Valio Artturi® -rehuanalyysin tuloksia

Keskiarvokesästä poikennut kasvukausi toi mukanaan rehuntekoon paikoin suuriakin haasteita märkyyden ja kylmyyden muodossa. Toisaalta viileä alkukesä yllätti paikoin myös positiivisesti. Alkukesän viileyden vuoksi nurmien sulavuus laski maltillisesti: se mahdollisti paikoin huippusadot sekä määrällisesti että laadullisesti.

Määrällisesti säilörehusato jakautui tänä vuonna hyvin epätasaisesti. Sekä ensimmäisen että toisen säilörehusadon korjuuajoittui etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa erittäin pitkälle aikavälille. Vaihtelu säilörehusadon määrässä ja laadussa on huomattavan suuri eri alueiden ja paikallisesti yksittäisten tilojen välillä.

Pääosin runsas sato on saatu ainakin Etelä-, Länsi- ja Kaakkois-Suomessa. Savossa ja Pohjois-Karjalan alueella on saatu korjattua normaali säilörehusato. Kainuun säilörehusato on tavanomaista niukempi. Säilörehun laatuvaihtelut ovat Kainuun alueella suuria, johtuen pitkäksi venyneestä korjuuajasta. Sateet viivästyttivät ensimmäisen sadon korjuuta ja toisen sadon lohkokohtaiset vaihtelut ovat suuria.

Säilörehujen laatu

Raaka-aine- ja säilörehunäytteiden perusteella rehun sulavuus on tänä vuonna keskimäärin edellisvuosia parempi. Sekä 1. että 2. sadossa D-arvot ovat edellisvuosia korkeammat, tosin tätä juttua kirjoitettaessa toisen sadon korjuu on osassa maata vielä kesken ja tulokset ovat siksi vasta alustavia.

Säilönnän aikana sulavuudesta menetetään aina osa säilöntätappioiden (esikuivaus, käyminen, puristeneste) vuoksi. Kun verrataan saman rehun raaka-aineen ja valmiin säilörehun sulavuuksia, raaka-aineen sulavuus on korkeampi, koska sulavia ravintoaineita menetetään rehunsäilönnässä kaikilla säilöntätavoilla.

Epäonnistuminen rehunsäilönnässä lisää ravintoainetappioita ja voi laskea D-arvoa huomattavasti, jos esimerkiksi puristenesteen mukana poistuu paljon sulavia ravintoaineita kuten valkuaista ja sokereita.

Valio Artturi®-rehuanalyysi on luotettava pohja ruokinnansuunnittelulle.

Raaka-aine- ja säilörehunäytteiden kuiva-ainepitoisuus on etenkin 2. sadossa huomattavasti matalampi kuin yleensä. Syynä on sateinen kesä. Samoin valkuaispitoisuus on keskimäärin selvästi matalampi kuin yleensä ja tiloilta tulleissa säilörehunäytteissä on huomattavan matalia raakavalkuaispitoisuuksia, jopa alle 100 g/kg ka. Raaka-ainenäytteiden sokeripitoisuudet ovat olleet poikkeuksellisen korkeita, mikä johtunee ympäristöolosuhteiden aiheuttamasta stressistä nurmikasveille.

Tähän mennessä säilörehunäytteitä on kertynyt vasta noin 2 200 kappaletta (vrt. koko vuosi noin 25 000 kpl). Niiden perusteella ei säilöntälaatu keskimäärin näytä poikkeavan edellisvuodesta, mutta vertailuaineisto tältä vuodelta on vielä niin pieni, että vertailu ei kerro koko totuutta. Tuntuma on, että säilörehujen säilöntälaadussa on huomattavan isoja alueellisia eroja.

Rehujen laatu kiinnostaa

Säilörehujen koostumus ja laatu luonnollisesti kiinnostavat tiloilla. Valio Artturi®-rehuanalyysi kertoo rehujen koostumuksen sekä ruokinnallisen ja säilönnällisen laadun ja on luotettava pohja ruokinnansuunnittelulle.

Kesän aikana valiolaisilta maitotiloilta on tullut ennätysmäärä myös korjuuaika- ja raaka-ainenäytteitä. Elokuun loppuun mennessä korjuuaika- ja raaka-ainenäytteiden määrä oli ylittänyt koko edelliskesän määrät. Säilörehujen analysointi on rehulaboratoriossa käynnistynyt nyt toden teolla ja Valio Artturi®-rehuanalyysin näytemäärät ovat kokonaisuudessaan reilussa kasvussa viime syksyyn verrattuna. Kaikkien osuuskuntien alueella rehunäytemäärät ovat nousseet viime vuodesta.

Valtaosa säilörehuista hapolla säilöttyjä

Lähes puolet Valio Artturi®-rehuanalyysiin tähän mennessä tulleista tämän kesän säilörehuista on tehty happosäilöntäaineilla.

Märissä olosuhteissa, kun esikuivauksen onnistuminen on epävarmaa, ovat AIV-hapot varmin valinta. AIV-happosäilönnässä säilörehun käymislaatu ei ole riippuvainen raaka-aineen sokeripitoisuudesta. Toki säilönnän onnistumiseen tarvitaan paljon muutakin kuin säilöntäainetta. Rautainen ammattitaito aina niitosta, säilöntäaineen annosteluun ja siilojen tiivistämiseen ja painottamiseen takaavat hyvän lopputuloksen.

