Voiko vierivä kivi sammaloitua?

Renessanssiajattelija Erasmus Rotterdamilaisen fraasi ”Vierivä kivi ei sammaloidu” 1500-luvulta on toimiva ja huomionarvoinen lause tänäkin päivänä. Se toimii työssä ahertavien itsestään selvänä ohjenuorana ja kuvaa, miten tärkeää oman toiminnan kehittäminen on.

Maitotiloilla on yleensä meneillään joko pienempiä tai suurempia projekteja: Otetaan askeleita eläinten ja yrittäjien hyvinvoinnin parantamiseksi, tai valmistellaan ja toteutetaan suuria investointeja ja kehityshankkeita, joissa merkittävässä roolissa ovat sekä tilan talous ja sen hallinta että yrittäjien resurssit ja voimavarat.

Niin kutsutut aikaiset omaksujat tai eturivin viljelijät − miten heitä nimittääkin − kartuttavat tietojaan ja osaamistaan monella eri tavalla. Tilaisuudet, kollegoiden ja asiantuntijoiden tukiverkostot ja osaamisen jakaminen, opit ulkomailta, ammattilehdet ja verkkosivustot ovat eri tapoja kehittyä. Maito ja me -lehti koetaan edelleen tärkeänä tiedonhankinnan ja ammattiosaamisen kasvattajana erityisesti nuorten yrittäjien keskuudessa ja suurilla tiloilla.*

Euroopan Maidontuottajien (EDF) jäsenenä on ollut muutaman vuoden ajan myös suomalaisia maitotilayrittäjiä. Sivuilla 18−19 Maitoyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Henna Mero kertoo kuluneen vuoden EDF:n tilavertailutuloksia eri maiden ja tilojen tuotantokustannuksista. Suomalaistilojen vahvuudeksi vertailussa nousi erityisesti tuotanto-osaaminen, mutta parannettavaa löytyi muun muassa resurssitehokkuudesta. Jos haluat lukea aiheesta lisää, laajemman tietopaketin löydät ammattilaissivustolta maitojame.fi.

Verkostoidutaan ja haetaan oppia työhömme − ja vältetään sammaloitumista!

*Maatalousmediatutkimus Kantar TNS, 2019

Katso lisää artikkeleita

Tavataan Valiolla
Vaikuttaminen vaatii verkostoja ja yhteistyötä
Katsaukset
Ympäristö- ja ilmastotoimet vaikuttavat markkinaan
Katsaukset
Positiivista kehitystä ja epävarmuutta