Maidontuotannon kannattavuus omistajastrategian ytimessä

Valiolaisille maitotilayrittäjille riittävän tuottajahintatason takaavien markkinoiden pitäminen ja kasvattaminen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin on haastavaa. Lisää haasteetta tuo juotavan maidon käytön trendinomainen väheneminen Suomessa jopa 5 prosentin vuosivauhtia. Valio tekee kaikkensa monipuolisten maitotuotteiden markkinoimiseksi, mutta maidon kulutusmäärän väheneminen lähimarkkinoilla on kuitenkin selvää.

Päivitetyn Valion omistajastrategian keskiössä on siirtyminen Valioryhmässä sopimustuotantoon vuoden 2021 alusta. Näin pyrimme varmistamaan maidon mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen markkinoilla. Kaikkein tärkein pitkän tähtäimen tavoite on se, että maidontuotanto olisi kannattava elinkeino Suomessa jatkossakin.

Maitomäärät ovat nykyisillä hankintasopimuksilla sovittu vuoden 2022 loppuun asti, mutta sopimustuotanto tulee olemaan jatkuva prosessi, jota Valiolla seurataan maidon hankinnan ja tuotannon johdon muodostamassa ohjausryhmässä. Ryhmä seuraa maidon käyttöä ja tuotantokapasiteettia, maidontuotannon kehitystä ja kausivaihtelua sekä miten maidontuotannon ennustettavuus kehittyy. Ohjausryhmä raportoi neljän suurimman osuuskunnan toimitusjohtajalle maitomäärien kehityksestä ja tekee esitykset uusista maitomääristä. Tilanne voi vaihdella markkinoiden mukaan tai pysyä vakaana. Uusista maitomääristä Valio sopii jokaisen osuuskunnan kanssa yhtäläisin perustein, ja Valion hallitus vahvistaa sopimustuotannon jatkokehityksen periaatteet.

Toisena isona keskeisenä periaatteena uudistetussa omistajastrategiassa on maitoraaka-aineen koostumus ja kausivaihtelun tasoittaminen. Maidonjalostuksemme on siirtynyt koko ajan vähemmän vettä sisältäviin tuotteisiin. Sopimustuotantomalli tukee jo nyt korkeampia pitoisuuksia tuotetussa maidossa, mutta pitoisuushinnoittelu tulee jatkossakin kehittymään maltillisesti korkeampien pitoisuuksien suuntaan. Näistäkin tulevaisuuden muutoksista sovitaan yhdessä maidonhankintaosuuskuntien kanssa. Päätökset hinnoittelun muutoksista tekee Valion hallitus. Jyrkkä maidontuotannon kausivaihtelu on haastavaa tehokkaan tehdaskapasiteetin käytön kannalta. Tavoitteena on puolittaa maidontuotannon kausivaihtelu vuoteen 2025 mennessä. Valion ja osuuskuntien väliset hankintasopimukset tukevat tätä kehitystä. Osuuskuntien onkin syytä ottaa omiin sopimuksiinsa erilaisia keinoja kausivaihtelun vähentämiseksi.

Maidon koostumukseen ja kausivaihteluun vaikuttaminen ovat maitotilayrittäjille haastavia ja aikaa vieviä hankkeita. Rehustuksen ja jalostuksen keinot vaativat pitkäjänteisyyttä ja niihin on hyvä hankkia tukea eri yhteistyötahoilta.

Osuuskunnissa on tehty valtava työ sopimustuotantojärjestelmän rakentamisessa.

Osuuskuntien hallitukset tahoillaan ovat pitäneet lukemattomia Teams-kokouksia luodessaan suuntaviivoja sopimuksille. Toimitusjohtajat ja osuuskuntien muu henkilöstö ovat tehneet suurimman työn käydessään läpi satamäärin sopimusten muutoshakemuksia. On ollut ainutlaatuinen projekti rakentaa sopimustuotanto vapaan tuotantojärjestelmän pohjalle.

Hinnoittelujärjestelmät ovat osuuskunnissa varmastikin valmiina ennen joulua. Jatkossa osuuskuntia työllistävät pohdinnat siitä, kenelle ja miten aikanaan vapautuvia lisäsopimusmääriä jaetaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Sopimustuotannon rakentamisessa riittää työtä, mutta meillä on vahva luottamus siihen, että sopimustuotannon rakentaminen on meidän Valioryhmän omistajayrittäjien kannalta järkevää ja kannattavaa, ja käytännössä myös välttämätöntä.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Katsaukset
Maitoa tarvitaan jatkossakin meillä ja maailmalla