lehmien valkuaistäydennykseen paremmin kuin soija.

Katso lisää artikkeleita

Asiantuntija vastaa
Miten tilan valkuais­omavaraisuutta voi parantaa?
Asiantuntija vastaa
Milloin työ on tehokasta?
Asiantuntija vastaa
Miten säilörehulla voidaan vaikuttaa maidon pitoisuuksiin?