TOIMITUSJOHTAJALTA: Resurssitehokkuutta ja lisätuottoja

Valion vuosi 2018 näytti kokonaisuudessaan tyydyttävältä. Ylitimme liikevaihdossa edellisvuoden, mikä erityisesti kotimaan markkinalla on hyvä suoritus tiukassa kilpailutilanteessa.

Omistajayrittäjien näkökulmasta viime vuosi oli haasteita täynnä: maidon hinnan lasku, kuivuus ja rehupula kurittivat entisestään tilojen taloutta.

Niin Valiolla kuin maitotiloillakin olemme tehneet vaikeuksista huolimatta pitkäjänteistä työtä kannattavuuden ja resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Etsimme Valiolla jatkuvasti lisämahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen sekä kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Kolmivuotisen #2021 Lisätuottoa -ohjelman puitteissa käymme läpi kaikki Valion toiminnan eri osa-alueet.

EU:ssa maitojauheen interventiovarastot on saatu myytyä lähes tyhjiin. Globaaleilla maitomarkkinoilla tarjontaa on edelleen enemmän kuin kysyntää, eikä Brexit tule helpottamaan maitomarkkinatilannetta − päinvastoin. Useilla eurooppalaisilla kilpailijoillamme on maantieteellistä kilpailuetua, eikä Suomen rajattu kuluttajamäärä mahdollista kotimaan kulutuksen rajatonta kasvua. Vientituotteemme kuljetetaan lähes aina kauas, lukuun ottamatta maantieteellisiä naapureitamme Ruotsia, Baltiaa ja Venäjää.

Ruotsissa ja Baltiassa olemmekin viime vuosina menestyneet erityisen hyvin: Ruotsissa Valio kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan 10 prosentin vauhdilla lisäarvotuotteiden vetämänä. Se on erinomainen tulos kovassa vähittäiskauppakilpailussa, jossa laktoosittomat tuotteet ovat olleet tärkeimpiä kasvun vetureita.

Tavoitteemme on kääntää myös maailmanmarkkinahinnoista vahvasti riippuvaisten perusjauheiden valmistusta mahdollisuuksien mukaan enemmän lisäarvojauheisiin, joiden käyttökohteista lastenruoat ovat parhaimpia esimerkkejä.

Taloudellisten seikkojen ja haasteiden rinnalla on käynnissä laaja ilmastokeskustelu, jota emme voi ohittaa. Tavoitteemme on vakuuttaa kuluttajat ja asiakkaamme siitä, että maanviljelijät ja maitotalous ovat osa ilmastonmuutoksen ja samalla tulevaisuuden ruokaturvan ratkaisua.

Maitotilojen hiilinielujen ja -viljelyn kehittämisessä Valion omistajayrittäjien rooli on erittäin tärkeä. Koko ketjun tulee osallistua hiilineutraalin maitoketjun eteen tehtävään työhön, jotta onnistumme yhdessä.

Haluamme tuoda uusia näkökulmia ruoantuotannon ilmastovaikutusten arviointiin.

Ruoantuotannon hiilijalanjäljen laskennassa on haasteena ja epäkohtana se, että ilmastovaikutusten arvioinnissa ei oteta huomioon ruoan ravitse-muksellisia arvoja, vaan hiilijalanjälki lasketaan ruokakilolle. Vain kiloihin keskittyvän laskentatavan sijaan hiilijalanjälkeä tulisi arvioida ravitsemussuositusten mukaisen lautasmallin pohjalta. Näin voitaisiin kuvata ruoka-annoksen todellista ilmastovaikutusta.

Tekemistä ja tavoitteita meillä siis on!

Kuluneen puolentoistavuoden Valion liikevaihdon kasvun olemme saavuttaneet omalla työllämme ja toiminnallamme, ja laadukas ja vastuullinen maitoraaka-aine on omistajiemme työn tulosta − tästä ponnistamme vahvasti alkaneeseen vuoteen.