Kustannusten hallinta tuo kannattavuutta maidontuotantoon

Maidontuotantoa kehitettäessä kustannusten hallinta on keskeinen kysymys. Investoinnit vaikuttavat suuresti maidon tuotantokustannuksiin.

Toteutettu investointi rajoittaa mahdollisuuksia kustannusten sopeuttamiseen. Esimerkiksi rehujen hintojen muuttuessa ruokintavalinnoilla voi vaikuttaa suhteellisen vähän maidon tuotantokustannuksiin olemassa olevan tuotantovälineistön puitteissa. Silti on syytä aina tarkistaa, onko optimiruokinta muuttunut.

Nykyaikaisista navetta-, kone- ja laiteinvestoinneista aiheutuvien kustannusten osuus kaikista kustannuksista on suuri ja vaikutus myös muiden panosten käyttöön merkittävä. Siksi uutta tuotantoteknologiaa ja automaatiota hankittaessa tarvitaan kokonaisvaltaista kustannusten hallintaa eli pitkän ja lyhyen aikavälin kustannusten hallintaa kokonaisuutena, mikä taas edellyttää määrätietoista suunnittelua. Näin syntyy ymmärrys kustannusten muodostumisesta ja siitä, millä toimilla kustannuksiin voi vaikuttaa.

Maitotilayrittämisessä tavoitellaan kustannusjohtajuutta eli pieniä yksikkökustannuksia, koska vain harva maitotilayrittäjä voi erilaistaa tuotettaan esimerkiksi oman jatkojalostuksen kautta. Meijeri määrittää maidon laatukriteerit ja tilityshinnan, olipa maito sitten luomua tai tavanomaista. Markkinat vaikuttavat meijerin tilityskykyyn. Kun maitotilayrityksen toiminnan tavoitteena on kannattava tuotanto, maidon myyntihinnan ja yksikkökustannusten suhde on ratkaiseva. Jos maidon tuotantokustannus on pienempi kuin maidosta saatava tuotto, kannattavuustavoite saavutetaan.

Kustannusten hallinta edellyttää määrätietoista suunnittelua.

Markkinaohjautuvassa taloudessa maitotilayrittäjän on pyrittävä tietoisesti niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä hallitsemaan yksikkökustannusta suhteessa tuotteen hintaan. Usein se merkitsee prosessien kehittämistä sekä uusien toimintatapojen ja toimintamallien käyttöönottoa. Esimerkiksi säilörehun tuotantoa suunniteltaessa kannattaa selvittää säilörehun tuottamisen yksikkökustannus itse tehden, yhteistyönä tai urakointipalveluna.

Kun investoinnit sekä muut kehittämistoimet on toteutettu, niistä aiheutuviin kustannuksiin ei voi enää vaikuttaa. Ne ovat uponneita kustannuksia. Maitotilayrittäjä voikin ajautua taloudellisiin vaikeuksiin, jos hän ei tiedosta riittävän ajoissa investointien aiheuttamien kustannusten peruuttamattomuutta tai ottaa tietoisesti liian suuria riskejä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Valion yhteishankkeessa tuotetaan tietoa kustannusten hallinnasta. Maitotilayrittäjän tavoitteet ovat tulevaisuudessa, joten aihetta tarkastellaan yritystoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Matti Ryhänen
Yliopettaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Johtaminen
Kiertotaloudessa ei mitään mene hukkaan
Johtaminen
Alkutuotannon vastuullisuusohjelma kehittyy ajassa
Johtaminen
Kustannusten hallinta avain maitotilayrityksen menestykseen