Valio CARBO® nurmisiemenseoksista hyviä kokemuksia

Kahdella keskipohjanmaalaisella tilalla testattiin Valio CARBO® nurmisiemenseoksia. Niemelän tilan ja Mty Eskolan kokemukset vahvistivat, että tiloilla aiotaan käyttää jatkossakin monipuolisia, eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja CARBO® siemenseoksia.

Olli ja Anna Niemelän tilalla Lohtajalla kylvettiin kolmen niiton Valio CARBO® nurmisiemenseosta ensi kerran tämän vuoden toukokuun viimeisenä päivänä. CARBO® nurmiseosta kylvettiin hehtaarille 26 kiloa ja suojaviljaksi vehnää 186 kiloa hehtaarille.

”Hiilensidonta on noussut erityisen ajankohtaiseksi asiaksi, ja valiolaisilla tiloilla on mahdollisuus valita nurmiin CARBO® siemenseoksia, jotka on kehitetty juuri hiilensidonta silmällä pitäen”, Olli Niemelä sanoo.

Niemelät kylvivät CARBO® siemenseosta 8 hehtaarin lohkolle. Itäminen onnistui hyvin ja nurmikasvusto oli pääosin tiheä.

”Lohkolla oli muutama pieni kuiva harjanne, joka kärsi kuivuudesta, ja ne paikkauskylvetään ensi keväänä. Kyseisellä lohkolla on useita maalajeja, joiden vaihtelun vaikutuksia CARBO® nurmiseoksen lajikevalikoima tasasi. Vehnän käyttö nurmien suojaviljana sopii tilallemme hyvin ruokinnan toteuttamisen näkökulmasta.”

Vehnä korjattiin puimalla ja lohkon reunat niitettiin kokoviljasäilörehuksi kolmannen sadonkorjuun yhteydessä.

Kolmen niiton Valio CARBO® nurmisiemenseos iti viime kasvukautena hyvin, ja Niemelän tilalla kasvusto oli pääosin täystiheä. Olli Niemelä haluaa kehittää nurmiviljelyään CARBO® siemenseoksilla.

CARBO® siemenseoksen käyttö oli hyvä kokeilu, jota voin suositella muillekin. Siemenseosten käyttö jatkuu meidän tilallamme nurmiviljelyssä.

Kannuksessa maatalousyhtymä Eskolan tilalla kylvettiin turvemaiden tarpeisiin suunniteltua Valio CARBO® nurmisiemenseosta keväällä 2020.

”CARBO® siemenseoksella haettiin nimenomaan syväjuurisuutta nurmikasvustoon, vaikka osa 6 hehtaarin lohkosta onkin kivennäismaata” yrittäjä Tapani Eskola kertoo.

Nurmen suojaviljana tilalla käytettiin ruisvehnää, jota kylvettiin hehtaarille 200 kiloa ja CARBO® nurmisiemenseosta 25 kiloa. Ruisvehnä korjattiin kokoviljasäilörehuksi kesällä 2020, ja lohkolta korjattiin nurmisato viime kesänä kaksi kertaa.

”Tämän kesän ensimmäinen sato oli erittäin runsas”, yrittäjä Samuli Eskola toteaa. ”Ajosilppurin mittari antoi tuoresadoksi 17 000 kg/ha ja toisellekin sadolle 10 000 kg/ha. Raaka-ainenäytteissä kuiva-aine oli melkein 40 prosentin luokkaa. Toisessa sadossa oli runsaasti apilaa, mutta timoteikin menestyi.”

Samuli Eskola (vas) ja Tapani Eskola ovat olleet tyytyväisiä turvepeltojen tarpeisiin suunnitellun Valio CARBO® nurmisiemenseoksen antamiin tuloksiin. Ensimmäisen niiton jälkeen apilan osuus kasvustossa on lisääntynyt. Nurmi on Kannuksessa tasainen ja täystiheä ensimmäisen satovuoden jälkeen.

Valio CARBO® nurmisiemenseoksien käyttö jatkuu Mty Eskolan tilalla. Viljelyyn on otettu myös CARBO® kahden niiton seos ja CARBO® laidunnurmiseos, koska tilalla haluttiin käyttöön nopeakasvuinen laidunseos.

Haluamme osallistua omalta osaltamme myös ilmastotyöhön.

”Omaa esirippua hiilensidonnassa pitää puhdistaa”, Tapani Eskola sanoo. ”Media unohtaa helposti maatalouden hiilensidonnan, joten aihetta tulee pitää esillä!”

Teksti ja kuvat: Jari Korva, Valio Artturi® säilörehuasiantuntija, Osuuskunta Pohjolan Maito