Halvinta sähköä on se, jota ei koskaan käytetä

Valio varautuu energian saatavuushaasteisiin monin tavoin, kertoo Valion energiapäällikkö Peter Fabritius. Suurimmat säästöt syntyvät tuotannossa, mutta kaikki lasketaan.

Tehtäväni valiolla

Aloitin Valion energiapäällikkönä vuonna 2013. Vedän kolmihenkistä tiimiä, ja työtehtäviini kuuluu muun muassa lämmön ja sähkön hankinta Valion tehtaille ja pääkonttorille, päästöoikeuksien hankinta kolmelle tehtaalle sekä kokonaisvastuu energiatehokkuudesta. Työpäiväni koostuvat projekti- ja seurantapalavereista sekä päätöksenteosta. Kuulun lisäksi EK:n energia- ja ilmastovaliokuntaan, elintarviketeollisuuden energiatehokkuuden toimenpideohjelman (ETL-TOPO:n) ohjausryhmään ja olen Suomen Sähkönkäyttäjät ry ELFI:n hallituksen varajäsen. Pidin koulussa matematiikasta ja fysiikasta. Armeijan jälkeen hakeuduin silloisen Teknillisen korkeakoulun koneosastolle. Erikoistuin energiatekniikkaan, jonka ajattelin olevan tulevaisuuden ala.

Valion varautuminen

Valio on huoltovarmuusyritys. Elintarviketeollisuus kuuluu Huoltovarmuuskeskuksen ohjeistuksessa käyttäjäryhmään, jonka sähkönsaantia tulisi turvata. Yhteiskunnassa on kuitenkin kriittisempiäkin aloja kuten sairaalat, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä meitä ennen.

Olemme varautuneet energian saatavuushaasteisiin monella tavalla. 12:sta tuotantolaitoksestamme kolmella on käytössä maakaasu lämmöntuotannossa, ja olemme varautuneet siihen, ettei maakaasua kaikissa tilanteissa saada. Turenkiin on tehty investointipäätös pellettikattilalaitokseen, jonka varapolttoaineena toimii kevyt polttoöljy. Kevyt polttoöljy on Turengissa varapolttoaineena jo nyt. Riihimäellä maakaasua käytetään vain höyrylämmön tuottamiseen, mihin löytyy jo korvaava kevyen polttoaineen mahdollisuus. Vantaallakin on nyt käytössä sähkökattila vaihtoehtona maakaasulle, ja näiden välillä voidaan vaihtaa hintatason mukaan.

Muistakin polttoaineista kuten biopolttoaineista voi valitettavasti tulla pulaa. Tukeudumme turpeen polttoon tarvittaessa. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on luopua turpeesta, mikä on järkevää ilmastotavoitteidemme sekä turpeen päästöoikeuksien hinnannousun ja verotuksen vuoksi.

Olemme tehneet systemaattista työtä energia-tehokkuutemme parantamiseksi jo parikymmentä vuotta.

Osallistumme energiatalkoisiin etsimällä keinoja energiatehokkaampaan tuotantoon. Tämä ei ole meille uutta, sillä olemme tehneet systemaattista työtä energiatehokkuutemme parantamiseksi jo parikymmentä vuotta. Lapinlahden tehtaan uusi savukaasulauhdutin on tästä hieno esimerkki. Savukaasujen mukana aiemmin poistunut lämpö ja vesihöyry saadaan nyt hyötykäyttöön tehtaan lämmöntarpeisiin. Tämä vähentää myös polttoaineen käyttöä. Hanke on ollut hyvin kannattava sekä taloudellisesti että vastuullisuuden näkökulmasta.

Suurimmat säästöt syntyvät tuotannossa, mutta kaikki lasketaan. Valaistuksessa ja ilmanvaihdossa voi saada merkittäviä säästöjä aikaan vaihtamalla vanhanaikaisia valaisimia led-valoihin ja tehostamalla ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa.

Tulevana talvena voi tulla tilanteita, jolloin olemme tiukoilla energian saatavuuden ja hinnan kanssa. Varaudumme parhaamme mukaan. On olemassa riski, että sähköä tai maakaasua ei ole kaikkina aikoina riittävästi saatavilla. Suhtaudun siihen maltilla ja uskon, että pärjäämme hyvin. Energiamarkkinoilla on nähty vallitsevaan tilanteeseen* nähden jopa ylilyöntejä hinnoittelussa. Valiolaisia maitotilayrittäjiä kannustan etsimään kaikki mahdolliset keinot säästää energiaa, niin sähköä kuin polttoainetta. Halvin kilowattitunti on se, jota ei koskaan käytetä. Ja mitä vähemmän sähköä käytetään, sitä alhaisempia hinnat ovat.

Tulevaisuudennäkymiä

Näen Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasutuotannossa valtavasti mahdollisuuksia. Kiuruvedelle kaavailtu Suomen suurin biokaasulaitos on erittäin mielenkiintoinen hanke ja askel oikeaan suuntaan. Jo tämän ensimmäisen laitoksen tuotannolla olisi mahdollista pienentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi esimerkiksi logistiikassa. On ollut hienoa seurata, miten aktiivisesti maitotilat ovat toteuttaneet omia biokaasuprojektejaan viime vuosina.

Ilmaston lämpeneminen on aikamme isoimpia haasteita, mutta uskon, että lähivuosina otetaan suuria harppauksia sen taklaamiseksi. Ihmiskunnalla on kaikki mahdollisuudet kehittää teknologiaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi – onhan aiemminkin esimerkiksi luovuttu lyijyä sisältävästä bensiinistä, pienennetty merkittävästi typpioksidipäästöjä katalysaattoreilla sekä vähennetty rikkioksidipäästöjä rikinpoistolaitoksilla ja vähentämällä kivihiilen polttoa.

Perhe ja vapaa-aika

Uusperheeseeni kuuluu avovaimoni ja kolme aikuistumassa olevaa lasta aiemmasta liitosta. Kaksi vanhempaa tytärtäni asuvat jo omillaan. Vapaa-aikani kuluu kunnostustöissä rintamamiestalossamme ja mökillä. Välillä pakenen autotalliin huoltamaan vuoden 1965 MGB- klassikkoautoani tai Yamaha Virago -moottoripyörääni vuodelta 1990.

Valion suosikkituotteeni

Valio Mustaleima™ emmentaljuusto. Se on parhaimmillaan tumman leivän päällä.

*Haastatteluajankohta 10.10.2022

Tavataan Valiolla
Brändien avulla parempaa bisnestä
Tavataan Valiolla
Uusi vastuullisuusohjelma hyödyttää kaikkia
Tavataan Valiolla
Vaikuttaminen vaatii verkostoja ja yhteistyötä