Säilöntälaadultaan hapoilla tehdyt säilörehut ovat keskimäärin muita säilöntäaineita parempia: valkuaisen hajoamista on tapahtunut vähemmän (matalampi ammoniakkityppi ja liukoinen typpi) ja rajoitetumman käymisen vuoksi ravintoaineita on menetetty muita säilöntätapoja vähemmän (korkeampi sulavuus ja sokeripitoisuus, matalampi haihtuvien rasvahappojen pitoisuus).

Kivennäis- ja hivenainepitoisuudet ovat säilörehuissa keskimäärin hieman matalampia edellisvuoteen verrattuna. Kivennäisruokintaan kannattaa nyt kiinnittää erityistä huomiota ja analysoida omien säilörehujen kivennäis- ja hivenainepitoisuudet seleeniä unohtamatta.

Tutkimustietoa Valio Artturi®-analyysistä: VFA-tulokset

Valio Artturi® -tiimi keräsi maitotilayrityksiltä viime syksyn ja talven aikana säilöntälaadultaan erilaisia rehunäytteitä, joista analysoitiin voihappopitoisuus ja kaikki muut haihtuvat rasvahapot erikseen kemiallisilla menetelmillä. Artturi®-analyysissä haihtuvat rasvahapot ilmoitetaan yhteismääränä, koska titrausmenetelmällä niitä ei saa analysoitua erikseen.

Tarkoituksena oli kartoittaa eri haihtuvien rasvahappojen osuudet ja etenkin voihapon pitoisuus erilaisissa säilörehuissa.

Tämän selvityksen perusteella voidaan sanoa, että kun haihtuvien rasvahappojen pitoisuus on suuri (yli 20 g/kg ka), riski korkealle voihappopitoisuudelle kasvaa merkittävästi. Valio Artturi®-säilörehuanalyysin haihtuvat rasvahapot (VFA) kuvaavat hyvin, kuinka suuri riski on sille, että rehussa on voihappoa.

Lue lisää ajankohtaisia Valio Artturi®-asioita ja -uutisia joka kuukausi ilmestyvästä ”Artturi® tiedottaa” -lehtisestä, joka julkaistaan osuuskunnan tuottajakirjeessä ja Valman Artturi -palvelut osiossa. Myös Artturi Facebook -ryhmässä jaetaan ajankohtaisia asioita ja päivän polttavia kysymyksiä säilörehuun liittyen.

Valio Artturi® Facebookissa

Valio Artturi® Facebook -ryhmä aloitti toimintansa pääsiäisen jälkeen ja muutaman kuukauden kokemusten perusteella kysyntä tällaiselle ryhmälle on suuri.

Valio Artturi® on Facebookissa kerännyt mukaansa jo yli 600 jäsentä. Keskustelu nurmen ja säilörehun ympärillä käy vilkkaana. Ryhmässä on esitelty omia havaintoja esimerkiksi nurmikasvustoista sekä rehunkorjuusta ja -säilönnästä. Myös omien korjuuaika-, raaka-aine- ja säilörehunäytteiden tuloksia on jaettu innokkaasti. Kesän aikana poikkeukselliset sääolot ja niiden tuomat haasteet ovat innostaneet ryhmäläisiä vaihtamaan kokemuksia.

Joukossa on voimaa ja kaverilta saa apua!

Valio Artturi® Facebook -ryhmässä saa jakaa ajatukset ja pohdinnat, ilot ja surut. Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, vaan usein löytyy joku toinen, joka on jo pähkäillyt samaa asiaa ja ehkä jo keksinyt vastauksen ongelmaan. Artturi®-tiimi kiittää aktiivisia Artturi® Facebook -ryhmän jäseniä mielenkiintoisista keskusteluista ja kannustaa kaikkia valiolaisia maitotilayrittäjiä liittymään mukaan keskusteluun.

Tuhannes Valio Artturi® fb-ryhmään liittyjä palkitaan

Valio Artturi® Facebook -ryhmä kasvaa koko ajan ja uusia jäseniä saadaan mukaan päivittäin. Artturi®-tiimi arpoo 1000. ensimmäisen joukosta voittajan ja palkitsee lisäksi tuhannennen ryhmään liittyjän yllätyspalkinnolla!

Mikä Valio Artturi® Facebook?

  • Valio Artturi® Facebook -ryhmä palvelee valiolaisia maitotilayrittäjiä nurmeen ja säilörehuun liittyvissä kysymyksissä
  • Valio Artturi® löytyy Facebookista osoitteesta: www.facebook.com/groups/343357469191462. Liittyäksesi ryhmään tarvitset Facebook-tilin omalla nimelläsi.
  • Ryhmään hyväksytään jäseneksi Valion maitotilayrittäjiä ja tunnistamista varten tarvitaan tuottajanumero. Liity ryhmään Facebookissa ja lähetä tuottajanumerosi sähköpostilla artturi@valio.fi ja laita sähköpostin aiheeksi Artturi® Facebook.
  • Valio Artturi® Facebook-ryhmä on lisäpalvelu Valman Artturi®-palveluille. Valman uudistustyö on käynnissä ja uuteen Valmaan Artturi® saa entistä hienomman sivuston.
  • Tervetuloa mukaan Valio Artturi® Facebook-ryhmään!