Vakuutus myös sairauksien varalle

Tapaturmavakuutuksen rinnalle kannattaa hankkia vakuutus sairauksien varalle.

Moni maitotilayrittäjä on hankkinut tapaturmavakuutuksen, mutta ei sairauskuluvakuutusta. Sairastelu kuitenkin voi haitata yrittäjän työtä ja muuta elämää tapaturmia enemmän, sillä sairaudet aiheuttavat suurimman osan maatalousalan työkyvyttömyydestä ja sairauspoissaoloista.

Maitotilayrittäjän pitäisi saada nopeasti hyvää sairaanhoitoa, eikä hoitoon pääsyn odottelu tule kovinkaan usein kyseeseen. Julkisella puolella voi kuitenkin joutua jonottamaan pitkiäkin aikoja, jolloin sairaus pitkittyy ja maitotilan hoito tuottaa ongelmia.

”Sairastumiseen voi varautua sairaus- tai hoitokuluvakuutuksella, joka korvaa tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä sairauden yllättäessä”, kertoo vakuutuspäällikkö Sirpa Arffman Pohjola Vakuutuksesta.

Pohjola Vakuutuksen tarjoama Terveysturvavakuutus sisältää maa- ja metsätalousasiakkaiden ryhmäedun, joka on osa maatalousyrittäjille tarjottavia tukitoimia.

”Terveysturva tarjoaa nopeaan hoitoon pääsyn sekä korvaa sairauksien ja tapaturmien aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja."

Vakuutus myönnetään maatalousyrittäjille ja tilalla työskenteleville ilman terveysselvitystä, mikä on todella merkittävä etu.

”Olemassa olevat sairaudet tulevat vakuutuksen piiriin, eikä niitä rajata korvattavien sairauksien ulkopuolelle. Tällainen vakuutus täydentää työterveyspalveluita ja tukee näin maatalousyrittäjän työkykyä ja arkea nopeuttamalla hoitoketjua”, Arffman perustelee.

Yleisimmin maatalouspuolella hoitoa haetaan tuki- ja liikuntasairauksien sekä muiden pitkäaikaissairauksien hoitoon.

Palauttavan ja kehittävän liikunnan vähyys aiheuttavat hartiavaivoja, olkavarsien särkyä ja lanne–risti-selän kiputiloja. Monella maatalousyrittäjällä on pitkäaikaisia tai usein toistuvia, työperäisiä henkisiä tai fyysisiä vaivoja.

”Koneet, laitteet ja eläimet, niiden jatkuva käsittely ja pitkät työpäivät luovat jatkuvan riskialttiin työympäristön”, Arffman kuvailee.

”Maatalousyrittäjät kokevat työkykynsä ja terveytensä heikommaksi kuin työssäkäyvät ja heillä on runsaammin työtä haittaavia sairauksia kuin muilla.”

Maitotilayrittäjä voi itse päättää vakuutuksen laajuuden, eli miten paljon tutkimusta ja hoitoa se korvaa. Sen voi rajata vain kalliimpiin hoitoihin, kuten leikkauksiin, tai hieman laajemmin erikoislääkäri-tasoiseen sairaalahoitoon, joka täydentää yleislääkäritason sisältäviä työterveyshuoltopalveluita.

Kaikkein kattavin Ekstra Terveys-turva on yleis- ja erikoislääkäritasoinen hoitokuluvakuutus, jonka piirissä voi valita yksityisen laitoksen vapaasti ja saada hoitoa laajasti. Se on maatalousyrittäjillä kaikkein yleisin.

”Kun hoito tapahtuu Pohjolan kumppanilla, asiakkaan ei tarvitse edes tehdä korvaushakemusta. Se tarkoittaa, ettei lääkärikäynnillä tarvitse avata omaa lompakkoa lainkaan”, Arffman kertoo.

Pohjola Vakuutus on myös vahvasti mukana Melan Välitä viljelijästä -projektissa, jossa maitotilayrittäjälle tarjotaan erilaisia tukitoimia ja apua jo varhaisessa vaiheessa.

Arffman huomauttaa, että työterveyshuollolla on tärkeä rooli työkyvyn ylläpitämisessä.

”Työterveys-palveluun sisältyvällä tilakäynnillä saa ohjausta ja neuvoja muun muassa työergonomiaan ja suojainten käyttämiseen. Se tuo oivalluksia omiin työtapoihin.”

Pidä huolta hyvinvoinnistasi – 5 fiksua vinkkiä

1. Tasapainota arki Rutiinit pitävät mielen terveenä ja arjen tasapainossa.

2. Karsi kuormitusta Fyysistä rasitusta koituu muun muassa huonosta työasennosta, nostamisesta, kantamisesta ja melusta. Yksin uurastaminen rasittaa.

3. Tee asia kerrallaan Lopeta monen asian tekeminen yhtä aikaa, etteivät työt vyöry päälle. Varaa aikaa asioiden selvittämiseen, puhelinsoittoihin ja muihin sellaisiin.

4. Syö ja liiku itsellesi sopivasti Jokainen kävelty porras, pihalenkki, asennon ojennus ja säännöllinen ruokailu on askel oikeaan suuntaan.

5. Piipahda naapurissa Vuorovaikutukset ystävien, sukulaisten, perheenjäsenten ja lemmikkien kanssa antavat meille voimaa.