Maidon yksikkökustannukset selville

Kun lasket maidon tuotannonkustannuksen, saat käsityksen siitä mitkä ovat oman tuotantosi suurimmat kustannuserät.

Kun kustannuserät ovat tiedossa, voit arvioida millä toimenpiteillä on mahdollisuus saavuttaa säästöjä ja vaikuttaa maitotilayrityksesi talouteen ja myös siihen, mistä ei ole järkevää säästää. Jotta jotain asiaa voi lähteä parantamaan, tulee tietää, missä ollaan nyt sekä ymmärtää eri tekijöiden vaikutukset kokonaisuuteen.

Valman Talous-osiosta löydät valiolaisille maitotilayrittäjille vapaasti käytössä olevan Maidon yksikkökustannuslaskurin. Laskuriin pääset myös Minun Maatilani -ohjelman kautta.

Yksikkökustannuslaskurin avulla voit laskea maidon tuotantokustannuksen sekä tehdä arvioita tuotantopanosten ja muiden kustannustekijöiden vaihteluiden vaikutuksista tuotantokustannukseen. Laskurissa voit tehdä sekä varsinaisia että harjoituslaskelmia. Näiden laskelmien erona on se, että harjoituslaskelmien tuloksia ei näytetä vertailutiedoissa, ja siksi ne soveltuvat hyvin kustannusten arviointiin. Kopioimalla laskelmia saat helposti tehtyä niistä erilaisia versioita kustannusmuutosten arvioimiseksi.

Kuluvalle vuodelle voit tehdä ennustelaskelman (valitse uusi laskelma ja vuodeksi 2022), eli välitilinpäätöksen yhteydessä laskuriin voit täyttää jo toteutuneet kustannukset ja arvioida loppuvuoden kustannukset ja tulot. Kun koko vuoden kustannukset ovat tiedossa, voit muuttaa laskelman varsinaiseksi laskelmaksi.

Yksikkökustannuslaskurin avulla voit laskea maidon tuotantokustannuksen ja arvioida kustannustekijöiden vaihteluiden vaikutuksia tuotantokustannukseen.

Maidon nettokustannus senttiä per litra saadaan myös laskelman tuloksena. Nettokustannus on luku, joka kuvaa sitä maidon tilityshintaa, joka pitäisi saada, jotta kaikki maidontuotannon kustannukset tulisivat katettua.

Vertailemalla omia tuotannon kustannuksia muiden maitotilayritysten vastaaviin saa tietoa omien kustannusten tasosta ja jakautumisesta. Laskurissa voit valita vertailuun kaikki laskelmat tai rajata vertailuun otettavaa ryhmää lypsyjärjestelmän ja karjakoon mukaan. Tekemällä laskelman vuosittain ja arvioimalla laskelman avulla kustannusmuutoksia saat tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Lähtötiedot laskelmaan löytyvät pääosin kirjanpidon tiedoista. Jos teet kirjanpidon WebWakalla, voit hakea taustatiedot sieltä automaattisesti. Laskelmassa huomioidaan myös pääoma- ja työkustannukset. Valman kautta käytössäsi on myös TTS-Kone-laskuri. Mikäli kaikki tilan koneet on syötetty TTS-Kone-laskuriin, se tuottaa yhteenvetotiedon koneiden nykyarvosta yksikkökustannuslaskelmaa varten. Jos tilalla tehdään merkittävästi urakointia tai viljellään myyntikasveja, pitää näihin kohdentuvat kustannukset poistaa laskelmasta. Eri toimijoiden asiantuntijoita voit käyttää apunasi laskelman tekemisessä ja toimenpiteiden pohdinnassa sekä hyödyntää laskelman tekoon Neuvo-rahaa.

Sanna Nokka
Kehityspäällikkö
Valio Kehitys -palvelut

Johtaminen
Kiertotaloudessa ei mitään mene hukkaan
Johtaminen
Alkutuotannon vastuullisuusohjelma kehittyy ajassa
Johtaminen
Kustannusten hallinta avain maitotilayrityksen menestykseen