Innovatiivisuus on kaikkien asia

Muuttuvassa maailmassa innovaatiot rakentavat Valion kilpailukykyä ja tulevaisuutta, uskoo Valion Chief Innovation Officer Kevin Deegan.

Tehtäväni Valiolla

Tärkein tehtäväni on luoda Valiolle kulttuuria, jossa innovatiivisuus kuuluisi jokaisen valiolaisen työhön – että meiltä löytyisi innovatiivisin tuotanto, logistiikka, henkilöstöjohtaminen ja niin edelleen. Innovatiivisuus on uuden luomista, halua kokeilla, haastaa itseään ja ottaa riskejä. Se on tapa ajatella asioita uusiksi ja tehdä asioita paremmin joka päivä. Meillä on töissä osaavia ja sitoutuneita ihmisiä, mutta kulttuurinmuutos ei tapahdu itsestään. Tarvitaan arkkitehtuuria, joka mahdollistaa valiojengin innovatiivisuuden omassa työssään – ja sitä että kaikki ymmärtävät ennakoinnin strategisen arvon.

Tiimini seuraa kuluttajatarpeita ja -trendejä, arvioi ja tulkitsee kuluttajakäyttäytymistä sekä antaa taustatietoa, joka ohjaa liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Tämän ohella olemme nyt uudistamassa innovaatiokulttuuria Valiolla. Innovaatio terminä voi olla vaikea ymmärtää. Meidän määritelmämme on ”Parempaa joka päivä”.

Kuka

Kevin Deegan

Valion innovaatiojohtaja, joka nauttii vapaa-ajallaan kokkaamisesta ja leipomisesta. Erityisesti silloin, kun apukokkeina ovat hänen 3- ja 6-vuotiaat poikansa.

Työurani

Olen kotoisin Irlannista. Opiskelin Corkin yliopistossa maitoteknologiaa ja kemiaa. Maidosta tuli isompi osa elämääni koko ajan. Olen muun muassa työskennellyt juustotehtaalla, jossa valmistettiin 100 000 kiloa cheddaria joka päivä. Tohtorintutkintoni oli aistinvaraisen ja kuluttajatutkimuksen alalta, sovelluskohteena juuston laatu ja kypsytys. Olen edelleen sitä mieltä, että maito on ihmeellinen aine.

Vuonna 2013 aloitin tutkijana Valion T&K:ssa aistinvaraisen tutkimuksen ryhmässä. Myöhemmin siirryin kuluttajanäkemyksen tiimiin. Välillä työskentelin muutaman vuoden ajan Saarioisilla, missä johdin kuluttaja- ja markkinaymmärryksen organisaatiota ja kuuluin johtoryhmään. Sitten tuli mahdollisuus palata Valiolle ratkomaan sitä, miten voisimme parantaa innovointia Valiolla tavalla, joka kunnioittaisi historiaamme ­ja toisi sen entistä vahvemmaksi osaksi työkulttuuriamme.

Parasta Valiolla

Parasta Valiolla ovat ehdottomasti ihmiset. Meillä on inspiroiva työilmapiiri, jota ovat luomassa pätevät ja työhönsä intohimoisesti suhtautuvat ihmiset. Täällä ollaan kokeilunhaluisia ja etsitään ratkaisuja yhteistyöllä.

Innovaatioiden merkitys Valiolle

Meijeriteollisuudessa kaikilla on sama raaka-aine: maito. Kilpailuetu luodaan sillä, mitä siitä pystytään keksimään. Perinteiset meijeriteollisuuden innovaatiot ovat olleet jotakin sellaista, mitä kilpailijat eivät pysty tekemään. Valion historiasta löytyy tästä paljon hienoja esimerkkejä.

Toinen tie innovaatioihin on arvioida, millaisia tarpeita ja haasteita maailmassa on, mihin maailma on menossa ja millaisia mahdollisuuksia on tulevaisuudessa – ja etsiä ratkaisuja näihin tarpeisiin sekä taklata ongelmia jo etukäteen. Hyvä esimerkki tämänkaltaisesta innovoinnista Valiolla on Oddlygood® -tuoteperheen luominen. Me emme päättäneet tehdä kasvipohjaisia tuotteita vain sen takia, että se oli mahdollista. Se oli reaktio muutokseen, jonka näimme tapahtuvan ja perustui näkemykseen tulevaisuudesta sekä ymmärrykseen yhteiskunnasta ja kuluttajista.

Ihannetilanteessa toiminnassamme olisi nämä molemmat innovaatiotavat mukana. Tähän meillä on kaikki mahdollisuudet. On myös hyvä muistaa, että innovaatioissa kaiken ei tarvitse olla radikaalia tai edes uutta. Esimerkiksi ensimmäinen iPhone oli radikaali innovaatio. Sitä seuraavat tuotteet ovat olleet aina vain vähän edellistä parempia. Tätä kutsutaan inkrementaaliseksi eli asteittaiseksi innovaatioksi. Innovointi ei ole vain määränpää tai päätepiste, vaan matka.

Pohjimmiltaan innovaatiojohtaminen on tulevaisuuden rakentamista. Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan me voimme myös vaikuttaa siihen. Valion historia osoittaa, että olemme yhä uudelleen pystyneet luomaan uutta ja ratkomaan vaikeitakin ongelmia. Radikaaleja muutoksia voi tapahtua nopeasti, eikä kaikkea voi ennakoida. Silloin ratkaisee kyky sopeutua muutokseen ja nähdä sen tarjoamat mahdollisuudet. Joustava ajattelu muuttuvassa maailmassa luo kilpailukykyä.

Tavataan Valiolla
Brändien avulla parempaa bisnestä
Tavataan Valiolla
Uusi vastuullisuusohjelma hyödyttää kaikkia
Tavataan Valiolla
Vaikuttaminen vaatii verkostoja ja yhteistyötä