Tuottoennuste tekee kausivaihtelun näkyväksi

ProAgrian verkkopalvelussa kaikille tuotosseurantatiloille näkyvä tuottoennuste-raportti näyttää 12 kuukauden ennusteet tilan tuotos- ja eläinmäärille.

Tuottoennusteraportin ennusteet muodostetaan lehmäkohtaisten koelypsy-, poikima-, terveys- ja siemennystietojen sekä NAV-arvostelujen pohjalta kerran kuukaudessa. Ennusteet lasketaan lehmäkohtaisesti, mutta raportille tulokset yhdistetään koko karjan yhteissummaksi. Luvut esitetään sekä taulukkona että havainnollisina kuvaajina.

Maidontuotannon tasaisuus läpi vuoden näkyy sekä tilan arjessa että sopimustuotannon myötä myös maitotilissä.

Raportti-näytöllä on mahdollisuus lisätä maidon sopimusmäärä ja keskimääräinen hinta maidolle, jolloin saa ennusteen myös maitotulolle ja näkymän, miten ennustettu tuotos eroaa sopimusmäärästä. Taulukon luvut on helppo viedä Exceliin jatkokäsittelyä varten tai vaikka budjetin pohjaksi.

Eläinmääräennusteissa otetaan huomioon myös karjan poistot, tiinehtymisen todennäköisyys ja poikimaväli. Raportilta on nähtävissä poikivien, ummessa olevien ja ensikoiden määrät kuukausittain. Eri-ikäisten hiehovasikoiden määrä auttaa ennakoimaan myös pidemmälle tulevaisuuteen.

Raportti näyttää, miten tasaisesti maitoa tulee eri kuukausina. Tuottoennuste kertoo tuotannon tasapainosta tai tasapainottomuudesta ja antaa osviittaa maitotuloista. Jos maitomäärissä on heittoa, raportin perusteella voi arvioida, milloin ero on suurin ja johtuuko heitto lehmämääristä vai kenties muista syistä.

Ennustettujen eläinmäärien perusteella voi arvioida tulevaa eläinvirtaa: Poikiiko lehmiä tasaisesti tai riittävätkö poikimakarsinat? Onko vasikkalassa riittävästi tilaa? Tasaiset poikimiset näkyvät tuotetun maitomäärän tasaisuutena. Lypsyruuhkaa ei tule robotille ja eläimet pysyvät terveempinä. Uudistushiehoja tulee sopivasti, jolloin myös ensikoiden opettaminen lypsylehmien tavoille ei painotu tiettyyn vuodenaikaan. Tasaisuus näkyy siten myös arjen työmäärissä ja on osaltaan vähentämässä työstressiä.

ProAgrialta kannattaa kysyä sparrausapua raporttien tulkintaan. Tuottoennustetta voi katsella omatoimisesti ProAgrian verkkopalveluista. Parhaan hyödyn ennusteista saa kysymällä ProAgrian maitoasiantuntijaa avuksi tulkitsemaan tuloksia ja ennen kaikkea miettimään keinoja, millä kausivaihtelua voisi tasata. Sopimustuotantoa varten on työstetty osuuskuntakohtaiset laskurit, joilla Tuottoennusteen tuloksia on helppo simuloida ja arvioida sopimustuotannon vaikutuksia maitotiliin. ProAgria hyödyntää Tuottoennustetta muun muassa Eurotsekki- ja Eläinvirrat haltuun -täsmäpalveluissa. Näistä voi kysellä lisää maitoasiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät proagria.fi-sivulta.

Teksti:

Tuija Huhtamäki

Johtava asiantuntija, palvelukehitys ja lypsykarjan ruokinta

ProAgria Keskusten Liitto