Katse eläinterveyden eurojen anatomiaan

Epäoptimaalisen karjanpidon taloudelliset vaikutukset ovat valtavia. Eurojen jäävuoresta näkyy vain huippu, jos niitä tarkastelee pelkästään suorien hoito- ja eläinlääkintäkustannusten kautta.

1. Laske

Paljonko käytät euroja karjan uudistukseen? Montako lehmävasikkaa tarvitset? Paljonko menetät rahaa utaretulehdusten, sorkkasairauksien tai liian pitkäksi venyvien poikimavälien vuoksi? Suurin osa tappioista piiloutuu muihin kulueriin kuten karjanpitoon tarvittavien rehujen, rakennusten ja työn kustannuksiin sekä tuottamatta jääneen tai eroon lypsetyn maidon kuluihin.

2. Panosta kestävyyteen, pidä huolta huolloista

Pitkäikäinen on yleensä kokonaistaloudellinen − näin myös lehmän osalta. Huolehdi hyvistä olosuhteista ja ruokinnasta eläimen jokaisessa ikä- ja tuotosvaiheessa. Pidä huolta huolloista: hoidata sorkat säännöllisesti ja ota kipeä eläin hoitoon heti havaitessasi sairastumisen ensimmäiset oireet, niin et menetä eläimiä turhaan. Jokainen lehmä, joka siirtyy uudelle poikimakaudelle, on askel kohti parempaa tuottavuutta.

3. Täsmästi vasikoita napakoin poikimavälein

Älä kasvata liikaa. Vähemmän hiehoja on enemmän euroja, sillä ylimäärä tuottaa tappiota. Ensikkoa ei kannata poistaa vain matalahkon tuotostason takia, eikä perustervettä tai pikkuvikaista lehmää hiehon tieltä. Aloita siemennykset ajoissa, niin lehmä tiinehtyy todennäköisimmin. Suunnittele jokainen syntyvä vasikka. Käytä sekstattua siementä lehmille, joista haluat jälkeläisen, muille liharotua. Umpeuta ajallaan ja napakasti, jotta rehu muuttuisi maidoksi eikä läskiksi, ja utare ehtisi levätä ennen seuraavaa lypsykautta.

4. Hallitse sairastavuutta ja uudistusta

Jotta voisit hallita uudistusta, tulee hallita poistoja ja pyrkiä mahdollisimman pieneen poistoprosenttiin. Minimoi poikimahalvaukset ja ketoosit, sillä ne heikentävät lehmän vastustuskykyä ja altistavat muille sairauksille sekä hedelmällisyyshäiriöille. Vähennä utaretulehdusten ja sorkka- ja jalkasairauksien esiintyvyyttä, sillä ne ovat kalliita ja johtavat usein lehmän ennenaikaiseen poistoon. Mieti, mitkä ovat ne eläinterveyden kehityskohteet, joiden muuttamisessa on suurin potentiaali. Hyödynnä tämän haarukoimisessa sinulle täysin maksutonta Valmasta löytyvää SimValiokarja-laskuria.

Kuva: Andrew Taylor

Johtaminen
Kiertotaloudessa ei mitään mene hukkaan
Johtaminen
Alkutuotannon vastuullisuusohjelma kehittyy ajassa
Johtaminen
Kustannusten hallinta avain maitotilayrityksen menestykseen